- Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя

Презентация "Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя" по педагогике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Педагогика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Взаємозв’язок роботи логопеда та вихователя при дислалії
Слайд 1

Взаємозв’язок роботи логопеда та вихователя при дислалії

Повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без виховання у неї правильної мови. Мовною функцією дитина опановує поступово, шляхом наслідування вимови звуків і слів дорослих. Серед порушень вимовного боку мовлення найбільш поширеними є її окремі порушення в її звуковому ( фонемному ) оформлен
Слайд 2

Повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без виховання у неї правильної мови. Мовною функцією дитина опановує поступово, шляхом наслідування вимови звуків і слів дорослих. Серед порушень вимовного боку мовлення найбільш поширеними є її окремі порушення в її звуковому ( фонемному ) оформленні при нормальному функціонуванні решти всіх операцій вислову. Ці порушення виявляються в дефектах відтворення звуків мови: спотвореному їх вимовлянні, заміні одних звуків іншими, змішення звуків – і рідше їх пропусками.

Своєчасна логопедична та виховна робота при дислалії допоможе уникнути ускладнень порушеного розвитку, та сприятиме формуванню повноцінної особистості дитини.
Слайд 3

Своєчасна логопедична та виховна робота при дислалії допоможе уникнути ускладнень порушеного розвитку, та сприятиме формуванню повноцінної особистості дитини.

Мета: визначити характер мовного порушення – дислалії та дослідити його особливості, простежити особливості роботи логопеда та вихователя з дітьми, їх діяльність, направлену на корекцію мовного порушення – дислалії, виявити педагогічний вплив, необхідний для своєчасного виявлення мовного порушення.
Слайд 4

Мета:

визначити характер мовного порушення – дислалії та дослідити його особливості, простежити особливості роботи логопеда та вихователя з дітьми, їх діяльність, направлену на корекцію мовного порушення – дислалії, виявити педагогічний вплив, необхідний для своєчасного виявлення мовного порушення.

Сучасна педагогічна практика спирається на психолого – педагогічні та медико – педагогічні дослідження, які теоретично обґрунтовують сутність і значення логопедичної та виховної роботи при дислалії, та виявляють структуру даного порушення. В основі численних публікацій гіпотез та трактувань щодо вив
Слайд 5

Сучасна педагогічна практика спирається на психолого – педагогічні та медико – педагогічні дослідження, які теоретично обґрунтовують сутність і значення логопедичної та виховної роботи при дислалії, та виявляють структуру даного порушення. В основі численних публікацій гіпотез та трактувань щодо вивчення дислалії лежить концепції , розроблені та доведені: Франком І., Куссмаулем А., Борішпольським Є. С., Хватцевим М. Є., Ляпідевським С. С., Правдіною О. В. та ін.

Дослідники Гріншпун Б.М. Філічева Т.Б. Чевелева Н.А.
Слайд 6

Дослідники Гріншпун Б.М. Філічева Т.Б. Чевелева Н.А.

Гріншпун Б. М., висунула вимоги до проведення артикуляційної гімнастики. Філічева Т. Б. та Чевелева Н. А. запропонували статичні вправи для виконання артикуляційної гімнастики дітям, що мають порушену звуковимову. Важливо зазначити, що даними науковцями була висловлена думка про необхідність викорис
Слайд 7

Гріншпун Б. М., висунула вимоги до проведення артикуляційної гімнастики. Філічева Т. Б. та Чевелева Н. А. запропонували статичні вправи для виконання артикуляційної гімнастики дітям, що мають порушену звуковимову. Важливо зазначити, що даними науковцями була висловлена думка про необхідність використання дихальних вправ у виховній та логопедичній роботі. У працях даних дослідників рекомендується навчати дитину правильному – короткому і глибокому вдихові та тривалому поступовому видихові, а також раціонально використовувати видих під час мовлення.

В роботі з дітьми з дислалією провідною є діяльність логопеда, який займається усуненням, або послабленням симптоматики мовленнєвого порушення шляхом корегуючого навчання. Проте для найшвидшого подолання мовленнєвих вад необхідна не тільки робота логопеда, яка є провідною в корекційній роботі, але к
Слайд 8

В роботі з дітьми з дислалією провідною є діяльність логопеда, який займається усуненням, або послабленням симптоматики мовленнєвого порушення шляхом корегуючого навчання. Проте для найшвидшого подолання мовленнєвих вад необхідна не тільки робота логопеда, яка є провідною в корекційній роботі, але крім цього йому необхідно фахово, плідно та творчо працювати у співдружності з вихователем логопедичної групи, прагнути до створення єдиного підходу у корекційно - виховній роботі.

Вихователь продовжує роботу логопеда протягом другої половини дня, а його завдання тісно пов'язані із завданням логопеда. Це: розвиток слухової уваги, слухової пам'яті і фонематичного сприймання; вдосконалення дрібної і загальної моторики, артикуляції, при усуненні недостатнього розвитку мовленнєвої
Слайд 9

Вихователь продовжує роботу логопеда протягом другої половини дня, а його завдання тісно пов'язані із завданням логопеда. Це: розвиток слухової уваги, слухової пам'яті і фонематичного сприймання; вдосконалення дрібної і загальної моторики, артикуляції, при усуненні недостатнього розвитку мовленнєвої моторики, засвоєння вправ артикуляції, що розвивають рухливість апарату;закріплення і автоматизація поставлених логопедом звуків; підготовка дітей до письма, формування графічних навичок; розвиток пам'яті, уваги, мислення тощо.

Вихователь разом з логопедом працює над звуковимовою, з розвитку мовлення і формуванню лексико - граматичного ладу. Також вихователі проводять відкриті заняття з розвитку мовлення з урахуванням корекційних завдань. Логопедом проводиться методична робота з вихователями. Завдяки тісній взаємодії логоп
Слайд 10

Вихователь разом з логопедом працює над звуковимовою, з розвитку мовлення і формуванню лексико - граматичного ладу. Також вихователі проводять відкриті заняття з розвитку мовлення з урахуванням корекційних завдань. Логопедом проводиться методична робота з вихователями. Завдяки тісній взаємодії логопеда і вихователів прослідковується підвищення динаміки розвитку фонетичної сторони мовлення дітей.

Логопед в свою чергу займається усуненням, або послабленням симптоматики мовленнєвого порушення шляхом корегуючого навчання. Дефекти звуковимови при дислалії, зумовлюються як недорозвитком фонематичних процесів, так і недорозвитком артикуляції. Застосовуючи принцип системності і врахування структури
Слайд 11

Логопед в свою чергу займається усуненням, або послабленням симптоматики мовленнєвого порушення шляхом корегуючого навчання. Дефекти звуковимови при дислалії, зумовлюються як недорозвитком фонематичних процесів, так і недорозвитком артикуляції. Застосовуючи принцип системності і врахування структури вади, логопедичний вплив спрямовується на ведуче порушення. Незаперечним є те, що в роботі логопеда обов'язково присутні наступні моменти: психологічна підготовка до сприймання нової інформації, засвоєння термінології, артикуляційної моторики, розвиток дрібної моторики пальців рук, мовленнєвого дихання, розвиток фонематичного слуху та сприймання, слухової пам'яті, розвиток мислиннєвих операцій, усунення неправильної звуковимови, розвиток диференціювань у звуковимові, формування зв'язного мовлення

Правильна, педагогічно виправдана взаємодія вихователя і логопеда, об'єднує їх зусилля в інтересах корекції дислалії в дітей.
Слайд 12

Правильна, педагогічно виправдана взаємодія вихователя і логопеда, об'єднує їх зусилля в інтересах корекції дислалії в дітей.

Наступність у роботі логопеда і вихователя передбачає спільне планування, обмін інформацією, обговорення досягнень дітей, тощо. Усі дані фіксуються у спеціальні зошити.
Слайд 13

Наступність у роботі логопеда і вихователя передбачає спільне планування, обмін інформацією, обговорення досягнень дітей, тощо. Усі дані фіксуються у спеціальні зошити.

Отже, у основі системи логопедичної та виховної роботи лежить індивідуально - диференційований особистісний підхід, що дозволяє задовільняти потреби й інтереси кожної конкретної дитини, враховувати її індивідуальні особливості, цілеспрямовано і ефективно здійснювати діагностику та корекцію дислалії
Слайд 14

Отже, у основі системи логопедичної та виховної роботи лежить індивідуально - диференційований особистісний підхід, що дозволяє задовільняти потреби й інтереси кожної конкретної дитини, враховувати її індивідуальні особливості, цілеспрямовано і ефективно здійснювати діагностику та корекцію дислалії в дітей дошкільного віку.

Дякую за увагу!!!
Слайд 15

Дякую за увагу!!!

Список похожих презентаций

Организация работы воспитателя

Организация работы воспитателя

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Раннее детство – сензитивный период для физического, психического и личностного развития ребенка. Овладение речью в этот период ...
Памятка о правилах работы за компьютером младшего школьника

Памятка о правилах работы за компьютером младшего школьника

ВСПОМНИ. Некоторые дети, к сожалению, очень много времени проводят за компьютером, забывая о своем здоровье. Если после дня, проведенного у компьютера, ...
Анализ воспитательной работы

Анализ воспитательной работы

Протягом 2014-2015 н.р. згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції національного виховання, річного ...
Формы воспитательной работы

Формы воспитательной работы

Д Е Т И. Форма. внешнее выражение какого-либо содержания. Это совокупность приемов и средств, которые выбирает учитель. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ. Любая форма ...
Современные формы работы с детьми в ДОУ

Современные формы работы с детьми в ДОУ

-интегрированная образовательная деятельность; -проблемная ситуация; -игровые обучающие ситуации; -эвристические беседы; -новое информационно-ресурсное ...
Система работы с родителями новые подходы к воспитательному процессу

Система работы с родителями новые подходы к воспитательному процессу

Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для родителей. В. А. Сухомлинский. Принципы работы по повышению педагогической культуры ...
Система воспитательной работы в школе

Система воспитательной работы в школе

Основная задача управления школой состоит в том, чтобы ребёнок перестал быть пассивным исполнителем воли взрослых и стал инициатором школьных дел. ...
Проектная деятельность как форма организации работы с учащимися

Проектная деятельность как форма организации работы с учащимися

Метод проектов зародился во второй половине ХIХ века в сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», ...
Бенефис - форма работы с одаренными детьми

Бенефис - форма работы с одаренными детьми

МБДОУ «Подснежник» -муниципальная экспериментальная площадка по теме «Развитие творческих способностей детей » -республиканская стажировочная площадка ...
Анализ работы ШМО учителей

Анализ работы ШМО учителей

Тема. « Совершенствование приёмов и методов преподавания инновационных форм обучения». Задачи. Продолжить работу над повышением качества знаний, активизацией ...
Анализ работы ШМО

Анализ работы ШМО

Позиционирование -. часто употребляемое в современной лексике понятие, обозначающее публичное преставление своей позиции, изложение кредо, демонстрацию ...
Анализ воспитательной работы МОУСОШ № 1 г.Немана Калининградской области

Анализ воспитательной работы МОУСОШ № 1 г.Немана Калининградской области

Педагогический коллектив школы работал над формированием нравственной личности школьника как субъекта «будущего России». Педагогическим коллективом ...
Анализ воспитательной работы в школе

Анализ воспитательной работы в школе

Функции заместителя директора школы по ВР. информационно-аналитическая функция планово-прогностическая функция (в том числе собственной деятельности) ...
Планирование и организация работы по переходу на ФГОС нового поколения

Планирование и организация работы по переходу на ФГОС нового поколения

Основные результаты работы. . . . . . . . . . Проблемы перехода на ФГОС нового поколения. Короткий срок для разработки основных профессиональных образовательных ...
Портфолио воспитателя ДОУ

Портфолио воспитателя ДОУ

Содержание. Девиз Личные данные Самообразование Проекты Методические разработки Консультации Система оздоровительной работы. Мой девиз. С детьми всегда ...
Взаимодействие воспитателя с детьми на прогулке

Взаимодействие воспитателя с детьми на прогулке

Задачи :. - Развитие физических качеств(скоростных,силовых,гиб- кости,выносливости и координации); - Накопление и обогащение двигательного опыта детей ...
Рабочая документация старшего воспитателя ДОУ

Рабочая документация старшего воспитателя ДОУ

Перечень документов старшего воспитателя ДОУ:. функциональные обязанности старшего воспитателя; циклограмма на год; анализ работы за год; план работы ...
Взаимосвязь видов искусства в процессе преподавания русского языка

Взаимосвязь видов искусства в процессе преподавания русского языка

Причины обращения к теме. Современное состояние речевой культуры общества; Особенности познавательных способностей современного школьника; Отсутствие ...
Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации

Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации

«Пособие с тестами, каким бы хорошим оно не было, не способно заменить учебник». Вариативность форм подготовки к ЕГЭ по биологии. Более подробное ...

Конспекты

Организационные аспекты работы старшего воспитателя в управлении методической деятельностью ДОУ

Организационные аспекты работы старшего воспитателя в управлении методической деятельностью ДОУ

бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Сокольского муниципального района. «Детский сад общеразвивающего вида №17 «Радуга». бюджетное ...
Современный имидж старшего воспитателя

Современный имидж старшего воспитателя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида «Березка». Чистопольский муниципальный район ...
Система работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста

Система работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста

Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. у детей дошкольного возраста. Звуковая культура речи является составной частью общей речевой ...
Речь воспитателя – образец для детей

Речь воспитателя – образец для детей

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение. детский сад № 9 компенсирующего вида. г. Агрыз Агрызского муниципального района РТ. ...
Развитие навыков профессионального самоопределения через групповые формы работы на уроках экономики

Развитие навыков профессионального самоопределения через групповые формы работы на уроках экономики

План- конспект урока. Тема: «Развитие навыков профессионального самоопределения через групповые формы работы на уроках экономики». Цели урока:. ...
План воспитательной работы в 10 классе на 2014 - 2015 учебный год

План воспитательной работы в 10 классе на 2014 - 2015 учебный год

. Администрация Удомельского района. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Котлованская средняя общеобразовательная школа. ...
Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников

Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников

Мастер-класс. . (слайд №1). Тема: «Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников». Цель:. п. овысить уровень. . профессионального ...
Организация работы с интерактивной доской

Организация работы с интерактивной доской

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. Нижегородской области. Государственное бюджетное образовательное учреждение. среднего профессионального образования. ...
Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе. Из опыта работы

Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе. Из опыта работы

Муниципальное образовательное учреждение. . Северная средняя общеобразовательная школа. . Талдомского района Московской области. ...
Изготовление художественной работы в технике металлопластики

Изготовление художественной работы в технике металлопластики

Урок в 5 «Б» классе. Тема урока: «Изготовление художественной работы в технике металлопластики». . . Учитель:Бахмутская Л.Г.. Цели урока:. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.