- Античная литература

Презентация "Античная литература" (8 класс) – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18

Презентацию на тему "Античная литература" (8 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Литература. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 18 слайд(ов).

Слайды презентации

Підготували учні: Пукіш Каріна Шепель Поліна Мелеш Катерина Полянич Вікторія. Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур
Слайд 1

Підготували учні: Пукіш Каріна Шепель Поліна Мелеш Катерина Полянич Вікторія

Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур

Античність – період в історії людства від 800 року до н. е. до 600 року н. е. у регіоні Середземного моря. Ця доба відрізняється від попередніх і наступних спільними та сталими культурними традиціями, а з початку 1 століття, внаслідок розширення Римської імперії, також і політичною та культурною ціл
Слайд 2

Античність – період в історії людства від 800 року до н. е. до 600 року н. е. у регіоні Середземного моря. Ця доба відрізняється від попередніх і наступних спільними та сталими культурними традиціями, а з початку 1 століття, внаслідок розширення Римської імперії, також і політичною та культурною цілісністю. У більш вузькому розумінні античністю вважають історію стародавньої (архаїчної) та класичної Греції, еллінізму та Римської імперії.

Загальна періодизація Рання античність (VIII ст. до н. е. - ... II ст. до н. е.) - зародження Грецької держави, Класична античність (І ст. до н. е. - II ст. н е.) - час єдності греко-римської цивілізації, Пізня античність (III-VI ст. н. е.) - розпад Римської імперії. Розпад Західної Римської Імперії
Слайд 3

Загальна періодизація Рання античність (VIII ст. до н. е. - ... II ст. до н. е.) - зародження Грецької держави, Класична античність (І ст. до н. е. - II ст. н е.) - час єдності греко-римської цивілізації, Пізня античність (III-VI ст. н. е.) - розпад Римської імперії. Розпад Західної Римської Імперії ознаменував собою початок нової епохи - середньовіччя.

Анти́чна літерату́ра (від лат. antiquus — «стародавній,древній») — література стародавніх греків і римлян, яка розвивалася в басейні Середземного моря. В античній літературі сформувались основні літературні жанри – епос, лірика, драма. Давньогрецькі поети розробили основні віршові розміри – ямб, хор
Слайд 4

Анти́чна літерату́ра (від лат. antiquus — «стародавній,древній») — література стародавніх греків і римлян, яка розвивалася в басейні Середземного моря. В античній літературі сформувались основні літературні жанри – епос, лірика, драма. Давньогрецькі поети розробили основні віршові розміри – ямб, хорей, дактиль, анапест, амфібрахій.

Естетика античної літератури Міфологічність Персонажі античних міфів повністю олюднені, а міфотворчість розвивається головним чином у формі розповідей про героїв. Богам відведена центральна роль лише в деяких спеціальних видах міфів — космогоніях — міфах про походження світу, та теогоніях — міфах пр
Слайд 5

Естетика античної літератури Міфологічність Персонажі античних міфів повністю олюднені, а міфотворчість розвивається головним чином у формі розповідей про героїв. Богам відведена центральна роль лише в деяких спеціальних видах міфів — космогоніях — міфах про походження світу, та теогоніях — міфах про походження богів. Ще однією особливістю античної міфології є те, що міфи позбавлені розумування.

Музичність Антична література була тісно пов'язана з музикою, що у першоджерелах, безумовно, може бути пояснено через зв'язок з магією і релігійним культом. Гомерові поеми та інші епічні твори співалися мелодійним речитативом у супроводі музичних інструментів і простих ритмічних рухів. Постановки тр
Слайд 6

Музичність Антична література була тісно пов'язана з музикою, що у першоджерелах, безумовно, може бути пояснено через зв'язок з магією і релігійним культом. Гомерові поеми та інші епічні твори співалися мелодійним речитативом у супроводі музичних інструментів і простих ритмічних рухів. Постановки трагедій і комедій в афінських театрах оформляли як розкішні «оперні» вистави. Ліричні вірші співалися авторами, які таким чином виступали одночасно ще й як композитори і співці

Віршованість Певним зв'язком з магією можна пояснити надзвичайну поширеність віршової форми, яка буквально панувала у всій античній літературі. Епос виробив традиційний неквапливий розмір гекзаметр, великою ритмічною різноманітністю відзначалися ліричні вірші, трагедії і комедії також писалися вірша
Слайд 7

Віршованість Певним зв'язком з магією можна пояснити надзвичайну поширеність віршової форми, яка буквально панувала у всій античній літературі. Епос виробив традиційний неквапливий розмір гекзаметр, великою ритмічною різноманітністю відзначалися ліричні вірші, трагедії і комедії також писалися віршами. Навіть полководці й законодавці у Греції могли звертатися до народу з промовами у віршовій формі. Рими античність не знала. Наприкінці античності виникає «роман» як зразок прозового жанру.

Етапи античної літератури Архаїка Класика Еллінізм Час Риму Перехід до середньовіччя
Слайд 8

Етапи античної літератури Архаїка Класика Еллінізм Час Риму Перехід до середньовіччя

Архаїка Період архаїки, або дописемний період, охоплює довгий ряд століть усної народної творчості та закінчується протягом першої третини I тисячоліття до н. е. і увінчується появою «Іліади» і «Одіссеї» Гомера (8-7 століття до н.е.). Розвиток літератури в цей час зосереджений на Іонійському узбереж
Слайд 9

Архаїка Період архаїки, або дописемний період, охоплює довгий ряд століть усної народної творчості та закінчується протягом першої третини I тисячоліття до н. е. і увінчується появою «Іліади» і «Одіссеї» Гомера (8-7 століття до н.е.). Розвиток літератури в цей час зосереджений на Іонійському узбережжі Малої Азії.

Другий період античної літератури збігається зі становленням і розквітом грецького класичного рабовласництва (VII–IV ст. до н.е). Цей період зазвичай називається класичним. У зв'язку з розвитком внутрішнього світу особистості з'являються численні форми лірики і драми, а також багата прозаїчна літера
Слайд 10

Другий період античної літератури збігається зі становленням і розквітом грецького класичного рабовласництва (VII–IV ст. до н.е). Цей період зазвичай називається класичним. У зв'язку з розвитком внутрішнього світу особистості з'являються численні форми лірики і драми, а також багата прозаїчна література, що складається з творів грецьких філософів, істориків і ораторів.

Класика Демосфен Сапфо Сократ Есхіл Анакреонт

Еллінізм Третій період античної літератури, зазвичай іменований елліністичним, виникає на новому щаблі античного рабовласництва, а саме великого рабовласництва. Внаслідок цього елліністичний період часто трактувався як деградація класичної літератури. Необхідно, однак, пам'ятати, що цей період трива
Слайд 11

Еллінізм Третій період античної літератури, зазвичай іменований елліністичним, виникає на новому щаблі античного рабовласництва, а саме великого рабовласництва. Внаслідок цього елліністичний період часто трактувався як деградація класичної літератури. Необхідно, однак, пам'ятати, що цей період тривав досить довго, аж до кінця античного світу, і володів специфікою, невідомою класиці. Початок цього культурно-історичного періоду пов'язаний з діяльністю Александра Македонського. У грецькій літературі відбувається процес кардинального оновлення жанрів, тематики і стилістики, зокрема виникає жанр прозового роману

Час Риму У цей період на арену літературного розвитку виходить молодий Рим. В його літературі розрізняють: етап республіки, який завершується роками громадянських війн (3-1 століття до н.е.), коли творили Плутарх, Плавт, Цецилій Стацій, Теренцій. «золотий вік» або добу імператора Авґуста, позначену
Слайд 12

Час Риму У цей період на арену літературного розвитку виходить молодий Рим. В його літературі розрізняють: етап республіки, який завершується роками громадянських війн (3-1 століття до н.е.), коли творили Плутарх, Плавт, Цецилій Стацій, Теренцій. «золотий вік» або добу імператора Авґуста, позначену іменами Вергілія, Горація, Овідія. літературу пізньої античності (1-3 століття), представлену Сенекою, Валерієм Катоном, Цезієм Бассом.

Вергілій Овідій Горацій

Перехід до середньовіччя У ці століття відбувається поступовий перехід до середньовіччя. Євангелія, створені у 1 столітті, знаменують повний світоглядний злам, провісник якісно нового світовідчуття і культури. З'являються описи діяльності святих та інших діячів церкви. Серед таких авторій були Євнап
Слайд 13

Перехід до середньовіччя У ці століття відбувається поступовий перехід до середньовіччя. Євангелія, створені у 1 столітті, знаменують повний світоглядний злам, провісник якісно нового світовідчуття і культури. З'являються описи діяльності святих та інших діячів церкви. Серед таких авторій були Євнапій, Коммодіан. Водночас в цей час творять Еліан, Оппіан, Авсоній, Клавдіан, Требеллій Полліон. В цей час творить останній письменник-енциклопедист античності Марціан Капелла.

Титульний аркуш праці Євнапія "Життя софістів"

Давньогрецьке Синопське Євангеліє, V ст.

Гоме́р (дав.-гр. Ὅμηρος) — легендарний давньогрецький поет, який вважається автором «Іліади» та «Одіссеї», двох славетних грецьких епічних поем, що започаткували європейську літературу. В античності Гомеру приписувалося авторство й інших творів (див. кіклічні поеми; від деяких з них збереглися фрагм
Слайд 14

Гоме́р (дав.-гр. Ὅμηρος) — легендарний давньогрецький поет, який вважається автором «Іліади» та «Одіссеї», двох славетних грецьких епічних поем, що започаткували європейську літературу. В античності Гомеру приписувалося авторство й інших творів (див. кіклічні поеми; від деяких з них збереглися фрагменти). Сукупність проблем, пов'язаних з особою Гомера і його відношенням до «Іліади» та «Одіссеї», про час виникнення, склад і взаємозв'язок окремих частин цих поем становлять знамените не тільки в порівняльному літературознавстві, а й у всій науці про античний світ «Гомерівське питання».

Тлумачення імені Гомера намагалися знайти вже античні автори. Ефор Кімський, спираючись на традиції, бачить в ньому значення «сліпого» (ὁ μη ὀρων). Пізніші письменники вважають, що воно означає творця епічної композиції, укладача (ὁμου — ά̓ρω); інші бачать у ньому вказівку ​​на тісно згуртований ста
Слайд 15

Тлумачення імені Гомера намагалися знайти вже античні автори. Ефор Кімський, спираючись на традиції, бачить в ньому значення «сліпого» (ὁ μη ὀρων). Пізніші письменники вважають, що воно означає творця епічної композиції, укладача (ὁμου — ά̓ρω); інші бачать у ньому вказівку ​​на тісно згуртований стан співаків . Водночас німецький філолог-класик Теодор Бергк, не визнаючи символічного значення «заручника» або «поручителя», просто вважав Гомера історичною особою. Донині ім'я поета викликає різні гіпотези, аж до тлумачення його значення як «сліпець», «боян» тощо. Аналогії зі сліпими кобзарями легко відшукуються у різних народів, у тому числі і в українського.

Відсутність достовірних відомостей викликала вже в античності подвійне ставлення до Гомера. Так, за часів до Геродота існувала думка про те, що Гомер був не однією історичною особою, але являв собою колективне позначення для поетів стародавнього героїчного епосу в цілому. Пізніше, від часу Платона утвердилася думка, що Гомер був одноосібним творцем «Іліади» та «Одіссеї».

Одіссе́я (грец. Οδύσσεια) — епічна поема Гомера, що описує поневіряння та повернення на батьківщину героя троянської війни, царя Ітаки Одіссея. Будучи закінченою пізніше «Іліади», «Одіссея» слідує за більш раннім епосом, однак не є безпосереднім продовженням «Іліади». Як «Іліада», «Одіссея» — епос е
Слайд 16

Одіссе́я (грец. Οδύσσεια) — епічна поема Гомера, що описує поневіряння та повернення на батьківщину героя троянської війни, царя Ітаки Одіссея. Будучи закінченою пізніше «Іліади», «Одіссея» слідує за більш раннім епосом, однак не є безпосереднім продовженням «Іліади». Як «Іліада», «Одіссея» — епос епохи становлення античної суспільно-економічної формації. Відповідно до цього «Одіссея» створює для героїв набагато менш архаїчне культурне тло, ніж «Іліада», досить близько відображаючи сучасність: час падіння царської влади в грецьких громадах і початкові періоди розвитку іонійської торгівлі та мореплавання.

Іліа́да — кіклічна поема, що налічує 24 пісні, які складаються з 15693 віршів, і приписується Гомеру, найдавніша зі збережених пам'яток грецької літератури. «Іліада» є переробкою і об'єднанням численних сказань Стародавньої Греції про подвиги давніх героїв. В «Іліаді» зображуються соціальні відносин
Слайд 17

Іліа́да — кіклічна поема, що налічує 24 пісні, які складаються з 15693 віршів, і приписується Гомеру, найдавніша зі збережених пам'яток грецької літератури. «Іліада» є переробкою і об'єднанням численних сказань Стародавньої Греції про подвиги давніх героїв. В «Іліаді» зображуються соціальні відносини «гомерівського періоду», проте в ній збереглися також і рудименти мікенської доби. Наприклад, більшість персонажів «Іліади» представляють собою давніх, а іноді ще догрецьких богів, видозмінених у процесі схрещення місцевих культів із релігією Зевса — бога нових завойовників. За Узенером, в самому циклі сказань про взяття Трої («Священного Іліону») і наступному поверненні грецьких воїнів можна побачити відлуння прадавніх міфів. Мотиви, що мають базисне значення у побудові сюжету «Іліади» теж запозичені з інших сказань: «гнів Ахілла» — з епосу про гніві Мелеагра, а мотив розколу між Зевсом та Герою — з циклу міфів про Геракла.

Висновок Підвалини європейської літератури заклала література антична. Твори античних поетів і письменників протягом століть вважалися ідеалом художньої досконалості та слугували неперевершеними взірцями для наслідування. Образи та сюжети античності — невичерпне джерело натхнення митців усіх часів.
Слайд 18

Висновок Підвалини європейської літератури заклала література антична. Твори античних поетів і письменників протягом століть вважалися ідеалом художньої досконалості та слугували неперевершеними взірцями для наслідування. Образи та сюжети античності — невичерпне джерело натхнення митців усіх часів. Вони надихали славетних поетів Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарку, Вільяма Шекспіра, Фрідріха Шиллера, Джорджа Гордона Байрона. Антична література, разом з античним образотворчим мистецтвом, пережила віки. Тому й давньогрецькі епічні поеми, й лірика, й грецька драма, й твори найвидатніших римських поетів і досі сприймаються нами як естетично значимі художні твори, а не тільки як історичні документи далекого минулого. Мандруючи цим дивним, захоплюючим світом, світом античної літератури, кожне покоління робить для себе все нові відкриття.

Список похожих презентаций

Античная литература

Античная литература

Античность- цивилизация Древней Греции и Древнего Рима. Период античности - VIII в. до н. э. – V вв. н. э. Периодизация Античности. Ранняя Античность ...
Античная литература

Античная литература

1) Цель: закрепить знания по темам «Древнегреческая литература». Вводный контроль: 1.1 Откройте материал лекции №7 и повторите. 1.2. Запишите дату ...
Античная литература

Античная литература

Бессоница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда поднялся. Как ...
Русская литература конца 19 – начала 20 веков

Русская литература конца 19 – начала 20 веков

классицизм сентиментализм романтизм реализм модернизм. Метод, направление, течение. Классицизм. Литературное направление (н.18-н.19 века). Приоритет ...
Русская литература и искусство

Русская литература и искусство

Александр Яншин, геолог, академик (1911-1999). Главный элемент моего образования — литература. Образование это не только вуз. Это жизнь до и после ...
Русская литература XVIII века

Русская литература XVIII века

Характеристика эпохи. Роль «Слова…» в русском обществе. Заменив религиозные тексты, литература унаследовала их культурную функцию, став в русском ...
Русская литература 20-х годов 20 века

Русская литература 20-х годов 20 века

В сфере литературы раскол общества, завершившийся революцией и гражданской войной, выразился в том, что после 1917 года литературный процесс развивался ...
Русская история и русская литература XIX века

Русская история и русская литература XIX века

До безумной гордости волнует не только обилие талантов, рожденных Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их. М.Горький. КЛАССИЦИЗМ. (от ...
Античная легенда и стихотворение «Арион» А.С. Пушкина

Античная легенда и стихотворение «Арион» А.С. Пушкина

Миф (др.-греч.μῦθος) в литературе — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о Богах и ...
Справочная литература

Справочная литература

Знакомство учащихся со справочной литературой; Словарями , энциклопедиями Привитие навыков пользования ими. Цели:. Книжная выставка «Суем свой нос ...
Детская литература - основы теории

Детская литература - основы теории

Специфика детской литературы. Круг детского чтения. Основные этапы истории родной и зарубежной детской литературы. Система жанров детской литературы. ...
Детская литература

Детская литература

Александр Сергеевич Пушкин 1799-1837. Лев Николаевич Толстой 1828-1910. Корней ИвановичЧуковский. Самуил Яковлевич Маршак 1887 - 1964. . Борис Годунов. ...
Детская литература

Детская литература

Я вам пишу…. Из писем детского читателя современному писателю. Ханс Кристиан Андерсен. Беляев Александр Романович. Берроуз Эдгар Райс. Кир Булычёв ...
Античная лирика

Античная лирика

Первые стихи о любви написаны более четырёх тысяч лет назад... Общей родиной для европейской культуры была античность — Древние Греция и Рим. Гомер ...
Русская постмодернистская литература

Русская постмодернистская литература

Виктор Ерофеев. "ПОМИНКИ ПО СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ« 1989. По-моему, советской литературе пришел конец. Возможно даже, что она уже остывающий труп, крупноголовый ...
Детская литература Британии

Детская литература Британии

Проблема исследования. Интерпретация сюжетов и образов поэтических произведений из сборника «Рифмы Матушки Гусыни» в английской классической литературе ...
Современная литература

Современная литература

То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая- Это жизнь и свобода… То, что дано каждому из нас, у каждого есть свой шанс - Это жизнь ...
Детская литература от известных людей России

Детская литература от известных людей России

Галина Волчек режиссер. «Чехов, пожалуй, единственный русский писатель, которого присвоил весь мир. Он стал «своим» для всего мира от Японии до Бразилии, ...
Что такое древнерусская литература?

Что такое древнерусская литература?

Летопись – историко-повествовательные произведения 11-17 вв., содержание которых велось по годам. Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно ...
Древнерусская литература

Древнерусская литература

Летописание. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Владимир I Святославович 956 (?) - 1015. Владимирский собор в Киеве. В 988 году Русь ...

Конспекты

Художественная литература

Художественная литература

Автономная Некоммерческая Организация. Дошкольного Образования. «Планета детства «Лада». Детский сад №97 «Хрусталик». Самарская область. ...
Русская литература начала XX века

Русская литература начала XX века

11 класс. . . Урок 1. Тема: Русская литература начала. XX. века. Россия на крутом пороге истории (рубеж. XIX. и. XX. столетия). Духовная биография ...
Русская литература начала ХХ века

Русская литература начала ХХ века

4. . . Вводный урок по теме: «Русская литература начала ХХ века». . Цель урока: познакомить с главными тенденциями в русской литературе ХХ ...
Русская литература 20 века. Проблема периодизации русской литературы 20 века

Русская литература 20 века. Проблема периодизации русской литературы 20 века

Тема урока: Русская литература 20 века. Проблема периодизации русской литературы 20 века. Цели:. Сформировать у учащихся понятия о периодизации ...
Русская литература XVIII века. М.В. Ломоносов. Оды

Русская литература XVIII века. М.В. Ломоносов. Оды

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА. . М.В. Ломоносов. Оды. . ФИО (полностью). . Солодова Ирина Васильевна. . . . Место работы. . МБОУ ...
Русская литература 19 века. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание

Русская литература 19 века. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА по литературе. с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по теме:. «Образ Петербурга в романе Ф.М. ...
Интегрированный урок литература + ОБЖ: Наводнения в Санкт-Петербурге

Интегрированный урок литература + ОБЖ: Наводнения в Санкт-Петербурге

Авторы: Евстигнеева Мария Андреевна, учитель ОБЖ, Калашникова Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и литературы. . . Школа № 169 с углубленным ...
Духовная литература

Духовная литература

Тема урока: Духовная литература 18 века. Цели. : 1.Воспитание уважения к духовному наследию России. 2. Воспитание мотивации к вдумчивому чтению. ...
Древнерусская литература «Житие Сергия Радонежского

Древнерусская литература «Житие Сергия Радонежского

Разработка урока для 8 класса по теме:. . «Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского». Тонких Ирина Анатольевна, учитель русского ...
Введение. Русская литература и история

Введение. Русская литература и история

Учебная дисциплина. : литература. Курс: 8 класс. Номер урока в КТП: 1. Тема урока: «. Введение. Русская литература и история. ». Преподаватель: ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:5 июня 2019
Категория:Литература
Содержит:18 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации