» » » Принцип Дирихле
Принцип Дирихле

Презентация на тему Принцип Дирихле


Здесь Вы можете скачать готовую презентацию на тему Принцип Дирихле. Предмет презентации: Математика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 19 слайдов.

Слайды презентации

Слайд 1
Го рбенко І.Ф. Принцип Діріхле
Слайд 2
Петер Густав Лежен Діріхле 1805 - 1859  Німецький математик.  Народився в Дюрені.  у 1822-1827 р. був домашним вчителем у Парижі. Входив у кружок молодих вчених, які групувалися навколо Ж. Фур'є .  1831-1855рр.-професор Берлінського університету  Зробив ряд великих відкритій у теорії чисел.
Слайд 3
“ Традиційне ” формулювання   Я к щ о у 5 к л і т к а х р о з м і с т и т ь с я 6 к р о л и к і в , т о п р и н а й м н і в о д н і й з н и х м і с т и т ь с я н е м е н ш е д в о х к р о л і в .
Слайд 4
Класичне формулювання  Якщо ( n  + 1) кроликів сидять в n ящиках, то знайдеться ящик, у якому сидить, принаймні, два кролики
Слайд 5
День народження   У ш к о л і 4 0 0 у ч н і в . Д о в е д і т ь , щ о х о ч а б д в о є з н и х н а р о д и л и с я в о д и н д е н ь р о к у .
Слайд 6
Пряма і трикутник  Доведіть, що ніяка пряма не може перетинати всі три сторони трикутника.
Слайд 7
Рішення:      П р я м а д і л и т ь п л о щ и н у н а д в і п і в п л о щ и н и , я к і м и н а з в е м о " к л і т к а м и " .  Т р и в е р ш и н и т р и к у т н и к а н а з в е м о " к р о л и к а м и " .  З а п р и н ц и п о м Д и р и х л е " н а й д е т ь с я к л і т к а , у я к і й с и д и т ь п р и н а й м н і д в а к р о л и к и " , т о б т о н а й д у т ь с я д в і в е р ш и н и , щ о л е ж а т ь в о д н і й п і в п л о щ и н і щ о д о д а н о ї п р я м о ї .  С т о р о н а , щ о з ' є д н у є ц і в е р ш и н и , н е п е р е т и н а є д а н у п р я м у .
Слайд 8
Забута планета  На кожній із планет якоїсь сонячної системи перебуває астроном, що спостерігає найближчу планету. Відстані між планетами попарно різні.  Доведіть, що якщо число планет непарне, то яку-небудь планету ніхто не спостерігає.
Слайд 9
Доведення.
Слайд 10
На планеті Зям-лям     Н а д а л е к і й п л а н е т і З я м - л я м , щ о м а є ф о р м у к у л і , с у ш а з а й м а є б і л ь ш е п о л о в и н и п о в е р х н і п л а н е т и .  Д о в е д і т ь , щ о м о ж н а п р о р и т и п р я м и й т у н е л ь , щ о п р о х о д и т ь ч е р е з ц е н т р п л а н е т и і з ' є д н у є с у ш у і з с у ш е ю .
Слайд 11
Доведення.       П р и п у с т и м о , щ о к о ж н і й к р а п ц і с в і т о в о г о о к е а н у в і д п о в і д а є п р о т и л е ж н а к р а п к а с у ш и , т о д і с в і т о в и й о к е а н і с у ш а ц е н т р а л ь н о с и м е т р и ч н і , а п л о щ і ї х р і в н і , щ о с у п е р е ч и т ь у м о в і з а д а ч і .  О т ж е , м о ж н а п р о р и т и п р я м и й т у н е л ь , щ о п р о х о д и т ь ч е р е з ц е н т р п л а н е т и і з ' є д н у є с у ш у і з с у ш е ю .
Слайд 12
Зайці в клітці § У клітці живуть зайці: 7 чорних і 5 сірих. § Скільки голодному вовку в темряві треба витягти із клітки зайців, щоб серед них було не менше 2-х чорних і не менше 3-х сірих?
Слайд 13
 Так як можливий самий несприятливий для вовка варіант: спочатку він витягне 7 чорних, і лише потім 3 сірих зайців, то в темряві йому треба витягти із клітки 7 + 3 = 10 зайців.  Відповідь. 10 зайців.
Слайд 14
Допоможіть Буратіно  Кіт Базиліо пообіцяв Буратіно відкрити велику таємницю, якщо він складе чарівний квадрат 6 х 6 із чисел +1, -1, 0 так, щоб всі суми по рядках, по стовпцях і по більших діагоналях були різні.
Слайд 15
Це неможливо !  Допустимо, що квадрат складений. Тоді суми чисел можуть мінятися від -6 до +6. Усього 13 значень. Рядків у квадраті 6, стовпців 6, діагоналей 2.  Одержуємо 14 різних сум. Протиріччя, виходить, скласти такий квадрат неможливо.
Слайд 16
Розв'яжи сам  Шість школярів з'їли сім цукерок.  а) Доведіть, що один з них з'їв не менш двох цукерок.  б) чи вірно, що хтось з'їв рівно дві цукерки?
Слайд 17
Розв'яжи сам  Грані куба пофарбовані в 2 кольори.  Доведіть, що найдуться дві сусідні однокольорові грані.
Слайд 18
Рішення:    Р о з г л я н е м о т р и г р а н і к у б а , щ о м а ю т ь з а г а л ь н у в е р ш и н у . Н а з в е м о ї х " к р о л и к а м и " , а д а н і к о л ь о р и - " к л і т к а м и " . З а п р и н ц и п о м Д и р и х л е , н а й д у т ь с я д в і г р а н і , п о ф а р б о в а н і в о д и н к о л ь о р и . В о н и й б у д у т ь с у с і д н і м и .

Не нашли нужной презентации? Закажите ее у наших партнеров. Ответ получите через 5 минут.

Другие презентации по математике  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru