- Изследване на слогана

Презентация "Изследване на слогана" по экономике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10

Презентацию на тему "Изследване на слогана" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Экономика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 10 слайд(ов).

Слайды презентации

Изследване на слогана Слайд: 1
Слайд 1
Изследване на слогана. Изготвил: Анелия Валентинова Недялкова F39464 Специалност: Масови комуникации, I-ви курс
Слайд 2

Изследване на слогана

Изготвил: Анелия Валентинова Недялкова F39464 Специалност: Масови комуникации, I-ви курс

Слогана. Слоган е запомняща се сентенция, фраза или мото и представлява водещ мотив в политическа, търговска, рекламна или друга целенасочена компания. Обикновено това е кратък текст, чрез който се създава връзка между казаното и целта на кампанията.
Слайд 3

Слогана

Слоган е запомняща се сентенция, фраза или мото и представлява водещ мотив в политическа, търговска, рекламна или друга целенасочена компания. Обикновено това е кратък текст, чрез който се създава връзка между казаното и целта на кампанията.

да изразява основното съдържание на кампанията; цялостно да изразява образа на марката и представата за комуникатора; да изразява рекламния замисъл пределно ясно и недвусмислено; да се запомня лесно; да се произнася леко и правилно; да е нов, неповторим и приятен на масите; да се прилага в множество
Слайд 4

да изразява основното съдържание на кампанията; цялостно да изразява образа на марката и представата за комуникатора; да изразява рекламния замисъл пределно ясно и недвусмислено; да се запомня лесно; да се произнася леко и правилно; да е нов, неповторим и приятен на масите; да се прилага в множество рекламни форми и средства по всяко време от рекламната акция и кампания;

Основни изисквания към слогана

Методики за изследване на слогана. За изследване на тези качества на слогана и на заглавието могат да се използват различни методики. Една от най-често употребяваните методики е проверяването на качествата на слогана чрез чеклист. В началото се формулират множество съждения, а след това се редуцират
Слайд 5

Методики за изследване на слогана

За изследване на тези качества на слогана и на заглавието могат да се използват различни методики. Една от най-често употребяваните методики е проверяването на качествата на слогана чрез чеклист. В началото се формулират множество съждения, а след това се редуцират чрез различни процедури - факторен анализ, сравняване по двойки, кластърен анализ. С помощта на факторния анализ се отделят най-важните, ключови съждения от цялото множество създадени съждения;

Друг метод, чрез който могат да се редуцират съжденията от първоначалния чеклист, е методът за сравняване по двойки. При него на всеки експерт се дават листчета, всяко, от които съдържа по две съждения. Експертът трябва да отговори кое от двете съждения е по-важно.
Слайд 6

Друг метод, чрез който могат да се редуцират съжденията от първоначалния чеклист, е методът за сравняване по двойки. При него на всеки експерт се дават листчета, всяко, от които съдържа по две съждения. Експертът трябва да отговори кое от двете съждения е по-важно.

Експертната оценка има известни недостатъци, най-големият, от които е субективизмът й. Той би могъл да бъде неутрализиран, като се използват и по-обективни процедури. Например след Втората световна война бивши френски военнопленници са били помолени да си спомнят колкото могат повече слогани, които
Слайд 7

Експертната оценка има известни недостатъци, най-големият, от които е субективизмът й. Той би могъл да бъде неутрализиран, като се използват и по-обективни процедури. Например след Втората световна война бивши френски военнопленници са били помолени да си спомнят колкото могат повече слогани, които са чули или са прочели преди тяхното пленничество. На тази основа е бил съставен списък от 164 слогана с доказани качества по отношение на запомнянето. След това тези слогани са били анализирани по отношение на формалните им характеристики.

По отношение на морфологичните категории най-често се е срещало съществителното. 57 реклами са били без глагол, 82 - без прилагателно и 25 не са имали нито глагол, нито прилагателно. На основата на резултатите от изследването е било направено заключението, че щом слоганът е запечатан в паметта, имет
Слайд 8

По отношение на морфологичните категории най-често се е срещало съществителното. 57 реклами са били без глагол, 82 - без прилагателно и 25 не са имали нито глагол, нито прилагателно. На основата на резултатите от изследването е било направено заключението, че щом слоганът е запечатан в паметта, името на марката, за която се отнася, не е забравено.

По отношение на съдържателната страна на слогана анализът трябва да е насочен към определяне на нивото му на специфичност, леснотата му на запомняне, възможността му да внуши симпатия към марката, способността му да закотви вниманието и др.
Слайд 9

По отношение на съдържателната страна на слогана анализът трябва да е насочен към определяне на нивото му на специфичност, леснотата му на запомняне, възможността му да внуши симпатия към марката, способността му да закотви вниманието и др.

И както един от нашите GSM оператори Globul се опитва да внуши на своите потребители, че “най-доброто предстои”, то аз предпочитам да вярвам, че най-доброто вече се случва!
Слайд 10

И както един от нашите GSM оператори Globul се опитва да внуши на своите потребители, че “най-доброто предстои”, то аз предпочитам да вярвам, че най-доброто вече се случва!

Список похожих презентаций

экономика для физиков

экономика для физиков

Цели: - Формирование у студентов основы экономического мышления путем изучения главных разделов экономической науки - Получение необходимых знаний ...
Региональная экономика и управление

Региональная экономика и управление

Главные задачи курса. Изучить фундаментальные знания по теоретическим вопросам регионального управления; Ознакомиться с состоянием экономики российских ...
Что такое экономика?

Что такое экономика?

Я думаю, что узнаю… Мне хотелось бы узнать о…. «Экос» - дом «Искусство ведения домашнего хозяйства». промышленность Э К ОНОМИ К А торговля строительство ...
Что такое экономика?

Что такое экономика?

Урок № 9. Тема: «Что такое экономика?». Цели и задачи:. На занятии мы будем объяснять понятия «производители», «потребители», «экономика», «производство; ...
Современная экономика

Современная экономика

О программе «Финансовая экономика»:. Магистерская программа «Финансовая экономика» ориентирована на подготовку высококвалифицированных экономистов-магистров ...
Человек и экономика

Человек и экономика

О чем ты узнаешь Как экономика служит людям Все ли выгодно производить Что такое бизнес Как меняли свой облик деньги. На какие вопросы ответишь Зачем ...
Институциональная экономика (преподавание базового курса)

Институциональная экономика (преподавание базового курса)

Представление и обсуждение методов и приемов преподавания базового курса "Институциональная экономика" в вузовском учебном процессе на примере Красноярского ...
Рыночная экономика

Рыночная экономика

План:. Что такое рынок? Рынок способствует: Слово «экономика» Виды рынка:1)Непродовольственные товары 2)Сельскохозяйственный рынок 3)Рынок капитала ...
Зачем нужна экономика?

Зачем нужна экономика?

Древняя Греция: «экономика» - законы домашнего хозяйства. 1)Экономика – хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми ...
Институциональная экономика

Институциональная экономика

Что будет сегодня? Готовиться к новому году полезно . Вспомним события прошлой недели. Институты существуют не просто так, у них есть важные функции! ...
занимательная экономика

занимательная экономика

4 лишний загадки шарады ребусы задачки. . На дереве этом белые гроздья- цветы Душистые и удивительной красоты Если букву в этом слове потерять Вид ...
Закрытая и открытая экономика

Закрытая и открытая экономика

План урока:. Понятие экономики. Закрытая экономика. Открытая экономика. Пути решения проблемы российской экономики. Что такое экономика? ЭКОНОМИКА ...
Государство и экономика

Государство и экономика

План. Зачем экономике государство? 2. Налоги. Государственный бюджет. 1. Зачем экономике государство? Функции государства. Глобальные проблемы. Государство ...
Российская экономика в 1-й четверти XVIII в.

Российская экономика в 1-й четверти XVIII в.

Промышленность. К концу царствования Петра I в России имелась 221 мануфактура. Из них до Петра была основана 21. За 30 лет – рост в 11 раз. Чем был ...
Инфляция и семейная экономика

Инфляция и семейная экономика

«Нажить много денег- храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать их– искусство». Б.Ауэрбах (1812- 1882), немецкий писатель. Номинальные ...
Рынок и рыночная экономика

Рынок и рыночная экономика

Средневековый рынок. Исторически рынки как места торговли возникали вблизи городов и развивались вместе с ними. По мере развития товарного производства ...
Как возникла экономика

Как возникла экономика

Что мы узнаем? Как и когда возникла экономика. Из каких отраслей состоит экономика. Чем богата российская экономика. Блага. Неэкономические Природа ...
Семейная экономика как наука, ее задачи

Семейная экономика как наука, ее задачи

Виды доходов и расходов семьи. Семейная экономика – наука о повседневной экономической жизни семьи. Семейная экономика – умение разобраться со своими ...
Конституционная экономика

Конституционная экономика

Общие сведения по дисциплине. Название Конституционная экономика Читается для специальностей юридического факультета Сфера профессионального использования ...
Традиционная экономика

Традиционная экономика

Традиционная, или патриархальная экономика - это . такая экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использования ограниченных ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.