» » » Охрана труда на предприятии

Презентация на тему Охрана труда на предприятии

tapinapura

Презентацию на тему Охрана труда на предприятии можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Экономика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 50 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 1

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Слайд 2: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 2

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: Правила устройства электроустановок НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики Правила випробування та використання засобів індивідуального захисту ГОСТ 12.1.019-79 Електробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.030-81 Електробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Слайд 3: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 3

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА – Система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики

Слайд 4: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 4

Система заходів направлених на виконання вимог: ПУЕ ПТЕЕУС ПБЕЕУС ПВВ ЗІЗ Зменшення дій на персонал I, U, звільнення, надання ПДД

Слайд 5: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 5

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ: удосконалення нормативної бази з питань електробезпеки дотримання вимог безпеки при розробці електроустановок, їх спорудженні та експлуатації підвищення рівня навчання електротехнічного персоналу, всього населення щодо розуміння небезпеки ураження електричним струмом безпечного поводження при виконанні робіт в електроустановках та при користуванні ними

Слайд 6: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 6

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ – це пристрої, призначені для: генерування (вироблення) електричної енергії трансформації (перетворення однієї напруги в іншу) комутації (вмикання, вимикання, перемикання) передачі електричної енергії на відстань перетворення електричної енергії в інші види енергії

Слайд 7: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 7

Діючі електроустановки - це такі, що перебувають у даний момент під напругою, або на які, в будь-який момент за допомогою комутаційної апаратури, можна подати напругу

Слайд 9: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 9

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ ЕЛЕКТРОТРАВМ без підвищеної небезпеки з підвищеною небезпекою особливо небезпечні

Слайд 11: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 11

ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА > + 35°

Слайд 12: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 12

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ

потенціал на корпусі – небезпека для персоналу

протидії

- додаткова припливна і витяжна вентиляція, кондиціонери; - реконструкція – заміна обладнання на більш термостійке

Слайд 13: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 13

ПІДВИЩЕНА ВОЛОГІСТЬ > 75 %

Слайд 14: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 14

- додаткова вентиляція, фільтри-вологопоглиначі; - частіше виконання робіт по зачищенню контактних з’єднань, підтягнення болтових з’єднань; - заміна обладнання на вологозахищене (герметичне)

Слайд 15: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 15

СТРУМОПРОВІДНИЙ ПИЛ

протидії вентиляційні фільтри-пиловловлювачі частіше протирання ізоляційних проміжків реконструкція пилозахищеного обладнання

види металічний графітний вугільний цементний інший

Слайд 16: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 16

СТРУМОПРОВІДНА ПІДЛОГА

Струмопровідна підлога – ризик потрапляння до зони крокової напруги

Слайд 17: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 17

Види струмопровідної підлоги: Земляна Асфальтована Цементна Залізобетонна Із металічним залізним покриттям Види не струмопровідної підлоги: Дерев’яна суха Паркетна суха

Протидії: Вирівнювання потенціалів Діелектричні килимки біля кожного струмоприймача Діелектричні калоші на ноги персоналу Додатковий інструктаж персоналу про поведінку в зоні крокової напруги

Слайд 18: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 18

ПАРИ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Слайд 19: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 19

Кислоти Луги Розчинники

Швидке роз’їдання ізоляції

Потенціал на корпус – небезпека ураження

ПРОТИДІЇ

усунення джерела парів з приміщення заміна установок на кислотостійкі

Слайд 20: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 20

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Одночасний дотик до заземлених конструкцій споруд та до корпусу установки, який опинився під дією електричної напруги, може привести до ураження електричним струмом (шлях струму: “рука-рука”, “голова-рука”) через життєво важливі органи людини – серце та легені

Протидії Відстань не менше 1,5 м Екрани із ізоляційних матеріалів Огородження Застережні плакати Додатковий інструктаж

Слайд 21: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 21

ІНШІ ВИМОГИ ПУЕ

Неможливість дотику до струмопровідних частин Знаки електричної безпеки Адреса на вимикачах Захист від механічних ушкоджень Захист від струму перенапруги та струмів короткого замикання Селективний (вибірковий) захист Заземлення Занулення

Слайд 22: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 22

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ захисне заземлення занулення вирівнювання потенціалів мала напруга захисне відімкнення ізоляція струмопроводів огороджувальні пристрої попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки засоби захисту та запобіжні пристрої

Слайд 23: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 23

Заземлення – навмисне електричне з’єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою

Слайд 24: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 24

Розподіл потенціалів на поверхні землі навколо напівсферичного заземлювача

Слайд 25: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 25

Крива розподілу потенціалів при контурному заземлювачі та можливі величини напруги кроку і доторкання

Слайд 26: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 26

Принципова і розрахункова схеми включення людини під напругу в однофазній мережі, ізольованій від землі: а) при нормальному режимі роботи; б) при пробої ізоляції проводу 2 на землю; в) при пробої ізоляції проводу 1 на землю

Слайд 27: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 27

Схема включення людини під напругу при дотику до фазного проводу (а) і до корпусу споживача електроенергії при пошкодженні ізоляції (б)

Слайд 28: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 28

Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси устаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо)

Слайд 29: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 29

РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗА РЕЖИМОМ НЕЙТРАЛІ: напругою понад 1 кВ в мережах з ефективно заземленою нейтраллю, для яких характерні порівняно великі струми замикання на землю напругою понад 1 кВ в мережах з ізольованою нейтраллю, для яких характерні малі струми замикання на землю напругою до 1 кВ в мережах з ізольованою нейтраллю напругою до 1 кВ в мережах з глухозаземленою нейтраллю

Слайд 30: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 30

Схема трифазної чотирипровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю

Слайд 31: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 31

Захисне відімкнення – захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом

Слайд 32: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 32

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ Не вилазь – уб’є! Стій – напруга!

Не вмикати – робота на лінії!

Не вмикати – працюють люди!

Працювати тут! Вилазити тут!

Слайд 33: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 33

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слайд 34: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 34

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВИЧІВ

Слайд 35: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 35

СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ ЩОДО ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ система організаційно-технічних заходів і засобів система технічних засобів і заходів система електрозахисних засобів

Слайд 36: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 36

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Слайд 37: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 37

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЯК ЧИННИКА НЕБЕЗПЕКИ: ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ як соціальна категорія характеризується сукупністю електротравм за певний проміжок часу, їх абсолютними і відносними показниками, розподілом за тяжкістю, галузями виробництва тощо

Слайд 38: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 38

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЯК ЧИННИКА НЕБЕЗПЕКИ: людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити наявність напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою і захисна реакція організму проявляється тільки після попадання під напругу струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки в місцях контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, але рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що може призвести до порушення функціонування життєво важливих систем організму – нервової, дихання, серцево-судинної тощо електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин – внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між струмовідними частинами або між струмовідними частинами і людиною чи землею розслідування, обліку і аналізу, , в основному, доступні тяжкі електротравми та електротравми із смертельними наслідками, що негативно впливає на профілактику електротравм

Слайд 39: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 39

ВИДИ ЕЛЕКТРОТРАВМ Загальні електричні травми або електричні удари: І – судомні скорочення м’язів без втрати свідомості ІІ - судомні скорочення м’язів з втратою свідомості без порушення дихання і кровообігу ІІІ – втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання, або серцевої діяльності і дихання разом IV – клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу

Слайд 40: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 40

ВИДИ ЕЛЕКТРОТРАВМ Місцеві електротравми: Електричні опіки Електричні знаки Металізація шкіри Електроофтальмія Механічні ушкодження

Слайд 41: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 41

ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРОТРАВМ технічні організаційно-технічні організаційні організаційно-соціальні

Слайд 42: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 42

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЯЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ величина струму через людину величина напруги електричний опір тіла людини частота і рід струму шлях струму індивідуальні особливості і стан організму час дії струму чинник раптовості дії струму чинник виробничого середовища

Слайд 43: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 43

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ порядок підготовки робочого місця вимикання (зняття напруги) перевірка відсутності напруги встановлення заземлень вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

Слайд 44: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 44

ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ термічна електролітична біологічна

Слайд 45: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 45

ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Слайд 46: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 46

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД НАПРУГИ

Де: U – напруга дотику R – опір організму людини (1000 ом – при несприятливих умовах; 50000оам – при сприятливих умовах) 20÷50 – напруга невідпускання, травми середньої важкості до 5 mA - безпечно менше 8,4 kom - небезпечно

Висновок: напруга ~ 42 В безпечна при опорі організму людини більше 8,4 kom = 8400 om

Слайд 47: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 47

- смерть при більш 100 mA - менше 5 mA - безпечно - менше 22 kom небезпечно – струм буде більше 5 mA

Висновок: напруга ~ 110 В безпечна при опорі організму людини більше 22 kom = 22000 om

Слайд 48: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 48

БЕЗПЕЧНА НАПРУГА

Висновок: 1) при самих несприятливих умовах R=1000 om безпечною є напруга 5 В; 2) при ідеальних умовах R= 50000 om безпечною є напруга 250 В

Слайд 49: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 49

ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ДІЇ НАПРУГИ

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДУ ШТУЧНЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ ВІДТЯГНЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ДІЇ НАПРУГИ

Слайд 50: Презентация Охрана труда на предприятии
Слайд 50

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛОМУ

ПОКЛАСТИ НА РІВНЕ МІСЦЕ РОЗСТЕБНУТИ ПОЯС ТА КОМІР ВІДКРИТИ РОТ ВИТЯГНУТИ ЯЗИК ЗАКИНУТИ ГОЛОВУ, ПІД ШИЮ ПІДКЛАСТИ ВАЛИК РОБИТИ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ МЕТОДОМ “РОТ У РОТ” РОБИТИ НЕПРЯМИЙ МАСАЖ СЕРЦЯ

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru