- симетрія відносно точки

Презентация "симетрія відносно точки" по математике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20

Презентацию на тему "симетрія відносно точки" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Математика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 20 слайд(ов).

Слайды презентации

СИМЕТРІЯ
Слайд 1

СИМЕТРІЯ

Симетрія в геометрії
Слайд 2

Симетрія в геометрії

. Симетрія відносно точки Нехай О – фіксована точка і Х – довільна точка площини. Відкладемо на продовженні відрізка ОХ за точку О відрізок ОХ`, що дорівнює ОХ. Точка Х` називається симетричною точці Х відносно точки О. Точка, симетрична точці О, є сама точка О. Очевидно, точка симетрична точці Х´,
Слайд 3

. Симетрія відносно точки Нехай О – фіксована точка і Х – довільна точка площини. Відкладемо на продовженні відрізка ОХ за точку О відрізок ОХ`, що дорівнює ОХ. Точка Х` називається симетричною точці Х відносно точки О. Точка, симетрична точці О, є сама точка О. Очевидно, точка симетрична точці Х´, є точка Х.

Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка Х переходить у точку X`, симетричну відносно даної точки О, називається перетворенням симетрії відносно точки О. При цьому фігури F і F` називаються симетричними відносно точки О.
Слайд 4

Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка Х переходить у точку X`, симетричну відносно даної точки О, називається перетворенням симетрії відносно точки О. При цьому фігури F і F` називаються симетричними відносно точки О.

Симетрія відносно прямої. Нехай g – фіксована пряма. Візьмемо довільну точку Х і опустимо перпендикуляр АХ на пряму g. На продовженні перпендикуляра за точку А відкладемо відрізок AX`, що дорівнює відрізку АХ. Точка X` називається симетричною точці Х відносно прямої g. Якщо точка Х лежить на прямій
Слайд 5

Симетрія відносно прямої

Нехай g – фіксована пряма. Візьмемо довільну точку Х і опустимо перпендикуляр АХ на пряму g. На продовженні перпендикуляра за точку А відкладемо відрізок AX`, що дорівнює відрізку АХ. Точка X` називається симетричною точці Х відносно прямої g. Якщо точка Х лежить на прямій g, то симетрична їй точка є сама точка Х. Очевидно, що точка, симетрична точці X`, є точка Х.

Перетворення фігури. Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка Х переходить у точку X`, симетричну відносно даної прямої g, називається перетворенням симетрії відносно прямої g. При цьому фігури F і F` називаються симетричними відносно прямої g.
Слайд 6

Перетворення фігури

Перетворення фігури F у фігуру F`, при якому кожна її точка Х переходить у точку X`, симетричну відносно даної прямої g, називається перетворенням симетрії відносно прямої g. При цьому фігури F і F` називаються симетричними відносно прямої g.

Симетрія в хімії. Більшість простих молекул володіють елементами просторової симетрії рівноважної конфігурації: осями симетрії, плоскістю симетрії Так, молекула аміаку Nh 3 володіє симетрією правильної трикутної піраміди молекула метану Ch 4 — симетрією тетраедра.
Слайд 7

Симетрія в хімії

Більшість простих молекул володіють елементами просторової симетрії рівноважної конфігурації: осями симетрії, плоскістю симетрії Так, молекула аміаку Nh 3 володіє симетрією правильної трикутної піраміди молекула метану Ch 4 — симетрією тетраедра.

Симетрія у фізиці. Поняття симетрії відіграє велику роль у фізиці. Перш за все слід відзначити просторову симетрію, якою можуть характеризуватися фізичні об'єкти. Тут слід розрізняти симетрію щодо трансляції, симетрію щодо дзеркального відображення, симетрію щодо поворотів, гвинтову симетрію тощо. О
Слайд 8

Симетрія у фізиці

Поняття симетрії відіграє велику роль у фізиці. Перш за все слід відзначити просторову симетрію, якою можуть характеризуватися фізичні об'єкти. Тут слід розрізняти симетрію щодо трансляції, симетрію щодо дзеркального відображення, симетрію щодо поворотів, гвинтову симетрію тощо. Особливим видом симетрії є ізотропність - незалежність властивостей фізичної системи від напрямку, однорідність - незалежність властивостей фізичної системи від точки простору. Специфічним для фізики видом симетрії є інваріантність фізичних законів щодо вибору системи відліку, яка лежить в основі теорії відносності. Іншим видом симетрії, який зустрічається в фізиці є симетрія щодо заміни напрямку координатних осей, що лежить в основі принципу парності.

Вісь симетрії в геомеричних фігурах. Ромб має 2 віс симетрії– це його діагоналі
Слайд 9

Вісь симетрії в геомеричних фігурах

Ромб має 2 віс симетрії– це його діагоналі

У рівнобедреному трикутрику є 1 вісь– це медіана,бісектриса і висота проведена до основи
Слайд 10

У рівнобедреному трикутрику є 1 вісь– це медіана,бісектриса і висота проведена до основи

У рівностороньому трикутнику є 3 вісі симетрії: бісектриси, медіани і висоти трикутника
Слайд 11

У рівностороньому трикутнику є 3 вісі симетрії: бісектриси, медіани і висоти трикутника

У квадрата є 4 вісі симетрії
Слайд 12

У квадрата є 4 вісі симетрії

А круг це єдина фігура у якої є безліч осей симетрії, що містять діаметри кола. Круг симетричний сам собі.
Слайд 13

А круг це єдина фігура у якої є безліч осей симетрії, що містять діаметри кола. Круг симетричний сам собі.

Симетрія в нашому житті. Щоб побачити симетрію не потрібно розгортити книжки з геометрії, достатньо просто подивитися навколо... Багато побутових предметів є симетричеими. Наприклад: глечик,зірка...
Слайд 14

Симетрія в нашому житті

Щоб побачити симетрію не потрібно розгортити книжки з геометрії, достатньо просто подивитися навколо... Багато побутових предметів є симетричеими. Наприклад: глечик,зірка...

Навіть в орнаменті можна повести чимало осей симетрії
Слайд 16

Навіть в орнаменті можна повести чимало осей симетрії

Також у природі нас також оточує симетрія
Слайд 17

Також у природі нас також оточує симетрія

Але найлегший спосіб побачити симетрію це просто подивитись на оточуючих людей, або ж глянути у дзеркало.
Слайд 18

Але найлегший спосіб побачити симетрію це просто подивитись на оточуючих людей, або ж глянути у дзеркало.

Та чи справді оточуючі предмети симетричні?=). Це питання здається смішним. Звісно що симетричні! Але тут можна дискутувати. Адже у природі немає нічого ідеально рівного. Ніхто не може дати гарантії, що його очі знаходяться на однаковій відстані від умовної лінії симетрії.
Слайд 19

Та чи справді оточуючі предмети симетричні?=)

Це питання здається смішним. Звісно що симетричні! Але тут можна дискутувати. Адже у природі немає нічого ідеально рівного. Ніхто не може дати гарантії, що його очі знаходяться на однаковій відстані від умовної лінії симетрії.

Ось така симетрія! Як виявляється її можна зустріти не тільки у геометрії, але й у повсякденному житті
Слайд 20

Ось така симетрія! Як виявляється її можна зустріти не тільки у геометрії, але й у повсякденному житті

Список похожих презентаций

Три точки зрения на геометрию вселенной

Три точки зрения на геометрию вселенной

Пространство. Какова его природа? Как оно связано с геометрией Вселенной? Или оно отделено от нее? Может оно есть лишь создание человеческого ума ...
Симметрия относительно прямой и точки

Симметрия относительно прямой и точки

Симметрия относительно прямой. Симметрия относительно точки. ...
Теоретические основы построения теней в ортогональных и аксонометрических проекциях. Тень точки, тени прямых линий

Теоретические основы построения теней в ортогональных и аксонометрических проекциях. Тень точки, тени прямых линий

Тень точки. Для построения падающей тени от точки на плоскость или поверхность через точку следует провести луч параллельно принятому направлению ...
Расстояние от точки до прямой

Расстояние от точки до прямой

Д. АС – перпендикуляр С – основание перпендикуляра АВ, АД - наклонные. АС < АВ, АС < АД. Т.к. АС – катет, а АВ и АД – гипотенузы. Перпендикуляр, проведенный ...
Расстояние от точки до прямой и плоскости

Расстояние от точки до прямой и плоскости

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ И ПЛОСКОСТЯМИ. Расстоянием между двумя непересекающимися прямыми в пространстве называется длина общего перпендикуляра, проведенного ...
Числа и точки на координатной прямой

Числа и точки на координатной прямой

Пусть a - некоторое число. Часть координатной прямой левее точки a вместе с точкой a (черный (закрашенный) кружок) Называют замкнутый луч (-∞; а]. ...
Критические и стационарные точки функции

Критические и стационарные точки функции

В каких точках производная функции равна нулю? x y O 1. . . . . В каких точках производная функции не существует? . . Точки, в которых производная ...
Построение точки на координатной плоскости

Построение точки на координатной плоскости

Тема «Построение точки на координатной плоскости». Построить на координатной плоскости точки: М (- 4; 3); А (2 ; -3); Р (0; -2); С (4; 0). х у 0 1 ...
Проецирование точки на три плоскости

Проецирование точки на три плоскости

Проецирование точки на три плоскости. В практике часто встречаются случаи, когда две проекции недостаточны для выяснения формы и положения предмета ...
Откладывание вектора от данной точки

Откладывание вектора от данной точки

Аннотация. Тема «ВЕКТОРЫ» рассчитана на учащихся 8 – 9 классов Презентация помогает учащимся применять свои знания не только в изучении геометрии, ...
Поворот точки вокруг начала координат

Поворот точки вокруг начала координат

Зачатки тригонометрических познаний зародились в древности. Николай КОПЕРНИК (1473 – 1543). Франсуа ВИЕТ (1540 - 1603). Евклид (ок. 325 – 265 до н.э.). ...
Откладывание вектора от данной точки

Откладывание вектора от данной точки

Назвать все изображенные векторы (векторы можно изображать двумя заглавными латинскими буквами или одной незаглавной). А R D L С К Y X H E M T с а. ...
Методы решения геометрических задач ЕГЭ, задание С2 (Расстояние от точки до плоскости)

Методы решения геометрических задач ЕГЭ, задание С2 (Расстояние от точки до плоскости)

Расстояние от точки до плоскости. Методы. Поэтапно-вычислительный метод. Метод параллельных прямых и плоскостей. Векторный метод. Координатный метод. ...
Критические точки функции. Точки экстремумов

Критические точки функции. Точки экстремумов

Точки экстремума (повторение). Точки области определения функции, в которых возрастание функции сменяется убыванием или, наоборот, убывание сменяется ...
Четыре замечательные точки треугольника

Четыре замечательные точки треугольника

Из истории. ИЗ ИСТОРИИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК ТРЕУГОЛЬНИКА В четвертой книге "Начал" Евклид решает задачу: "Вписать круг в данный треугольник". Из решения ...
Расстояние от точки до плоскости

Расстояние от точки до плоскости

N H M a. Определите расстояние от точки М до прямой а. перпендикуляр. Н – основание перпендикуляра. наклонная. N – основание наклонной. HN – проекция ...
Четыре замечательные точки треугольника

Четыре замечательные точки треугольника

A D B C. ABCD – квадрат. Назовите пары перпендикулярных прямых. Задача № 1. M N Задача №2. а Н А. Отрезок АН – перпендикуляр, опущенный из точки А ...
Расстояние от точки до прямой

Расстояние от точки до прямой

Разминка. Определить вид получившегося угла: 35° + 26°; 35° + 62°; 43° + 47°; 11° + 93°; 80° – 34°; 101° – 9°; 130° – 21°; 45° – 23°. Цели:. повторить ...
Числа и точки на прямой

Числа и точки на прямой

Жил- был король и в подчинении у него были подданные числа. Единичный отрезок. Координатная прямая. Координаты точек. ...
Координаты точки, середины отрезка

Координаты точки, середины отрезка

Цель :. Ввести понятие координатная плоскость, Развивать познавательную активность учащихся, любознательность, Способствовать развитию навыков применения ...

Конспекты

Числовой луч. Координаты точки на числовом луче

Числовой луч. Координаты точки на числовом луче

Урок математики, 4 класс. Тема: Числовой луч. Координаты точки на числовом луче. Цель. : Сформировать представление о понятиях «луч», «числовой ...
Критические точки функции, максимумы и минимумы

Критические точки функции, максимумы и минимумы

Тема:. «Критические точки функции, максимумы и минимумы». Знать: определения точек максимума и минимума функции; необходимое и достаточное условие ...
Расстояние от точки до плоскости

Расстояние от точки до плоскости

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка. Воскресенского района Саратовской области». ...
Замечательные точки треугольника

Замечательные точки треугольника

Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования. Белорусский Государственный Педагогический Университет имени Максима Танка. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.