Bonnie and Slide
» » » Транспорт веществ

Презентация на тему Транспорт веществ

tapinapura
Рейтинг:
Категория: Биология
Класс: 7 класс
Дата добавления: 24-06-2019
Содержит:29 слайдов

Презентацию на тему Транспорт веществ можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Биология. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 29 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Транспорт веществ
Слайд 1

Транспорт речовин

Слайд 2: Презентация Транспорт веществ
Слайд 2

Вступ

Рослина - це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції. Порушення будови чи функцій будь-якого з органів одразу ж позначається на діяльності інших, а отже, організму в цілому.

Слайд 3: Презентация Транспорт веществ
Слайд 3

Наприклад, ушкодження та відмирання кореня не тільки порушить закріплення рослини у ґрунті, а й унеможливить поглинання нею з ґрунту розчинів мінеральних сполук. Рослина з відмерлими коренями неодмінно загине. Те саме станеться з рослиною, якщо із стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска.

Слайд 4: Презентация Транспорт веществ
Слайд 4

Це призупинить надходження органічних речовин, утворених завдяки фотосинтезу, від листків до нижньої частини стебла та кореня. Рослина може загинути й унаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу.

Слайд 5: Презентация Транспорт веществ
Слайд 5

Приклад

Дерево загине, якщо зняти з нього кору

Слайд 6: Презентация Транспорт веществ
Слайд 6

Провідна тканина

Насамперед зв'язки між різними органами рослини здійснює провідна тканина. Вона пронизує весь організм - від кореня через стебло до кожного листка. Ви пам'ятаєте, що висхідні потоки розчинів поживних речовин відбуваються по судинах, а низхідні - по ситоподібних трубках.

Слайд 7: Презентация Транспорт веществ
Слайд 7

Горизонтальне переміщення

Горизонтальне переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин може здійснюватись по серцевинних променях. Вони проходять уздовж стебла й сягають кореня.

Слайд 8: Презентация Транспорт веществ
Слайд 8

Переміщення речовин

Кількість органічних речовин, що утворилися за один світловий день у хлоропласті, перевищує його масу в кілька разів. Тому велике значення для нормальної життєдіяльності має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворюються, до всіх інших.

Слайд 9: Презентация Транспорт веществ
Слайд 9

Рух речовин по рослині

Слайд 10: Презентация Транспорт веществ
Слайд 10

Кореневий тиск

Рушійною силою для здійснення транспорту речовин у рослині є кореневий тиск і присисна сила листків. Кореневий тиск виникає у клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту.

Слайд 11: Презентация Транспорт веществ
Слайд 11

Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини. У трав'янистих рослин кореневий тиск сягає двох-трьох атмосфер, у дерев'янистих ще вище. Його можна виміряти, якщо приєднати до поперечного зрізу стебла прилад, що вимірює тиск.

Слайд 12: Презентация Транспорт веществ
Слайд 12

Дослід

Дослід, що демонструє наявність кореневого тиску

Слайд 13: Презентация Транспорт веществ
Слайд 13

Випаровування

Випаровування води листками також значно впливає на висхідний потік, створюючи так звану присисні силу листків. Чим більше води вони випаровують, тим інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і тим швидше водний розчин надходить до надземних органів рослин.

Слайд 14: Презентация Транспорт веществ
Слайд 14

Використання

Знаючи шляхи та механізми пересування речовин по рослині, можна керувати ними. Так, щоб прискорити дозрівання помідорів, їх пасинкують, тобто видаляють бічні пагони. Обрізавши пагони, що з'являються після формування виноградних грон, можна змінити потік поживних речовин та прискорити достигання плодів.

Слайд 15: Презентация Транспорт веществ
Слайд 15

Функції

Певні функції рослини можуть одночасно здійснюватись різними органами. Наприклад, фотосинтез може здійснюватись не лише у листках, а й у зелених частинах стебла. Але зазвичай без участі листків інші зелені частини рослин не здатні повністю забезпечити рослину поживними речовинами.

Слайд 16: Презентация Транспорт веществ
Слайд 16

Рослині як цілісному організмові притаманні ріст і розмноження, вона здатна реагувати на зміни умов навколишнього середовища. Все це відбувається завдяки постійному обмінові речовин та перетворенню енергії в її організмі.

Слайд 17: Презентация Транспорт веществ
Слайд 17

Під час фотосинтезу зелені рослини утворюють складні органічні сполуки з неорганічних з використанням енергії сонячного світла та виділяють кисень. А для здійснення фотосинтезу, крім світла, необхідні вода та вуглекислий газ. Вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами надходить у рослину з ґрунту, а вуглекислий газ - із повітря.

Слайд 18: Презентация Транспорт веществ
Слайд 18

Під час дихання за участю кисню продукти фотосинтезу розкладаються до більш простих, при цьому вивільняється енергія та виділяється вуглекислий газ.

Слайд 19: Презентация Транспорт веществ
Слайд 19

Для виявлення дихання у рослин візьміть дві склянки. В одну з них налийте чисту воду та помістіть гілочку елодеї, а в іншу - прозору вапновану воду.

Слайд 20: Презентация Транспорт веществ
Слайд 20

Накрийте склянки ковпаками та поставте у темне місце. Через два-три дні можна побачити, що вапнована вода стала каламутною. Це свідчить про те, що рослина під час дихання виділяє вуглекислий газ, який реагує з вапнованою водою (мал. 85).

Слайд 21: Презентация Транспорт веществ
Слайд 21

Рослина у чистій воді (1) і у вапнованій воді (2)

Слайд 22: Презентация Транспорт веществ
Слайд 22

Підсумки

Таким чином, рослині притаманний газообмін - обмін газами між повітрям атмосфери і рослиною. Під час фотосинтезу рослина поглинає вуглекислий газ, а виділяє в атмосферу кисень. Під час дихання, навпаки, рослина поглинає кисень, а виділяє вуглекислий газ.

Слайд 23: Презентация Транспорт веществ
Слайд 23

Отже, процеси фотосинтезу та дихання певним чином протилежні один одному, хоча водночас взаємопов'язані. Під час фотосинтезу рослини вивільняють значно більше кисню, ніж споживають його під час дихання, а тому зелені рослини збагачують ним атмосферу.

Слайд 24: Презентация Транспорт веществ
Слайд 24

Рослини, випаровуючи воду, впливають також на вологість атмосферного повітря. Інтенсивність газообміну та випаровування вологи регулюють продихи.

Слайд 25: Презентация Транспорт веществ
Слайд 25

Здійснюючи газообмін, рослини тим самим регулюють газовий склад атмосферного повітря, підтримуючи оптимальне співвідношення кисню та вуглекислого газу. За рахунок виділеного рослинами кисню у верхніх шарах атмосфери утворився особливий озоновий шар, який поглинає частину шкідливих для живих істот космічних ультрафіолетових променів. Таким чином, діяльність рослин запобігає змінам клімату на планеті Земля.

Слайд 26: Презентация Транспорт веществ
Слайд 26

Крім повітряного, рослині притаманне і мінеральне живлення. Як ви пам'ятаєте, мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту через кореневу систему. Тому рослини не тільки підтримують постійний газовий склад атмосфери, а й забезпечують колообіг різноманітних хімічних елементів у природі.

Слайд 27: Презентация Транспорт веществ
Слайд 27

Рослини є необхідною ланкою в коло-обігу речовин, оскільки вони поглинають з довкілля неорганічні сполуки та створюють із них органічні. У свою чергу їхні рештки розкладаються за участі різноманітних мешканців ґрунту (бактерій, грибів, тварин) до неорганічних, які знову можуть засвоюватись рослинами.

Слайд 28: Презентация Транспорт веществ
Слайд 28

Висновок

Отже, рослинний світ - найважливіша складова частина природи, що зумовлює існування життя на нашій планеті.

Слайд 29: Презентация Транспорт веществ
Слайд 29

Джерела

http://school.xvatit.com http://teachua.com

Список похожих презентаций