» » » Педагогический турнир

Презентация на тему Педагогический турнир

tapinapura

Презентацию на тему Педагогический турнир можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Педагогика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 23 слайда.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Педагогический турнир
Слайд 1

Педагогічний турнір

Виявлення, вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження перспективного педагогічного досвіду Розробила методист Вищої категорії Казанківського ПАЛ Баранюк Л.Г.

Слайд 2: Презентация Педагогический турнир
Слайд 2

МЕТА: Налаштувати учасників турніру на поглиблення, розширення та накопичення знань із науково-методичної проблеми: «Виявлення, вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження перспективного педагогічного досвіду». Сформувати бажання в методистів ПТНЗ Миколаївської області взаємодіяти між собою, прагнути спільно генерувати ідеї та шукати рішення. Сприяти розвитку принципу партнерства між учасниками Турніру.

Слайд 3: Презентация Педагогический турнир
Слайд 3

Турнір – це змагання, що сприяє набуттю умінь розв'язувати складні пробле-ми, вести дискусію, форму-лювати твердження, відстою-вати свою точку зору.

Слайд 4: Презентация Педагогический турнир
Слайд 4

Правила для учасників турніру:

Команду очолює капітан, який є її офіційним представником. Протягом змагання командам забороняється використання будь-якого друкованого матеріалу та засобів мобільного зв’язку. Ніхто не повинен поспішати з відповіддю, вся команда радиться і готує спільну відповідь. Всі учасники турніру повинні бути пунктуальними, ввічливими й толерантними.

Слайд 5: Презентация Педагогический турнир
Слайд 5

Правила роботи журі:

Уважно слідкувати за умовами виконання кожного завдання учасниками турніру. Після кожного змагання журі виставляє командам-учасникам бали. Оцінювати правильність відповіді, її лаконічність, чіткість, аргументованість. Враховувати оригінальність, нетрадиційність та кмітливість у вирішенні завдання. Слідкувати за часом, відведеним на виконання завдання. Об’єктивно оцінювати роботу кожної команди та кожного її учасника (лічильна комісія).

Слайд 6: Презентация Педагогический турнир
Слайд 6

Правила для ведучого:

Ведучий, дотримуючись правил проведення Турніру, повинен: Проводити жеребкування. Представляти команди, лічильну комісію та журі, оголошувати умови завдань та оцінки журі. Стежити за дотриманням регламенту та не порушувати його. Не коментувати і не оцінювати виступи учасників, лише повідомляти правильність відповідей.

Слайд 7: Презентация Педагогический турнир
Слайд 7

І тур – «Коло думок»

Слайд 8: Презентация Педагогический турнир
Слайд 8

Можливі відповіді на завдання турніру:

ППД - це результат творчої діяльності педагога, спрямований на виконання актуальних завдань навчання й виховання. ППД - це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання вже відомих оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання й виховання на основі їх удосконалення, або нових систем навчання та виховання.

Слайд 9: Презентация Педагогический турнир
Слайд 9

ІІ тур – «знання»

Слайд 10: Презентация Педагогический турнир
Слайд 10

Правильна відповідь на завдання Турніру:

1. Досвід суперечить існуючій усталеній практиці. Він виявляється у принципово нових закономірностях в організації навчально-виховного процесу й вимагає зміни навчальних програм, підручників. Це є науковий рівень. 2. Рушійна сила прогресу. Це є новаторство. 3. Розкриття технології досвіду конкретної методичної ідеї, яка передбачає внесення в педагогічну теорію суттєво нового — методу, прийому, засобу навчання, принципово нового типу посібників. Цей рівень не вимагає перебудови навчальних планів, програм, підручників. Це є методичний рівень.

Слайд 11: Презентация Педагогический турнир
Слайд 11

4. Досягнення педагогічної майстерності, тобто бездоганного, гнучкого, доцільного застосування вже відомого в педагогіці й методиці. Новизна в цьому разі проявляється в деталях (вдало підібрані приклади, оригінально складена система завдань, чітко налагоджена система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів на всіх етапах уроку; система роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання тощо). Це є практичний рівень.

Слайд 12: Презентация Педагогический турнир
Слайд 12

ІІІ тур – «Досвід»

Слайд 13: Презентация Педагогический турнир
Слайд 13

ІV тур – Тест-зіставлення

Умова: кожний працює індивідуально й отримає свій бал; а команда отримає середній бал від результатів всіх членів команди. За кожну правильну відповідь 1б. Увага! Якщо у всіх членів команди будуть абсолютно однакові відповіді - журі з команди знімає 5 штрафних балів. Час виконання – 2хв.

Слайд 14: Презентация Педагогический турнир
Слайд 14

Завдання командам: запишіть та озвучте запропонований Вами алгоритм послідовності технології впровадження перспективного педагогічного досвіду в практику.

Перша команда (доповідачі) пропонує свій варіант виконаного завдання. Друга та третя команди є опоненти першої. Друга команда має знайти та прокоментувати свої переваги у алгоритмі послідовності технології впровадження ППД у практику в аргументах над доповідачами. Третя команда повинна знайти недоліки, тобто, назвати ті аргументи, які не назвали перші дві команди. Четверта команда (рецензенти) оцінює виступи трьох команд.

Слайд 15: Презентация Педагогический турнир
Слайд 15

алгоритм послідовності технології впровадження перспективного педагогічного досвіду в практику:

• ознайомлення педколективу з ППД, роз’яснення його переваг порівняно з традиційними методами; • ППД представляється як можливий шлях вирішення проблеми поліпшення навчання з певного предмету; • створення сприятливих умов для розвитку творчості педагогів, показ прийомів роботи на практиці; • організація практичної роботи із застосуванням інтерактивних методик; • організація педагогічного спрямування запроваджених раціональних методів роботи; • залучаючи педагога в процес впровадження ППД, заступник директора з НМР, методист надає йому не тільки теоретичну і методичну, але і психологічну підтримку, поступово приводячи його до успіху; • моральне й матеріальне заохочення носія ППД.

Слайд 16: Презентация Педагогический турнир
Слайд 16

ІV тур – «Тест-зіставлення»

Слайд 17: Презентация Педагогический турнир
Слайд 17

Вислови належать:

В.Ключевському, Сенекі, Фірдоусі, С.Русовій, Англійське прислів’я, Ж.-Ж.Руссо, У. Джеймсу, А.Апшеронну, В.Сухомлинському, Г. Оверстриту .

Слайд 18: Презентация Педагогический турнир
Слайд 18

ребуси

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru