» » » Родючість грунтів

Презентация на тему Родючість грунтів

tapinapura

Презентацию на тему Родючість грунтів можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Химия. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 28 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Родючість грунтів
Слайд 1

Родючість ґрунтів , можливості її регулювання.

Учень 9-Г класу Юрчак Владислав Керівник Садовська Т.Я.

Слайд 2: Презентация Родючість грунтів
Слайд 2

Мета дослідження

Визначити механічний та хімічний склад ґрунтів, вказати на види ґрунтів міста Чорткова та його околиць; Визначити практичним шляхом механічний склад ґрунту; Практичним шляхом визначати якісний склад ґрунту; Порівняти вплив вологості повітря та опадів на вологість ґрунту, а також на схожість рослин; Передбачити врожайність на наступний рік.

Слайд 3: Презентация Родючість грунтів
Слайд 3

Шляхи досягнення

Поставлена мета досягалася шляхом проведення експериментів стосовно механічного і хімічного складу ґрунту. Для досягнення мети було проведено ряд дослідів , які дали поняття про якісний склад ґрунту , який поширений у Чортківському районі. На основі спостережень та вимірювань визначалася вологість ґрунту та повітря. На основі даних спостережень , спрогнозували врожай на наступний рік.

Слайд 4: Презентация Родючість грунтів
Слайд 4

Новизна дослідження

Ми вперше після місцевої метеостанції взялись за з‘ясування механічного і хімічного складу ґрунту, його вологості. Кінцевою метою наших досліджень , стало порівняння і передбачення урожайності на території нашого району.

Слайд 5: Презентация Родючість грунтів
Слайд 5

Завдання дослідження

З‘ясувати склад ґрунту , вияснити , як особливості його складу впливають на його родючість , а відповідно і на розвиток рослин.

Слайд 6: Презентация Родючість грунтів
Слайд 6

Об'єкт дослідження

Об’єктом дослідження були зразки грунту шкільної науково-дослідної ділянки. У дослідженні ми використовували насіння озимої пшениці. Також у рамки досліджень попали опади , температура та вологість повітря нашої місцевості.

Слайд 7: Презентация Родючість грунтів
Слайд 7

Ґрунт

Ґрунт — природнє утворення, що складається з генетично пов'язаних горизонтів, які формуються в результаті перетворення поверхневих шарів літосфери під впливом фізичного, хімічного та біологічного вивітрювання. Ґрунт - багатокомпонентна, динамічна система, що включає гірські породи, верхній природний шар земної кори, техногенні утворення і складається з твердих (тверді мінерали, лід і органомінеральні структури), рідких (водні розчини), газоподібних (повітря, гази) і біологічних або живих (макро- і мікроорганізми) компонентів. В інженерній геології — гірська порода, а також відходи виробничої діяльності, що їх використовують як основу, середовище або матеріал для зведення будівель та інженерних споруд. На тип, склад та характеристику ґрунтів впливають також материнська порода, клімат, рельєф, геологічний вік території, притаманна території флора та фауна, діяльність людини тощо. Однією з основних характеристик ґрунту є його родючість. Родю́чість ґру́нту — характеристика ґрунту, що визначає його здатність підтримки великої кількості рослинного життя, термін найчастіше використовується для опису земель сільськогосподарського призначення. Родючий ґрунт зазвичай характеризується такими властивостями: Багатий на головні елементи, необхідні для живлення рослин: азот, фосфор і калій. Містить достатньою кількість мікроелементів, таких як бор, хлор, кобальт, мідь, залізо, магній, марганець, молібден, сірка і цинк. Містить органічну речовину ґрунту, що покращує його структуру та допомагає утриманню вологи. Кислотність в діапазоні pH від 6,0 до 6,8. Добра структура, що забезпечує необхідний дренаж. Набір мікроорганізмів, корисних для росту рослин. Велика товщина верхнього шару ґрунту. В сільському господарстві родючі ґрунти зазвичай отримуються за допомогою ряду мір збереження та меліорації ґрунтів.

Слайд 8: Презентация Родючість грунтів
Слайд 8

Карта земельних ділянок Чортківського району.

Слайд 9: Презентация Родючість грунтів
Слайд 9

Механічний склад ґрунту

Чорнозем Сірозем

Шари дрібного каміння

Шари піску

Шари великих шматочків глини

Шари перегною

Механічні елементи ґрунту та їх класифікація. Тверда фаза ґрунту складається з часток різної величини. Одночасно в ґрунтах містяться мінеральні, органічні і органо-мінеральні частки. Це уламки гірських порід (продукти вивітрювання), мінерали вторинного походження, колоїди гумусних речовин, продукти взаємодії органічних і мінеральних речовин

Висновок

Слайд 10: Презентация Родючість грунтів
Слайд 10

Характеритстика ґрунту

Тобто ми з‘ясували колір та швидкість проникнення води у ґрунт. Чорнозем має меншу швидкість проникнення ніж сірозем. А колір чорнозему – чорний , що свідчить про його родючість!

Слайд 11: Презентация Родючість грунтів
Слайд 11

Вбирна здатність ґрунтів

m0= mp - mk

m0 – Різниця маси води(20 гр) mp-Початкова маси води(50 гр) mk- Кінцева маса води(30гр)

Слайд 12: Презентация Родючість грунтів
Слайд 12

Тобто чорнозем має значно більшу вбирну здатність ніж сірозем! Тобто вологість чорнозему , відповідно , є більшою від сірозему.

Слайд 13: Презентация Родючість грунтів
Слайд 13

Хімічний склад ґрунту

Слайд 14: Презентация Родючість грунтів
Слайд 14

Якісне виявлення йонів

Слайд 15: Презентация Родючість грунтів
Слайд 15

Провівши експеримент ми спостерігали появу червоного кольору водної витяжки ґрунту. Це свідчить про наявність йонів заліза! Отже , в ґрунтах на території Чортківщини знаходяться метали. І це не дуже добре! Наявність металів буде продовжено вивчатись.

Слайд 16: Презентация Родючість грунтів
Слайд 16

Кислотність ґрунтів

Слайд 17: Презентация Родючість грунтів
Слайд 17

Що впливає на розвиток рослини?

Є багато чинників , які так чи інше впливають на ріст і розвиток рослини. Це такі , як: Родючість ґрунту , його вид Механічний і хімічний склад Вологість Температура ґрунту Температура повітря Сонячне світло

Ми проаналізували фактори , які впливають на родючість ґрунту, а отже на розвиток рослин.

Слайд 18: Презентация Родючість грунтів
Слайд 18

Середня місячна температура повітря у 2009-2011 роках

Слайд 19: Презентация Родючість грунтів
Слайд 19

Середня температура

Як бачимо, протягом 2009-2011 року температура повітря була нормальною і не мала серйозних різниць. Саме тому розвиток рослин проходив нормально!

Слайд 20: Презентация Родючість грунтів
Слайд 20

Середня місячна вологість ґрунту у 2009-2011 роках

Слайд 21: Презентация Родючість грунтів
Слайд 21

Вологість ґрунту

Вологість ґрунту – дуже важливий фактор розвитку рослин. Вологість у 2011 році порівняно нижча за минулі два роки. Це наштовхує на думку , що це може вплинути на схожість рослин.

Слайд 22: Презентация Родючість грунтів
Слайд 22

Роль опадів у житті рослин

Зіставивши графік опадів за 3 роки спостерігаються недостаток опадів в осінній період 2011 року. Саме в той момент , коли озимій пшениці необхідна волога для проростання насіння. Доказом цього є те , що цьогорічна озима пшениця не проросла.

Слайд 23: Презентация Родючість грунтів
Слайд 23
Слайд 24: Презентация Родючість грунтів
Слайд 24

Урожайність

Слайд 25: Презентация Родючість грунтів
Слайд 25

Врожайність і її чинники

Вологість ґрунту , повітря. Температура Родючість ґрунту Механічний і хімічний склад ґрунту Сонячне світло. Вид ґрунту Всі вони є сприятливими у нашому районі для росту культур. Все це посприяло тому , що врожай 2011 року був досить високим. Проте , спостерігаючи за цими чинниками у 2011 році , ми чітко можемо сказати , що врожаю у 2012 році не буде.

Слайд 26: Презентация Родючість грунтів
Слайд 26

Як визначити вологість ґрунту без приладів?

Не маючи спеціальних вимірювальних приладів, визначити оптимальні строки і норми витрати води при зрошенні важко. Так чи інакше, для цього важливо якомога точніше знати, яка вологість грунту (у тому числі у відсотках польової вологоємності). У книзі Дж. Дженіка «Основи садівництва» є таблиця, яка може допомогти садівнику оцінити «на дотик» вологість грунту середнього та легкого механічного складу. З неї випливає, що суха грунт порошкоподібних, польова вологоємність її практично дорівнює 0. Іноді грунт розсипається і не скочується в грудку. Значить, вона має критичну вологість - польова вологоємність її менш 25%. Коли грунт скочується в грудку, то при декількох кидках він розсипається, це означає, що польова вологоємність 25-50%, грунт помірно волога і настав термін поливу. Майте на увазі: на піщаних грунтах скатані грудки більш пухкі й ламкі при будь-якій з перерахованих ступенів вологості. При 50-75% польової вологоємності ступінь вологості грунту хороша. У цей час грунт скочується в грудку. І навіть якщо ви п'ять разів його кинете, він не розсипається. При здавлюванні грунту вона злегка буде липнути до рук. Відмінна ступінь вологості при 75-100% польової вологоємності. Про неї можна судити з того, що грунт скочується в міцний клубок, дуже податлива при стисненні, легко злипається. Якщо грунт здавити сильніше, до пальців прилипне досить великий грудочку. І зовсім погано, якщо грунт занадто вологий, вище польової вологоємності. Іноді при сильному стисненні з грудки можна вичавити трохи води. Поливати при такому її стані не тільки марнотратно, але навіть шкідливо.

Слайд 27: Презентация Родючість грунтів
Слайд 27

Висновки

Проаналізувавши поперечні перерізи ґрунтів , які поширені на Чортківщині ми прийшли до висновку , що максимальна кількість сірозему і поодинокі вкраплення чорнозему. Провівши досліди , ми визначили вбирну здатність ґрунтів , що дало нам можливість провести лінію між річними опадами , вологістю повітря , температурою та врожайністю і передбачити , якою буде врожайність на наступний рік. Крім того в ході експерименту ми дослідили якісний склад ґрунту , який погіршився в результаті використаннz пестицидів та мінеральних добрив. Дана робота , а також проведені спостереження дають змогу передбачити схожість рослин , що допоможе зекономити посівний матеріал та кошти на проведення роботи

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru