» » » Изследване на слогана

Презентация на тему Изследване на слогана

tapinapura

Презентацию на тему Изследване на слогана можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Экономика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 10 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Изследване на слогана
Слайд 1
Слайд 2: Презентация Изследване на слогана
Слайд 2

Изследване на слогана

Изготвил: Анелия Валентинова Недялкова F39464 Специалност: Масови комуникации, I-ви курс

Слайд 3: Презентация Изследване на слогана
Слайд 3

Слогана

Слоган е запомняща се сентенция, фраза или мото и представлява водещ мотив в политическа, търговска, рекламна или друга целенасочена компания. Обикновено това е кратък текст, чрез който се създава връзка между казаното и целта на кампанията.

Слайд 4: Презентация Изследване на слогана
Слайд 4

да изразява основното съдържание на кампанията; цялостно да изразява образа на марката и представата за комуникатора; да изразява рекламния замисъл пределно ясно и недвусмислено; да се запомня лесно; да се произнася леко и правилно; да е нов, неповторим и приятен на масите; да се прилага в множество рекламни форми и средства по всяко време от рекламната акция и кампания;

Основни изисквания към слогана

Слайд 5: Презентация Изследване на слогана
Слайд 5

Методики за изследване на слогана

За изследване на тези качества на слогана и на заглавието могат да се използват различни методики. Една от най-често употребяваните методики е проверяването на качествата на слогана чрез чеклист. В началото се формулират множество съждения, а след това се редуцират чрез различни процедури - факторен анализ, сравняване по двойки, кластърен анализ. С помощта на факторния анализ се отделят най-важните, ключови съждения от цялото множество създадени съждения;

Слайд 6: Презентация Изследване на слогана
Слайд 6

Друг метод, чрез който могат да се редуцират съжденията от първоначалния чеклист, е методът за сравняване по двойки. При него на всеки експерт се дават листчета, всяко, от които съдържа по две съждения. Експертът трябва да отговори кое от двете съждения е по-важно.

Слайд 7: Презентация Изследване на слогана
Слайд 7

Експертната оценка има известни недостатъци, най-големият, от които е субективизмът й. Той би могъл да бъде неутрализиран, като се използват и по-обективни процедури. Например след Втората световна война бивши френски военнопленници са били помолени да си спомнят колкото могат повече слогани, които са чули или са прочели преди тяхното пленничество. На тази основа е бил съставен списък от 164 слогана с доказани качества по отношение на запомнянето. След това тези слогани са били анализирани по отношение на формалните им характеристики.

Слайд 8: Презентация Изследване на слогана
Слайд 8

По отношение на морфологичните категории най-често се е срещало съществителното. 57 реклами са били без глагол, 82 - без прилагателно и 25 не са имали нито глагол, нито прилагателно. На основата на резултатите от изследването е било направено заключението, че щом слоганът е запечатан в паметта, името на марката, за която се отнася, не е забравено.

Слайд 9: Презентация Изследване на слогана
Слайд 9

По отношение на съдържателната страна на слогана анализът трябва да е насочен към определяне на нивото му на специфичност, леснотата му на запомняне, възможността му да внуши симпатия към марката, способността му да закотви вниманието и др.

Слайд 10: Презентация Изследване на слогана
Слайд 10

И както един от нашите GSM оператори Globul се опитва да внуши на своите потребители, че “най-доброто предстои”, то аз предпочитам да вярвам, че най-доброто вече се случва!

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru