Презентация "Развитие речи" по педагогике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23

Презентацию на тему "Развитие речи" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Педагогика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 23 слайд(ов).

Слайды презентации

«Використання в навчально-виховному процесі інноваційних методів для покращення мовленнєвого розвитку дошкільників». Підготувала вчитель – логопед Мовчан Н.М.
Слайд 1

«Використання в навчально-виховному процесі інноваційних методів для покращення мовленнєвого розвитку дошкільників»

Підготувала вчитель – логопед Мовчан Н.М.

Інноваційні методи – це способи цілеспрямованої міжсуб’єктивної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Особливості методів : оптимальна активізація дітей; спільна діяльність вихователя та дітей в режимі рівноправного спілкування; створення умов для переживання успіху кожним учас
Слайд 2

Інноваційні методи – це способи цілеспрямованої міжсуб’єктивної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Особливості методів : оптимальна активізація дітей; спільна діяльність вихователя та дітей в режимі рівноправного спілкування; створення умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної взаємодопомоги.

Методика ТРВЗ. Це ключ до розвитку творчого мислення, метод формування системного й діалектичного мислення, спосіб подолання навчальних проблем і навчання дитини самовираженню, шлях до самовдосконалення вихователя.
Слайд 3

Методика ТРВЗ. Це ключ до розвитку творчого мислення, метод формування системного й діалектичного мислення, спосіб подолання навчальних проблем і навчання дитини самовираженню, шлях до самовдосконалення вихователя.

Метод суперечностей один з елементів діалектики (закон єдності й боротьби протилежностей), наявність двох суперечливих якостей в одному об’єкті, коли наявність однієї властивості виключає можливість інших .
Слайд 4

Метод суперечностей один з елементів діалектики (закон єдності й боротьби протилежностей), наявність двох суперечливих якостей в одному об’єкті, коли наявність однієї властивості виключає можливість інших .

Метод фокальних об’єктів – надання ознак випадково обраних об’єктів об’єктові, який прагнемо вдосконалити . Метод відрізняється простотою й величезними можливостями пошуку нових поглядів на знайомі речі або ситуації. Беремо будь-який об’єкт, явище з метою його вдосконалення.
Слайд 5

Метод фокальних об’єктів – надання ознак випадково обраних об’єктів об’єктові, який прагнемо вдосконалити . Метод відрізняється простотою й величезними можливостями пошуку нових поглядів на знайомі речі або ситуації. Беремо будь-який об’єкт, явище з метою його вдосконалення.

Емпатія (особиста аналогія) – уявлення дитиною себе якимось конкретним образом і передачі почуттів, переживань, настроїв цього образу. Відбувається це засобами вербальної і невербальної виразності. Це уміння подивитися на себе очима оточуючих.
Слайд 7

Емпатія (особиста аналогія) – уявлення дитиною себе якимось конкретним образом і передачі почуттів, переживань, настроїв цього образу. Відбувається це засобами вербальної і невербальної виразності. Це уміння подивитися на себе очима оточуючих.

Методи, запропоновані Джанні Родарі, для роботи з казкою, адаптовані багатьма педагогами-новаторами до умов дитячого садка. Вправи для дітей - «Салат з казок», «Конструювання загадок».
Слайд 8

Методи, запропоновані Джанні Родарі, для роботи з казкою, адаптовані багатьма педагогами-новаторами до умов дитячого садка. Вправи для дітей - «Салат з казок», «Конструювання загадок».

Метод символічної синектики у роботі з дітьми. Знайомство із символами розпочинати потрібно з перших днів навчального року. Спочатку дітей слід навчити позначати знаком, один або кілька реальних образів, виділивши в них загальну ознаку, тобто найголовніше.
Слайд 10

Метод символічної синектики у роботі з дітьми. Знайомство із символами розпочинати потрібно з перших днів навчального року. Спочатку дітей слід навчити позначати знаком, один або кілька реальних образів, виділивши в них загальну ознаку, тобто найголовніше.

Описування предметів. Вчити дітей складати описові розповіді за картинками символами, Алгоритм роботи (на прикладі теми «Помідор») 1. Відгадування загадок про овочі. 2. Сюрпризний момент, де Лугтик приносить посилку. 3. Розглядання дітьми опорних схем. 4. Опис вихователем помідора, який міститься в
Слайд 11

Описування предметів. Вчити дітей складати описові розповіді за картинками символами, Алгоритм роботи (на прикладі теми «Помідор») 1. Відгадування загадок про овочі. 2. Сюрпризний момент, де Лугтик приносить посилку. 3. Розглядання дітьми опорних схем. 4. Опис вихователем помідора, який міститься в посилці, за символами. 5. Картинки-символи:а) колір; б) форма; в) розмір; г) смак; д) місце вирощування; е) вживання в їжу. 6.Опис овочів дітьми. 7. Заучування загадки про овочі

Складання речень. Алгоритм роботи: Розгляд ілюстрацій. Бесіда за змістом. Складання 2-3 речень за ілюстрацією. Пропозиція скласти речення за схемою. Розгляд дітьми опорних схем, пояснення незрозумілих символів Наведення вихователем зразка складання речення. Складання речень дітьми. Дидактична гра «В
Слайд 13

Складання речень. Алгоритм роботи: Розгляд ілюстрацій. Бесіда за змістом. Складання 2-3 речень за ілюстрацією. Пропозиція скласти речення за схемою. Розгляд дітьми опорних схем, пояснення незрозумілих символів Наведення вихователем зразка складання речення. Складання речень дітьми. Дидактична гра «Виправ помилку»

Складання казок. Учити колективно складати нову казку за допомогою знаків-символів, розповідати складену в такий спосіб оповідку, використовуючи речення різних граматичних конструкцій, виразну інтонацію. Розвивати зв’язне мовлення дітей.
Слайд 14

Складання казок. Учити колективно складати нову казку за допомогою знаків-символів, розповідати складену в такий спосіб оповідку, використовуючи речення різних граматичних конструкцій, виразну інтонацію. Розвивати зв’язне мовлення дітей.

Складання казок. Алгоритм роботи: Створення емоційної атмосфери. Пропозиція вихователя придумати казку. Висловлювання дітьми своїх думок. Зразок початку казкової розповіді, поданий вихователем. Продовження казки дітьми. Запис казки за допомогою символів. Розповідь казки за символами.
Слайд 15

Складання казок. Алгоритм роботи: Створення емоційної атмосфери. Пропозиція вихователя придумати казку. Висловлювання дітьми своїх думок. Зразок початку казкової розповіді, поданий вихователем. Продовження казки дітьми. Запис казки за допомогою символів. Розповідь казки за символами.

Коментоване малювання. Вихователь бере великий аркуш паперу, фломастери і разом з дітьми починає фантазувати і малювати
Слайд 16

Коментоване малювання. Вихователь бере великий аркуш паперу, фломастери і разом з дітьми починає фантазувати і малювати

Метод розв’язання проблем або «дерево рішень» Використовується у розвитку мовлення дошкільнят і містить декілька етапів. Спочатку потрібно обрати проблему, яка не має однозначного розв’язання (епізоди з казок, ситуації з життя)
Слайд 17

Метод розв’язання проблем або «дерево рішень» Використовується у розвитку мовлення дошкільнят і містить декілька етапів. Спочатку потрібно обрати проблему, яка не має однозначного розв’язання (епізоди з казок, ситуації з життя)

Метод «мікрофон» – це також різновид групового обговорення певної проблеми, що дає можливість кожній дитині висловитись. Можна використовувати метод «мікрофон» у дидактичних іграх «Закінчи речення»…
Слайд 18

Метод «мікрофон» – це також різновид групового обговорення певної проблеми, що дає можливість кожній дитині висловитись. Можна використовувати метод «мікрофон» у дидактичних іграх «Закінчи речення»…

Моделювання – це вища форма узагальнення і метод розвиваючого навчання. Моделювання казкових сюжетів. Етапи навчання дітей моделювання казок. Перший етап – ознайомчий. Другий етап – комунікативно-діяльнісний Третій етап – моделюючий. Підводимо дитину до розуміння того, що не тільки знайомих казкових
Слайд 19

Моделювання – це вища форма узагальнення і метод розвиваючого навчання. Моделювання казкових сюжетів. Етапи навчання дітей моделювання казок. Перший етап – ознайомчий. Другий етап – комунікативно-діяльнісний Третій етап – моделюючий. Підводимо дитину до розуміння того, що не тільки знайомих казкових персонажів можна схематично представити у вигляді геометричних фігур, схем, моделей, але й можна скласти зовсім нову казку – з новим сюжетом, персонажами тощо.

Так – ні. Ведучий задумує предмет, а діти, ставлячи питання так, щоб на них можна було відповідати лише «так» або «ні», мають відгадати, що це за предмет.
Слайд 21

Так – ні. Ведучий задумує предмет, а діти, ставлячи питання так, щоб на них можна було відповідати лише «так» або «ні», мають відгадати, що це за предмет.

Мозковий штурм. Педагог ставить перед дітьми певну проблему, і вони її розв’язують, пропонуючи нові ідеї або розвиваючи запропоновані.
Слайд 22

Мозковий штурм. Педагог ставить перед дітьми певну проблему, і вони її розв’язують, пропонуючи нові ідеї або розвиваючи запропоновані.

Дякуємо за увагу
Слайд 23

Дякуємо за увагу

Список похожих презентаций

Развитие речи детей дошкольного возраста

Развитие речи детей дошкольного возраста

Речевые нарушения детей-дошкольников. Часто встречаемыми речевыми нарушениями являются: Клинический диагноз: Дизартрия Дислалия Педагогическое заключение: ...
Развитие речи детей дошкольного возраста

Развитие речи детей дошкольного возраста

Что это? стол. столы. стул. стулья. шкаф. шкафы. диван. диваны. мебель. Как можно назвать все эти предметы одним словом? игра: "ОДИН" и "МНОГО". один ...
Развитие речи дошкольников

Развитие речи дошкольников

Проект на тему: «Игра как средство развитие речи». Цель проекта: Развитие речевой активности и коммуникативных способностей детей дошкольного возраста ...
Развитие речи детей раннего возраста

Развитие речи детей раннего возраста

Актуальность. Плохая дикция. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т.д. Отсутствие ...
Развитие речи и мышления

Развитие речи и мышления

Травка зеленеет,. Солнышко блестит;. Ласточка с весною. В сени. К нам летит. С нею солнце краше И весна милей…. Прощебечь с дороги Нам привет скорей! ...
Развитие речи дошкольников в играх и упражнениях

Развитие речи дошкольников в играх и упражнениях

Хорошая речь – важное условие развития личности ребенка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать ему свои мысли, тем шире его ...
Развитие речи и учебно-познавательная деятельность

Развитие речи и учебно-познавательная деятельность

Актуальность исследования:. Языковое образование младшего школьника – это процесс и результат учебно-познавательной деятельности, направленной на ...
Развитие речи

Развитие речи

Цель занятия:. 1 этап - уточнение, коррекция и развитие словарного запаса по теме «Моя жизнь. Каникулы». 2 этап - коррекция и развитие грамматического ...
Развитие речи младших школьников

Развитие речи младших школьников

“ Приятная для слуха речь - своего рода музыка”. Аристотель ‘”Заберите у меня все, чем я обладаю, Но оставьте мне мою речь, И скоро я обрету все, ...
Развитие речи малыша в первый год жизни

Развитие речи малыша в первый год жизни

Сразу после рождения у малыша отсутствует умение общаться и стремление к общению. Однако он постепенно привыкает слышать во время кормления и бодрствования ...
Развитие речи с помощью игр

Развитие речи с помощью игр

Цель: совершенствование навыка употребления глаголов движения, образованных с помощью различных приставок. Ход: взрослый просит детей посмотреть и ...
Развитие речи у дошкольников

Развитие речи у дошкольников

Речь – великая сила: она убеждает, обращает, принуждает. Р. Эмерсон. Как вы думаете, что является причиной низкого уровня речевого развития у детей? ...
Развитие речи у ребёнка

Развитие речи у ребёнка

Как развивать? Многие родители полагаются в решении проблемы развития речи на детский сад. Считается, что планомерные занятия в группе помогут малышу ...
Развитие речи детей дошкольного возраста

Развитие речи детей дошкольного возраста

Ушакова Оксана Семеновна, доктор педагогических наук, профессор. В программе представлены игры, упражнения, занятия по развитию всех сторон речи: ...
Развитие речи и творческих способностей дошкольников

Развитие речи и творческих способностей дошкольников

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. В.А. Сухомлинский. Каждый день я спешу ...
Развитие речи

Развитие речи

І. Організація класу до роботи. - Привітайте гостей, Що до нас завітали. Хочу чути, чого б Ви усім побажали… (Діти) - Всім присутнім здоров’я ми зичим ...
Развитие связной речи у дошкольников

Развитие связной речи у дошкольников

Проблемы речи детей дошкольного возраста:. Речь односложная, состоящая лишь из простых предложений . Неспособность грамматически правильно построить ...
Развитие математической речи учащихся на уроках математики

Развитие математической речи учащихся на уроках математики

Содержательные разделы (стандарты второго поколения). Арифметика, Алгебра, Функции, Вероятность и статистика, Геометрия. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ: Логика и множества, ...
Развитие связной речи

Развитие связной речи

В гостях у лісових мешканців. чикзай чиквов банка акїж мідьвед чкалиси. Сенкан «Зайчик». Тема – Зайчик Опис – Маленький, біленький. Дія – Тремтить, ...
Развитие связной речи

Развитие связной речи

За хатою у садочку, У зеленому віночку Та в червоних намистинках Стала пава молода. І збігаються всі діти, Щоб на неї поглядіти. За намисто кожен ...

Конспекты

Развитие речи детей раннего возраста с использованием малых форм фольклора

Развитие речи детей раннего возраста с использованием малых форм фольклора

Муниципальное бюджетное дошкольное. образовательное учреждение детский сад. общеразвивающего вида №102. второй категории. . ...
Развитие речи, предметные уроки и экскурсии

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии

Конспект урока по теме «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии». Конспект разработан учителем класса для детей с глубокой умственной отсталостью. ...
Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром и природой через игровую деятельность

Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром и природой через игровую деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное. . общеобразовательное учреждение. «Детский сад №96». города Новокузнецка Кемеровской области. ...
Развитие речи первоклассников как способ достижения успешности обучения

Развитие речи первоклассников как способ достижения успешности обучения

. Муниципальное общеобразовательное учреждение. средняя общеобразовательная школа №16. г. Березники Пермского края. ...
Картотека дидактических игр по профилактике дислексии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Картотека дидактических игр по профилактике дислексии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

. Картотека дидактических игр по профилактике дислексии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Название дидактической ...
Формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение. №95 Санкт-Петербурга Фрунзенского района. Урок на тему. «Формирования ...
Использование нетрадиционных методов и приемов при устранении нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста

Использование нетрадиционных методов и приемов при устранении нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста

. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение. . «Детский сад №2» Артемовского городского округа. Использование ...
Развитие положительных эмоций у учащихся начальной школы

Развитие положительных эмоций у учащихся начальной школы

Родительское собрание на тему:. « Развитие положительных эмоций. . . у учащихся начальной школы ». Подготовила и провела:. . ...
Развитие речевого общения слепого ребёнка

Развитие речевого общения слепого ребёнка

. Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа № 29 гор. Йошкар-Олы». Развитие речевого ...
Использование информационной технологии в работе с детьми с нарушением речи, как одно из альтернативных средств коммуникации

Использование информационной технологии в работе с детьми с нарушением речи, как одно из альтернативных средств коммуникации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. «Детский сад № 65 - Центр развития ребенка». города Бийска Алтайского края. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.