- Електричний струм

Презентация "Електричний струм" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12

Презентацию на тему "Електричний струм" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 12 слайд(ов).

Слайды презентации

Електричний струм
Слайд 1

Електричний струм

Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі.
Слайд 2

Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі.

У металах це електрони, напівпровідниках – електрони та дірки, у електролітах – позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах – іони та електрони.
Слайд 3

У металах це електрони, напівпровідниках – електрони та дірки, у електролітах – позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах – іони та електрони.

Електричний струм за напрямом протікає від позитивного полюса джерела живлення до негативного
Слайд 4

Електричний струм за напрямом протікає від позитивного полюса джерела живлення до негативного

Сила струму І – фізична величина, яка характеризує швидкість перерозподілу електричного заряду в провіднику. - сила струму [ I ]= 1 Кл/с =1 А - одиниця сили струму
Слайд 5

Сила струму І – фізична величина, яка характеризує швидкість перерозподілу електричного заряду в провіднику. - сила струму [ I ]= 1 Кл/с =1 А - одиниця сили струму

Робота електричного струму А – фізична величина, що характеризує зміну електричної енергії струму – перехід її в інший вид. A=qU=UІt - робота електричного струму де: q – заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час t, U – електрична напруга на ділянці кола, I – сила струму в ній.
Слайд 6

Робота електричного струму А – фізична величина, що характеризує зміну електричної енергії струму – перехід її в інший вид. A=qU=UІt - робота електричного струму де: q – заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час t, U – електрична напруга на ділянці кола, I – сила струму в ній.

Потужність електричного струму Р – фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу. - потужність електричного струму А – робота електричного струму t – час, за який ця робота виконана [ Р ]=1Дж/с=1 Вт – одиниця потужності – ват.
Слайд 7

Потужність електричного струму Р – фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу. - потужність електричного струму А – робота електричного струму t – час, за який ця робота виконана [ Р ]=1Дж/с=1 Вт – одиниця потужності – ват.

Чим зумовлений струм? Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля. Електричне поле змушує рухатися вільні носії заряду: електрони, дірки чи іони. Узгоджений рух носіїв заряду в зовнішньому електричному полі називається дрейфовим струмом.
Слайд 8

Чим зумовлений струм?

Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля. Електричне поле змушує рухатися вільні носії заряду: електрони, дірки чи іони. Узгоджений рух носіїв заряду в зовнішньому електричному полі називається дрейфовим струмом.

Дія струму. Електричний струм створює магнітне поле, напруженість якого визначається законом Біо-Савара. Магнітне поле, створене струмом, використовується для вимірювання сили струму. Проходження електричного струму через речовину приводить до тепловиділення. Електричний струм в газах викликає світі
Слайд 9

Дія струму

Електричний струм створює магнітне поле, напруженість якого визначається законом Біо-Савара. Магнітне поле, створене струмом, використовується для вимірювання сили струму. Проходження електричного струму через речовину приводить до тепловиділення. Електричний струм в газах викликає світіння.

Густина електричного заряду j – фізична величина, яка характеризує розподіл електричного струму в провіднику. - густина електричного заряду де І – сила струму, S – площа перерізу провідника [ j ]= 1 А/ - одиниця густини електричного струму
Слайд 10

Густина електричного заряду j – фізична величина, яка характеризує розподіл електричного струму в провіднику. - густина електричного заряду де І – сила струму, S – площа перерізу провідника [ j ]= 1 А/ - одиниця густини електричного струму

Закон Джоуля – Ленца: кількість теплоти Q, що виділяється за час t в провіднику з опором R під час проходження по ньому струму силою I дорівнює Q= Rt. [ Q ]=1 Дж. – одиниця роботи електричного струму У побуті та техніці Використовують поза – системну одиницю 1кВт·год=3,6· Дж.
Слайд 11

Закон Джоуля – Ленца: кількість теплоти Q, що виділяється за час t в провіднику з опором R під час проходження по ньому струму силою I дорівнює Q= Rt. [ Q ]=1 Дж. – одиниця роботи електричного струму У побуті та техніці Використовують поза – системну одиницю 1кВт·год=3,6· Дж.

Вимірювання. Сила струму вимірюється приладами, які називають амперметрами і гальванометрами. В цих приладах зазвичай вимірюється не сам струм, а механічна дія створеного ним магнітного поля. Амперметри Гальванометри
Слайд 12

Вимірювання

Сила струму вимірюється приладами, які називають амперметрами і гальванометрами. В цих приладах зазвичай вимірюється не сам струм, а механічна дія створеного ним магнітного поля.

Амперметри Гальванометри

Список похожих презентаций

Електричний струм. Початок

Електричний струм. Початок

Алесса́ндро Джузе́ппе Анто́нио Анаста́сио Во́льта (1745-1827) “Батько батарейки” Елемент Вольти – “вольтів стовп”. Васи́ль Володи́мирович Петро́в ...
Електричний струм у газах

Електричний струм у газах

Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією. Іонізація газів. Іонізувати газ можна двома шляхами:. 1) заряджені частинки вносяться ...
електричный струм

електричный струм

По електричних властивостях всі рідини можна розділити на дві групи:. Провідні Не провідні. містить вільні заряджені частинки (дисоціюючи)- електроліти ...
Тепловые двигатели физика

Тепловые двигатели физика

СОДЕРЖАНИЕ. Содержание Тепловой двигатель Тепловые машины и развитие техники Кто создал тепловые двигатели Виды тепловых двигателей Принцип работы ...
Сила трения физика

Сила трения физика

Определение. Сила трения - это сила, возникающая в плоскости касания тел при их относительном перемещении. Направление. Сила трения направлена противоположно ...
Рентгеновские лучи физика

Рентгеновские лучи физика

Презентацию подготовила: Григорьвева Наталья. Руководитель: Баева Валентина Михайловна. Цель работы: узнать о жизни и изобретении великого ученого ...
Простая и интересная физика у Вас дома

Простая и интересная физика у Вас дома

Содержание. Эксперименты на тепловые явления. Эксперимент на плотность. Научные забавы и прочие опыты. Как будут отпадать гвозди??? Вы ответили неверно!!! ...
Оптика и атомная физика

Оптика и атомная физика

В основу настоящего конспекта лекций положен курс лекций по оптике, разработанный профессором кафедры оптики Н.К. Сидоровым и заведующим кафедры оптики ...
Музыка и физика

Музыка и физика

Урок подготовили:. Учащиеся 9Б класса и Алевтина Антоновна Петриченко – учитель физики первой категории МОУ «СОШ № 30» г.Чебоксары. Надежда Николаевна ...
Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярная физика и термодинамика

Литература: 1. Кудрявцев Б.Б., Курс физики: Теплота и молекулярная физика. – М.: Учпедгиз, 1960. 210 с. 2. Савельев И.В. Курс общей физики Т. 1, Механика, ...
Атомная физика

Атомная физика

Факты, свидетельствующие о сложном строении атома. Периодическая система Д.И. Менделеева Электролиз Открытие электрона Катодные лучи Радиоактивность. ...
«Электромагнит» физика

«Электромагнит» физика

2. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 3. Что называют магнитной линией магнитного поля? 4. Для чего вводят понятие магнитной ...
«Сообщающиеся сосуды» физика

«Сообщающиеся сосуды» физика

Цель: изучить особенности сообщающихся сосудов и сформулировать основной закон сообщающихся сосудов. Опыт с двумя трубками. Опыт с сосудами разной ...
«Световые волны» физика

«Световые волны» физика

Оглавление:. Принцип Гюйгенса Закон отражения света Закон преломления света Полное отражение Линза Расчёт увеличения линзы Дисперсия света Интерференция ...
«Оптические приборы» физика

«Оптические приборы» физика

Содержание. 1.Телескоп 2.Строение телескопа 3.Разновидности телескопов 4.Рефлекторы 5.Использование телескопов 6.Микроскоп 7.Создание микроскопа 8.Использование ...
«МКТ» физика

«МКТ» физика

Содержание. Молекулярная физика Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества (МКТ) Температура и внутренняя энергия тела Характеристика ...
«Механические волны» физика

«Механические волны» физика

Цель исследования: установить с научной точки зрения, что такое звук. Задачи исследования: 1.    Изучить физическую теорию звука. 2.    Исследовать историю ...
«Давление твёрдых тел» физика

«Давление твёрдых тел» физика

Физический диктант. Обозначение площади – Единица площади – Площадь прямоугольника – Обозначение силы – Единица силы – Формула силы тяжести – Обозначение ...
Молекулярная физика

Молекулярная физика

Цель: повторение основных понятий, законов и формул МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ в соответствии с кодификатором ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ ...
Атомная физика

Атомная физика

План урока 1. Из истории физики 2. Модель Томсона 3. Опыт Резерфорда 4. Противоречия 5.Постулаты Бора 6.Энергетическая диаграмма атома водорода 7. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.