- План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Презентация "План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16

Презентацию на тему "План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 16 слайд(ов).

Слайды презентации

План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Слайд 1

План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

І. Паспорт Плану розвитку ІІ. Вступ ІІІ. Аналіз навчально-виховного процесу і матеріально-технічної бази ІV. Концептуальні засади V. Плановий комплекс розвитку школи VI.Очікувані результати
Слайд 2

І. Паспорт Плану розвитку ІІ. Вступ ІІІ. Аналіз навчально-виховного процесу і матеріально-технічної бази ІV. Концептуальні засади V. Плановий комплекс розвитку школи VI.Очікувані результати

Мета Плану Створення умов для забезпечення в школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави. Забезпечення ефективного правління розвитком загальноосвітнього закладу. Термін реалізаціі: 2011-2015 рр.
Слайд 3

Мета Плану Створення умов для забезпечення в школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави. Забезпечення ефективного правління розвитком загальноосвітнього закладу. Термін реалізаціі: 2011-2015 рр.

Завдання Плану. Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом: - чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи; - переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів. Забезпечення морального та матеріа
Слайд 4

Завдання Плану

Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом: - чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи; - переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів. Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності. Розвиток профільності навчання. Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удоскона­лення освітнього середовища. Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Структура науково-методичної ради Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Слайд 5

Структура науково-методичної ради Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Проблема. Оволодіння новітніми методичними прийомами, інноваційними педтехнологіями, навчання та виховання з метою підвищення результатів навчально-виховного процесу
Слайд 6

Проблема

Оволодіння новітніми методичними прийомами, інноваційними педтехнологіями, навчання та виховання з метою підвищення результатів навчально-виховного процесу

Напрям діяльності Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Слайд 9

Напрям діяльності Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Завдання школи — навчити жити, наша школа — школа життя. Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Павло Блонський
Слайд 10

Завдання школи — навчити жити, наша школа — школа життя. Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Павло Блонський

Пріоритети Школи Життєтворчості: Найдорожча цінність – людське життя. Якісна освіта – сяйво людського життя. Найбільше багатство – багатство людських стосунків. Найвища краса – краса людських взаємин.
Слайд 11

Пріоритети Школи Життєтворчості: Найдорожча цінність – людське життя. Якісна освіта – сяйво людського життя. Найбільше багатство – багатство людських стосунків. Найвища краса – краса людських взаємин.

Початкова школа «Я люблю свою школу» Основна школа «Я вмію та люблю ВЧИТИСЯ» Старша школа «Я обираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі»
Слайд 12

Початкова школа «Я люблю свою школу» Основна школа «Я вмію та люблю ВЧИТИСЯ» Старша школа «Я обираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі»

Очікувані результати виконання плану розвитку школи на 2011-2015 рр. 1.Робота над Планом розвитку школи згуртує весь колектив. 2.Система управління відповідатиме сучасним вимогам та забезпечуватиме високу ефективність якості освіти. 3.У пошуках ідей, методик, технологій, підходів значною мірою зрост
Слайд 14

Очікувані результати виконання плану розвитку школи на 2011-2015 рр. 1.Робота над Планом розвитку школи згуртує весь колектив. 2.Система управління відповідатиме сучасним вимогам та забезпечуватиме високу ефективність якості освіти. 3.У пошуках ідей, методик, технологій, підходів значною мірою зросте рівень компетентності педагогів, учнів. 4.Сформується цілісна система різноманітних форм, методів та засобів організації навчально-виховного процесу. 5.Підвищиться загальний рівень успішності учнів, поліпшиться якість навчання та виховання з урахуванням їхніх інтересів, здібностей, нахилів. 6.Учні усвідомлять необхідність в знаннях, навичках і вміннях на основі цікавих, різноманітних, нестандартних методів роботи та інноваційних технологій. 7.Збільшиться кількість призових місць на олімпіадах, конкурсах. 8.Сформується професійна орієнтація учнів та підготовка до вибору вищого навчального закладу І – ІV рівнів акредитації для продовження навчання.

9. Досягнення свідомого ставлення дітей до збереження свого здоров’я, необхідності в здоровому способі життя і зменшення рівня захворюваності дітей. 10. Самоствердження учнів як членів суспільства, їхня особиста політична та економічна відповідальність; утвердження людської гідності; неформальна та
Слайд 15

9. Досягнення свідомого ставлення дітей до збереження свого здоров’я, необхідності в здоровому способі життя і зменшення рівня захворюваності дітей. 10. Самоствердження учнів як членів суспільства, їхня особиста політична та економічна відповідальність; утвердження людської гідності; неформальна та ефективна участь у громадських справах; сприяння функціонуванню конституційної демократії. 11. Досягнення шанобливого ставлення до історичного минулого, збереження традицій, звичаїв, обрядів українського народу. 12. З’явиться індивідуальне обличчя школи, зростатиме її рейтинг. 13. Упорядкується система вибору індивідуальних освітніх маршрутів учнями школи. 14. Учні відчують, що школа – для них; батьки з повагою поставляться до творчого колективу. 15. Сформуються на високому рівні ключові компетенції, покладені в основу моделі випускника школи, його конкурентноздатності з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей учнів та вчителів. 16. Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи. 17. У школі з’явиться й поступово реалізується спільна для всіх мрія – школа нова та цікава.

Дякую за увагу!
Слайд 16

Дякую за увагу!

Список похожих презентаций

План расстановки столов на банкете

План расстановки столов на банкете

Ёлочка 1 Данная расстановка столов возможна на ограниченном пространстве. Позволяет свободно перемещаться обсуживающему персоналу и рассадить большое ...
План счетов бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского учета

План счетов является общегосударственным законодательным перечнем бухгалтерских счетов и субсчетов, используемых всеми российскими организациями независимо ...
План занятия

План занятия

План занятия. Резьбонарезные станки Резьбофрезерные станки Станки строгально-протяжной группы Продольные одностоечные станки Продольные двухстоечные ...
План работы:

План работы:

План работы:. Рассмотреть графики и свойства функций:. 1. Линейная 2. Квадратичная 3. Степенная:. а) с четным отрицательным показателем. б) с нечетным ...
План ГОЭЛРО

План ГОЭЛРО

Что такое план ГОЭЛРО? ГОЭЛРО – первый перспективный план восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на базе электрификации. План предусматривал ...
План введения в должность начинающего специалиста

План введения в должность начинающего специалиста

Адаптация к окружающему пространству. Ознакомление со структурной схемой компании; Ознакомление со структурой подразделения ( самого крупного и/или ...
План бизнес-проекта cyclecity

План бизнес-проекта cyclecity

Содержание бизнес-идеи и формат бизнеса. Большое количество людей увлекается ездой на велосипедах, но далеко не все они готовы по тем или иным причинам ...
План «Ост»

План «Ост»

Великая Отечественная война(1941—1945) — война Советского Союза против нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, ...
План работы методического объединения учителей-логопедов ДОУ Центрального округа на 2013-2014 учебный год

План работы методического объединения учителей-логопедов ДОУ Центрального округа на 2013-2014 учебный год

Методическая тема. Актуальные проблемы коррекционно-развивающего обучения в аспекте новых образовательных стандартов. Цель: содействие профессиональному ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

 1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
 2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
 3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
 4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
 5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
 6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
 7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
 8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.