Презентация "Земська реформа" (8 класс) по истории – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10

Презентацию на тему "Земська реформа" (8 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 10 слайд(ов).

Слайды презентации

Виконав: студент 1 курсу групи УЗ-14 Кукса Станіслав. Земська реформа
Слайд 1

Виконав: студент 1 курсу групи УЗ-14 Кукса Станіслав

Земська реформа

Причини реформи. Система земских органів самоврядування. Повноваження земських установ. Позитивні і негативні підсумки реформи. Зміст:
Слайд 2

Причини реформи. Система земских органів самоврядування. Повноваження земських установ. Позитивні і негативні підсумки реформи.

Зміст:

Земська реформа (1864). Після скасування кріпосного права, коли мільйони селян уже не підлягали владі поміщиків, гостро постало питання про реформу управління, упровадження законності й порядку в адміністративну діяльність. Тому в 1864 році були створені виборні органи влади в масштабі губернії та п
Слайд 3

Земська реформа (1864)

Після скасування кріпосного права, коли мільйони селян уже не підлягали владі поміщиків, гостро постало питання про реформу управління, упровадження законності й порядку в адміністративну діяльність. Тому в 1864 році були створені виборні органи влади в масштабі губернії та повіту — земські установи, які: 1) відповідали тільки за господарські й культурні справи на території повіту й губернії; 2) відали будівництвом шляхів місцевого значення, охороною здоров'я, народною освітою, опікою, в'язницями тощо. Згідно із законом земства були не тільки виборними, а й загальностановими: до їх складу входили представники дворянства, буржуазії та селянства.

Причини реформи: 1. Скасування кріпосного права . 2. Звільнення поміщиків від обов'язку облаштування побуту селян , охорони здоров'я , освіти. 3. Необхідність серйозної організації системи управління на місцях.
Слайд 4

Причини реформи:

1. Скасування кріпосного права . 2. Звільнення поміщиків від обов'язку облаштування побуту селян , охорони здоров'я , освіти. 3. Необхідність серйозної організації системи управління на місцях.

Лікарі Земської лікарні в Дмитрові
Слайд 5

Лікарі Земської лікарні в Дмитрові

Система земських органів самоврядування. Голова Губернські земські збори. Голова Губернська земська управа. Голова Повітові земські збори. Голова Повітові земські управи. Землевласники. Власники Неземельних майн. Селяни Виборчі курії
Слайд 6

Система земських органів самоврядування.

Голова Губернські земські збори

Голова Губернська земська управа

Голова Повітові земські збори

Голова Повітові земські управи

Землевласники

Власники Неземельних майн

Селяни Виборчі курії

Повноваження земських установ. Земська установа мала обмежене коло повноважень : 1. Завідування майном, капіталами і грошовими зборами земства. 2. Зміст належать земству будівель, споруд і шляхів сполучення , вмістом на рахунок земства. 3. Заходи забезпечення народного продовольства. 4. Завідування
Слайд 7

Повноваження земських установ.

Земська установа мала обмежене коло повноважень : 1. Завідування майном, капіталами і грошовими зборами земства. 2. Зміст належать земству будівель, споруд і шляхів сполучення , вмістом на рахунок земства. 3. Заходи забезпечення народного продовольства. 4. Завідування земськими благодійними закладами. 5. Управління справами взаємного земського страхування майна. 6. Піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості . 7. Участь ... в піклуванні про народну освіту, про народне здоров'я і про в'язниці. 8. Сприяння до попередження відмінків худоби, а також із зберігання хлібних посівів та інших рослин ...

Позитивні і негативні підсумки. Позитивні і негативні підсумки: Позитивні підсумки: 1. Залучення селян у політичне життя. 2. Створення широкої мережі земських шкіл і лікарень. 3. Створення взаємного страхування ощадно-позичкових товариств. 4. Становлення статичної справи. Негативні підсумки: 1. Обме
Слайд 8

Позитивні і негативні підсумки

Позитивні і негативні підсумки: Позитивні підсумки: 1. Залучення селян у політичне життя. 2. Створення широкої мережі земських шкіл і лікарень. 3. Створення взаємного страхування ощадно-позичкових товариств. 4. Становлення статичної справи. Негативні підсумки: 1. Обмежені фінансування земств. 2. Повільне рішення господарських і соціальних питань. 3. Залежність земств від органів центральної влади 4. Переважне положення в земствах дворянства. 5.Створення додаткових тягот для народу. 6. Відсутність відрахувань на земські потреби з державного бюджету. 7. Губернатор мав права призупинити будь-яку постанову земств, а багато з постанов вимагали твердження губернатора чи міністра внутрішніх справ. 8. Земства змушені були підвищувати земські збори.

1. Історія Росії 19-початку 20 століття: Підручник / За ред. В.А. Федорова. - М., Академія, 2004. 2. Семенникова Л.І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій: Підручник - М., Університет, 2005 3. Георгієв В.А. Історія Росії 19 - початку 20 століття. - М., Академія, 2004. 4. Ляшенко Л.М. Цар-виз
Слайд 9

1. Історія Росії 19-початку 20 століття: Підручник / За ред. В.А. Федорова. - М., Академія, 2004. 2. Семенникова Л.І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій: Підручник - М., Університет, 2005 3. Георгієв В.А. Історія Росії 19 - початку 20 століття. - М., Академія, 2004. 4. Ляшенко Л.М. Цар-визволитель: Життя і діяння Олександра 2. - М., Владос, 1994. 5. Постовий Н.В. Муніципальне право Росії. - М., Новий Юрист, 1998. 6. Корнілов А.А. Курс історії Росії 19 століття. - М., Вища школа, 1993. 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Земськареформа

Використані ресурси

Дякую за увагу!
Слайд 10

Дякую за увагу!

Список похожих презентаций

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Постановка проблемы:. 1. Какая из проблем особо остро стояла на данном этапе? 2. Какие феодальные пережитки сохранились в аграрном секторе экономики? ...
Судебная реформа 1864 г.

Судебная реформа 1864 г.

Дореформенный суд. Дореформенный суд был сильно устаревшим, он делился на множество судебных органов: суды для крестьян, горожан, дворян, коммерческий ...
Судебная реформа Петра I (в схемах)

Судебная реформа Петра I (в схемах)

Содержание. Судебная реформа Законы Итоги. Судебная реформа. Судебная реформа была проведена в 1719 году. усилила. Судебную систему России. Реформа: ...
Прокуратура 1864 года (судебная реформа Александра 2)

Прокуратура 1864 года (судебная реформа Александра 2)

Подготовка к судебной реформе. В середине ХIХ века правительство России осознало, что существующая судебная система себя изжила и становится тормозом ...
Столыпинская аграрная реформа

Столыпинская аграрная реформа

Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911). Причины проведения реформы:. 1.Малоземелье крестьянства и связанное с ним аграрное перенаселение. 2.Экономическая ...
Крестьянская реформа 1861 года

Крестьянская реформа 1861 года

Пояснительная записка. Преподаватель: Твердова Светлана Николаевна Образовательное учреждение: МОУ СОШ №8 п.Комсомольский, Гулькевичский район, Краснодарский ...
Либеральная реформа Александра 1

Либеральная реформа Александра 1

Источники:. www.wikipedia.ru – статья «Реформы Александра I» www.historynotes.ru – «Либеральные реформы Александра I» В. В. Фортунатов «Отечественная ...
Аграрная реформа Столыпина

Аграрная реформа Столыпина

Реформа 1861 года - первый этап перехода земли в собственность крестьянам. Но отмена крепостного права не привела к значительному росту частной собственности. ...
Военная реформа Петра I и создание российского флота

Военная реформа Петра I и создание российского флота

Два «потешных» полка Семеновский Преображенский Первоначальный рядовой состав: «охотники»-добровольцы даточные люди- крепостные, которые отбирались ...
Аграрная реформа Столыпина

Аграрная реформа Столыпина

План урока. 1.П.А.Столыпин и его программа. 2.Разрушение общины. 3.Переселенческая политика. 4.1-е результаты реформ. Задание на урок. В.И.Ленин назвал ...
Аграрная реформа Столыпина

Аграрная реформа Столыпина

А.П.Столыпин. « Герои не должны умирать для истории и сознания своего народа. Память вечная должна храниться о них и с похвалами передаваться грядущим ...
Аграрная реформа П.А. Столыпина

Аграрная реформа П.А. Столыпина

Проекты решения аграрного вопроса. Каковы цели, содержание и значение аграрной реформы Столыпина? хрестоматия. Цели реформы:. Основные мероприятия ...
Аграрная реформа П.А. Столыпина

Аграрная реформа П.А. Столыпина

П.А. Столыпин Цели Столыпинской реформы Программа Столыпинской реформы Направления реформы: Крестьянский банк Разрушение общины и развитие частной ...
Аграрная реформа П.А. Столыпина

Аграрная реформа П.А. Столыпина

Используемые источники:. С. Г. Пушкарев, «Обзор русской истории» Е. В. Анисимов «История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты.» www.abc-people.com. ...
Крестьянская реформа

Крестьянская реформа

Современная наука о крепостном праве. Член-корреспондент РАН Сахаров в современном издании учебника по истории России так характеризует крестьянскую ...
Денежная реформа  1947 года в СССР

Денежная реформа 1947 года в СССР

Денежная реформа 1947 года в СССР была проведена в период с 16 декабря по 29 декабря 1947 года. Вторая по счёту денежная реформа в СССР. Денежная ...
Крестьянская реформа 1861 г

Крестьянская реформа 1861 г

План урока:. I. Введение II. Основная часть урока: характеристика личности Александра II. Предыстория отмены крепостного права. Причины отмены крепостного ...
Денежная реформа Алексея Михайловича (1654-1663 г.)

Денежная реформа Алексея Михайловича (1654-1663 г.)

Годы жизни : 1629 —1676 Годы правления: 1645-1676. Алексей Михайлович Романов (Тишайший). В Первые годы правления был подвержен идеям религиозно-нравственного ...
Крестьянская реформа 1861 года

Крестьянская реформа 1861 года

Соотнесите названные учреждения, занимающиеся подготовкой реформы и его обязанности. 19 февраля 1861 года: -«Манифест освобождении помещичьих крестьян ...
Денежная реформа в России 1839—1843

Денежная реформа в России 1839—1843

Была проведена в 1839—1843 годах под руководством министра финансов Канкрина. Привела к созданию системы серебряного монометаллизма. Был начат обмен ...

Конспекты

Слушается дело Аграрная реформа Столыпина

Слушается дело Аграрная реформа Столыпина

Урок-игра. Тема: «Слушается дело Аграрная реформа Столыпина». Задачи:. 1.Выяснить цели реформы. 2. Рассмотреть основные мероприятия реформы. ...
Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П.А.Столыпина

Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П.А.Столыпина

. Тема урока:. "Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П.А.Столыпина". Цель урока:. Раскрыть сущность "третьеиюньской монархии", охарактеризовать ...
Крестьянская реформа 1861 года

Крестьянская реформа 1861 года

Грехова Юлия Евгеньевна. МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, Арзамасский район, р. п. Выездное. Учитель истории. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.