- Советизация западных областей Украины

Презентация "Советизация западных областей Украины" (6 класс) по истории – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9

Презентацию на тему "Советизация западных областей Украины" (6 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 9 слайд(ов).

Слайды презентации

Радянізація західних областей України! Радянізація – це насильницьке насаджування на певній території норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, що було характерним для тоталітарного Радянського Союзу.
Слайд 1

Радянізація західних областей України!

Радянізація – це насильницьке насаджування на певній території норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, що було характерним для тоталітарного Радянського Союзу.

Советизация западных областей Украины Слайд: 2
Слайд 2
Індустріалізація позитивні чинники! 1. У роки четвертої п’ятирічки в західних областях України було здійснено суттєву реконструкцію старих заводів і фабрик. Відбудовано та споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції промисловості протягом 1946–1950 р
Слайд 3

Індустріалізація позитивні чинники!

1. У роки четвертої п’ятирічки в західних областях України було здійснено суттєву реконструкцію старих заводів і фабрик. Відбудовано та споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції промисловості протягом 1946–1950 рр. збільшився у 3,2 раза. 2.Значно вищі, ніж у східних регіонах УРСР, темпи промислового розвитку. Якщо 1940 р. підприємства західних областей становили 4,7 % від загальної кількості підприємств України, то 1949 р. — вже 12,6 % (у важкій промисловості — відповідно 8,1 і 16,8 %). 3.Були побудовані Ужгородський диктово-меблевий і Мукачівський меблевий комбінати, Свалявський лісохімічний завод, картона фабрика у Л ьвові та ін. 4.Поява нових галузей промисловості: машинобудівної та приладобудівної— на Львівщині; взуттєвої та трикотажної — у Прикарпатті; рибопереробної — в Ізмаїльській області та ін. 5.Відкриття значних родовищ корисних копалин: 1946–1949 рр. у Дрогобицькій області розвідані газові родовища, що мали не лише республіканське, а й союзне значення. 6.1948 р. завершено будівництво найпотужнішого в ті часи в СРСР та Європі магістрального газопроводу Дашава–Київ, а 1951 р. західноукраїнський газ почала отримувати Москва

Негативні чинники! • диспропорції в розвитку промисловості, що зумовило відставання в темпах легкої та харчової галузей промисловості; • домінування кількісних показників над якісними; • відсутність закінченого технологічного циклу; • залежність від союзного центру та ін.
Слайд 4

Негативні чинники!

• диспропорції в розвитку промисловості, що зумовило відставання в темпах легкої та харчової галузей промисловості; • домінування кількісних показників над якісними; • відсутність закінченого технологічного циклу; • залежність від союзного центру та ін.

Колективізація. Колективізація сільського господарства західних областей УРСР відбувалася з нехтуванням принципів добровільності, численними порушеннями законності. Радикальні аграрні перетворення, розпочаті в 1944 p., набули апогею в 1948—1949 pp. Характерно, що процес примусової колективізації вик
Слайд 5

Колективізація

Колективізація сільського господарства західних областей УРСР відбувалася з нехтуванням принципів добровільності, численними порушеннями законності. Радикальні аграрні перетворення, розпочаті в 1944 p., набули апогею в 1948—1949 pp. Характерно, що процес примусової колективізації викликав невдоволення частини сільського населення і наражався на збройний опір УПА. Утім, шляхом обмеження міцних селянських господарств, репресивних заходів щодо середняків, які відмовлялися від вступу в колгоспи, «розкуркулювання», виселення у віддалені райони СРСР заможних селян та їхніх сімей (у період 1945—1950 pp. до Сибіру було депортовано близько 500 тис. осіб) до середини 1951 р. колгоспи західного регіону України об'єднували понад 95% селянських господарств.

Культурна революція! Передбачала утвердження радянської системи цінностей. Перетворення, однак, здійснювалися жорсткими командно-адміністративними методами, не враховували місцевих особливостей, порушували звичний спосіб життя українців. Ліквідовувалися раніше створені структури: заборонялися політи
Слайд 6

Культурна революція!

Передбачала утвердження радянської системи цінностей. Перетворення, однак, здійснювалися жорсткими командно-адміністративними методами, не враховували місцевих особливостей, порушували звичний спосіб життя українців. Ліквідовувалися раніше створені структури: заборонялися політичні партії, зазнавали арештів і депортації політичні лідери, припинялася діяльність «Просвіт». Усі реформи супроводжувалися репресіями: було арештовано і вислано близько 10 % населення (службовці держапарату, місцеві комуністи, служителі церкви, підприємці, заможні селяни, значна частина інтелігенції).Входження Західної України до складу УРСР було важливою подією; нарешті західні й східні українці об&'єдналися в одну державу. Поряд із позитивними змінами в економічному, соціальному й культурному житті були й негативні; репресії, терор, адміністративно-командний стиль керівництва.

Заходи радянізації · У державній розбудові: проведення виборів до Рад; створення робітничих загонів, селянської міліції; утворення селянських комітетів, · У сільському господарстві; конфіскація поміщицьких і монастирських земель та розподіл цих земель, а також засівного матеріалу, худоби, сільгоспзн
Слайд 7

Заходи радянізації · У державній розбудові: проведення виборів до Рад; створення робітничих загонів, селянської міліції; утворення селянських комітетів, · У сільському господарстві; конфіскація поміщицьких і монастирських земель та розподіл цих земель, а також засівного матеріалу, худоби, сільгоспзнарядь між селянами; створення колгоспів. · У промисловості й фінансах: націоналізація великих промислових підприємств і всіх банків; створення робітничих комітетів; установлення контролю над виробництвом і розподілом продукції; запровадження 8-годинного робочого дня; укрупнення і реконструкція підприємств. · У соціальній сфері: зміцнення системи охорони здоров&'я; створення нових шкіл і навчальних закладів; створення системи соціального забезпечення.

Ліквідація УГКЦ
Слайд 8

Ліквідація УГКЦ

Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) з використанням збройних сил вказаних країн українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у
Слайд 9

Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) з використанням збройних сил вказаних країн українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР.

«Вісла» та яке мало (за умовами Угоди) бути винятково добровільним, проводилося найчастіше примусово та із застосуванням військової сили. Польські адміністративні органи для збільшення масштабів переселення вдавалися до: позбавлення прав українців на землю, ліквідації рідного шкільництва, ліквідації культурно-освітніх установ, ліквідації греко-католицької церкви тощо.

Список похожих презентаций

Воссоединение Украины с Россией

Воссоединение Украины с Россией

1. Основные направления внешней политики. Переговоры по экономическим вопросам. Голландия Посольства. Испания Франция Священная Римская империя. Англия ...
Союз Объединения Украины (СОУ)

Союз Объединения Украины (СОУ)

Создание СОУ Основатели , глава, секретарь Цель СОУ Основные направления деятельности Пропагандистское Дипломатическое Помощь военнопленным украинцам ...
Становление и развитие независимой Украины

Становление и развитие независимой Украины

Периодизация истории независимой Украины:. 1991 – 1994 гг. (президент – Л. Кравчук) формирование основ государства нарастание политического и экономического ...
Оккупация на территории Украины

Оккупация на территории Украины

Вечером 21 июня 1941 немецко-фашистские войска, которые располагались вдоль границ СССР, получили условный пароль из Берлина – «Дортмунд». Это был ...
Советизация России

Советизация России

Определение. НЭП – новая экономическая политика, введенная большевиками в 1921 г. в условиях экономического и политического кризиса, предусматривавшие ...
Местные органы власти Украины в послевоенные годы

Местные органы власти Украины в послевоенные годы

В первый послевоенный год возобновили свою деятельность местные Советы депутатов трудящихся, выборы в которых произошли 21 декабря 1947. По-прежнему ...
Музыкальная культура Древней Украины

Музыкальная культура Древней Украины

Украинская музыкальная культура берёт своё начало у древних восточных славян. Она формировалась на протяжении столетий начиная с 14 в. Основой её ...
Культура Украины в 1940-1950 годах

Культура Украины в 1940-1950 годах

С годами войны 1941 – 1945 гг. /включительно/ связан относительный рассвет украинской исторической науки, культуры, литературы и изобразительного ...
Местные органы власти и управления Украины в послевоенные годы (1945 - первая пол. 1960 гг.)

Местные органы власти и управления Украины в послевоенные годы (1945 - первая пол. 1960 гг.)

В первый послевоенный год возобновили свою деятельность местные Советы депутатов трудящихся, выборы в которых произошли 21 декабря 1947. По-прежнему ...
История Украины

История Украины

Тест складається з трьох частин:. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42). Приклад. Історія України. Яка соціальна верства становила ...
История Украины в контексте всемирной истории

История Украины в контексте всемирной истории

Тема лекции: История Украины как отрасль научного знания. План: Предмет и функции исторической науки Принципы, методы и источники исторических исследований ...
История Украины

История Украины

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ. (400 – 882 р. р. Р. Х.). АНТИ І СКЛАВІНИ. Після 400 р. «Велике переселення народів» охопило більшість європейських народів. Римська ...
История права Украины

История права Украины

ПРАВО. СИСТЕМА НОРМ И ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАВАЕМЫХ БОЛЬШИНСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ КАК СПРАВЕДЛИВАЯ И РАВНАЯ МЕРА СВОБОДЫ ФОРМАЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫХ И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ...
Жизнь населения Украины в условиях фашисткой оккупации

Жизнь населения Украины в условиях фашисткой оккупации

Установлення нацистського «нового порядку». Нацисти установили на окупованих територіях жорстокий окупаційний режим. Вони перетворили Україну в німецьку ...
Архитектура Украины 16-17 вв.

Архитектура Украины 16-17 вв.

Архитектура XVI – начала XVII ст. развивалась под влиянием европейского Возрождения.Особенно ярко ренессансные черты воплощены в западноукраинских ...
Всеобщая история

Всеобщая история

10 Средние века. Новая история (19 в.). Новейшая история Фразы Искусство Древний мир 30 40 50. Новая история (15-18 вв.). Они управляли родовой общиной-…. ...
Искусство и история Древнего Рима

Искусство и история Древнего Рима

По образцу какой древнеримской колонны была воздвигнута Александровская колонна в Петербурге? Александровская колонна архитектор О. Монферран Санкт-Петербург. ...
Древнейшая история Приамурья

Древнейшая история Приамурья

АРХАЙОС –древний ЛОГОС – слово, знание Греческий философ Платон IV в. до н. э. Б.С. Сапунов, А.П. Окладников, А.П. Деревянко. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ – слой ...
Всеобщая история

Всеобщая история

Тест складається з трьох частин:. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42). Приклад. Всесвітня історія. Епоха зрілого (високого) Середньовіччя ...
Западноевропейская история и финансы

Западноевропейская история и финансы

Цели курса:. Основная цель курса- формирование общего представления о развитии западноевропейской истории и месте финансов в ней, а также –формирование ...

Конспекты

Культура Украины во второй половине XIX ст

Культура Украины во второй половине XIX ст

Фролова О.О. вчитель вищої категорії. Новоолександрівська ЗОШ Єланецького р-ну. . Урок истории Украины. 9 класс. Тема: Культура Украины во второй ...
История Украины

История Украины

Урок поиска истины. История Украины (8 класс). Кто же он, Иван Мазепа. ? Национальный герой или позор украинского народа!?Цель:. 1.Создать целостный ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:9 июля 2019
Категория:История
Содержит:9 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации