- Механізм регенерації

Презентация "Механізм регенерації" (11 класс) по биологии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11

Презентацию на тему "Механізм регенерації" (11 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 11 слайд(ов).

Слайды презентации

Механізм регенерації. Ріст організмів, його регуляція. Життєвий цикл у рослин и тварин. Ембріотехнологія. Химерні організми. Клонування організмів. Етологія. Поведінка тварину природі та методи їх вивчення. Основні мотиваційні системи. Інстинкт. Видова схильність до деяких форм поведінки. Поведінка
Слайд 1

Механізм регенерації. Ріст організмів, його регуляція. Життєвий цикл у рослин и тварин. Ембріотехнологія. Химерні організми. Клонування організмів. Етологія. Поведінка тварину природі та методи їх вивчення. Основні мотиваційні системи. Інстинкт. Видова схильність до деяких форм поведінки. Поведінка рослин

Регенерація — процес відновлення організмом втрачених або пошкоджених структур. Здатність відновлювати цілісність організму є фундаментальною властивістю живих істот. Регенерація зустрічається у всіх розгалуженнях філогенетичного дерева — від найпростіших до вищих ссавців і протягом всього онтогенез
Слайд 2

Регенерація — процес відновлення організмом втрачених або пошкоджених структур. Здатність відновлювати цілісність організму є фундаментальною властивістю живих істот. Регенерація зустрічається у всіх розгалуженнях філогенетичного дерева — від найпростіших до вищих ссавців і протягом всього онтогенезу — від раннього ембріона на стадії дроблення до найстаріших представників в популяції. Чому будь-який орган у одного виду здатний до регенерації, а у близького виду ні — ці обставини є загадковими. Розрізняють дві форми регенерації: 1. Внутрішньоклітинна — молекулярна, внутрішньоорганоїдна та органоїдна регенерації. 2. Клітинна регенерація — в основі має прямий та непрямий поділ клітин.

З моменту зародження і до смерті в результаті обміну речовин відбувається розвиток організму – закономірні зміни його хімічного складу і будови. У процесі розвитку до дозрівання ускладнюється будова клітин, тканин, органів і систем органів. Розвиток відбувається гетерохронно, тобто клітини, тканини
Слайд 3

З моменту зародження і до смерті в результаті обміну речовин відбувається розвиток організму – закономірні зміни його хімічного складу і будови. У процесі розвитку до дозрівання ускладнюється будова клітин, тканин, органів і систем органів. Розвиток відбувається гетерохронно, тобто клітини, тканини і органи дозрівають неодночасно. З певного віку починається старече зміна будови органів, також що відбувається гетерохронно. Одночасно впродовж усього життя змінюються функції. Накопичення кількісних змін будови і функцій призводить до появи або зникнення нових якостей, нових властивостей організму і його поведінки

Загальне збільшення розмірів тіла призводить до його подовженню. Весь організм і окремі його частини ростуть нерівномірно, гетерохронно, спостерігаються періоди прискорення і уповільнення зростання. Гетерохронизм росту і розвитку обумовлений філогенезом, але вирішальне значення мають зміни умов житт
Слайд 4

Загальне збільшення розмірів тіла призводить до його подовженню. Весь організм і окремі його частини ростуть нерівномірно, гетерохронно, спостерігаються періоди прискорення і уповільнення зростання. Гетерохронизм росту і розвитку обумовлений філогенезом, але вирішальне значення мають зміни умов життя, що визначають кількісні та якісні відмінності рухової діяльності. Відповідно до умов існування в кожному віковому періоді змінюється характер та інтенсивність скорочень скелетних м’язів, що надають основний вплив на ріст і розвиток організму.

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різ­ною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома по­ділами клітини часто не перевищує 30 хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Так, сосна звичайна починає розмножуватися лише на 30-40
Слайд 5

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різ­ною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома по­ділами клітини часто не перевищує 30 хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Так, сосна звичайна починає розмножуватися лише на 30-40-му, риба білуга — на 12-18-му роках життя. Тривалі життєві цикли спосте­рігають і в деяких безхребетних тварин. Наприклад, личинки од­ного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років. Тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які послідовно змінюють одне одного протягом одного року, або кількості років, протягом яких розвивається одне покоління. Розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого жит­тєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного. Про­сті життєві цикли характерні для гідри, молочно-білої планарії, річкового рака, павука-хрестовика, плазунів, птахів, ссавців.

Механізм регенерації Слайд: 6
Слайд 6
Ембріотехнологія — це технологія, що включає одер -жання незрілих яйцеклітин молодих тварин, їхнє дозріван-ня й запліднення in vitro , а також пересадження отриманих ембріонів у матки реципієнтів. Застосування методу дозволяє досягати швидкої зміни поколінь. Сьогодні трансплантація ембріонів є одніє
Слайд 7

Ембріотехнологія — це технологія, що включає одер -жання незрілих яйцеклітин молодих тварин, їхнє дозріван-ня й запліднення in vitro , а також пересадження отриманих ембріонів у матки реципієнтів. Застосування методу дозволяє досягати швидкої зміни поколінь. Сьогодні трансплантація ембріонів є однією з найбільш актуальних проблем у галузі тваринництва. Наприклад, за допомогою пересаджування ембріонів можна істотно збіль - шити вихід числа нащадків від високопродуктивних корів. Трансплантація ембріонів, або ембріотехнологія, полягає в одержанні одного або кількох ембріонів з матки племінних тварин (донорів) і пересаджуванні в матку корів (реципієн -тів), де ембріони розвиваються до отелення. Цей метод у по-єднанні із суперовуляцією в донорів дозволяє отримати вели -ке потомство від високопродуктивних тварин. Цим способом ембріони можна ввести в ту чи іншу породу в інших регі -онах, використовуючи як реципієнтів корів м’ясних порід.

Химерами називають організми або їх частини, що складають­ся з генетично різнорідних тканин. Уперше цей термін застосував німецький ботанік Г. Вінклер (1907) для форм рослин, отриманих у результаті зрощення пасльону й томату. Надалі (1909) Е. Баур, вивчаючи пеларгонію ряболисту, з’ясував природу хим
Слайд 8

Химерами називають організми або їх частини, що складають­ся з генетично різнорідних тканин. Уперше цей термін застосував німецький ботанік Г. Вінклер (1907) для форм рослин, отриманих у результаті зрощення пасльону й томату. Надалі (1909) Е. Баур, вивчаючи пеларгонію ряболисту, з’ясував природу химер. Розріз­няють кілька типів химерних організмів: • химери мозаїчні (гіперхимери) — у них генетично різні тканини утворюють тонку мозаїку; • химери векторіальні — у них різнорідні тканини розташовані великими ділянками; • химери периклінальні — тканини з різними генотипами лежать шарами один над одним; химери мериклінальні — їх тканини складаються із суміші секторіальних і периклінальних ділянок.

Етологія (від грецького ethos - звичка, норов, поведінку і logos - вчення) - система достовірних знань біологічних основ, закономірностей і механізмів поведінкових актів тварин. Цілеспрямована діяльність організму для задоволення тих чи інших біологічних потреб називається поведінковим актом. Етолог
Слайд 9

Етологія (від грецького ethos - звичка, норов, поведінку і logos - вчення) - система достовірних знань біологічних основ, закономірностей і механізмів поведінкових актів тварин. Цілеспрямована діяльність організму для задоволення тих чи інших біологічних потреб називається поведінковим актом. Етологія є одним з найважливіших розділів біологічних наук. Вона вивчає всі напрямки поведінкових актів тварин, взаємозв'язку і зміни їх у різних умовах навколишнього середовища і при різному стані організму * Етологія вивчає видове та індивідуальний розвиток поведінкових актів, зміна і пристосування їх до постійно мінливих зовнішніх умов, фізіологічні механізми, що лежать в основі поведінкових актів .

Традиційна поведінка тварин вивчалася психологами, які використовували для цього лабораторних тварин, наприклад пацюків, в умовах, що дозволяли повністю контролювати одержувану піддослідними тваринами інформацію й можливості їх научування. Психологічний підхід недооцінював уроджені, що не залежать в
Слайд 10

Традиційна поведінка тварин вивчалася психологами, які використовували для цього лабораторних тварин, наприклад пацюків, в умовах, що дозволяли повністю контролювати одержувану піддослідними тваринами інформацію й можливості їх научування. Психологічний підхід недооцінював уроджені, що не залежать від досвіду реакції. Крім того, звичайно не враховувалися й ті типи поведінки, які служать адаптацією виду до типового для нього природному середовища й не завжди проявляються в лабораторній обстановці. Ці два недоліки були переборені з після дарвінівську епоху, коли почали вивчати поведінку тварин з еволюційної точки зору. Головна зміна полягала в тім, що поведінка тварин стала розглядатися як одна з ознак, що формується в процесі природного добору поряд з анатомічними й іншими спадкоємними особливостями конкретного виду.

Поведінка рослин (plant behavior)За останні роки було опубліковано неск. (проведених у погано контрольованих умовах) дослідж. чутливості і реактивності рослин по відношенню до емоційних подразників. Наполегливі спроби відтворити ці ж експерименти в контрольованих умовах закінчилися невдачею і не під
Слайд 11

Поведінка рослин (plant behavior)За останні роки було опубліковано неск. (проведених у погано контрольованих умовах) дослідж. чутливості і реактивності рослин по відношенню до емоційних подразників. Наполегливі спроби відтворити ці ж експерименти в контрольованих умовах закінчилися невдачею і не підтвердили ці оригінальні відкриття, що аж ніяк не зменшило інтерес широкої публіки до цих повідомлень. Рецепторні процеси рослин забезпечують реакції на світло, температуру, вологість, дотику, силу тяжіння і різні хім. подразники, в т. ч. отруйні і поживні речовини. Сенсорні процеси у рослин зазвичай носять дифузний характер і здійснюються на рівні всього організму, але нерідко мають специфічну і точну локалізацію. Існування функцій «з'єднувача» («connector») між рецепторними і ефекторними ланками у рослин легко доводиться їх просторової разнесенностью. Ефектор може відстояти від рецептора на неск. дюймів. Точна природа способу з'єднання рецепторів і ефекторів рослин стала предметом інтересу досить суперечливих теорій. Нек-рие з них роблять упор на дифузії рослинних гормонів; інші підкреслюють роль рослинних «нервів», і т. п.

Список похожих презентаций

Как размножаются живые организмы

Как размножаются живые организмы

Цель урока:. Повторить, обобщить, закрепить изученный материал по теме «Как размножаются живые организмы». Все живые организмы размножаются. В процессе ...
Абиотические факторы среды и их влияние на живые организмы

Абиотические факторы среды и их влияние на живые организмы

Экологические факторы. 1. Абиотические (факторы неживой природы) – температура, свет, влажность, концентрация солей, давление, осадки, рельеф и т.д. ...
Как классифицируют живые организмы

Как классифицируют живые организмы

СОРОКА ВОРОН. Царства живой природы. Царство Бактерии Царство Грибы Царство растения Царство Животные. РОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ ...
Экологически факторы и живые организмы

Экологически факторы и живые организмы

Как сказал П. Агесс «Экология наука не только естественная, она должна включать в себя и другие дисциплины, такие, например, как право, экономика, ...
Влияние никотина на живые организмы

Влияние никотина на живые организмы

Проблема исследования: Моя исследовательская работа полностью посвящена вреду курения, я считаю, что наше поколение мало знает об этом. Именно поэтому ...
Влияние радиации на живые организмы

Влияние радиации на живые организмы

Влияние радиации через продукты питания. Радиоактивные вещества, попадающие на поверхность продуктов, если они не упакованы, или через щели и неплотности ...
Влияние живой и мёртвой воды на живые организмы

Влияние живой и мёртвой воды на живые организмы

живая вода способствует лучшему росту растений, а мертвая вода их убивает. Цель работы:. изучить влияние живой и мёртвой воды на рост растений. Гипотеза:. ...
Влияние живой и мёртвой воды на живые организмы

Влияние живой и мёртвой воды на живые организмы

Как появилась вода…. Миллиарды лет назад в холодном газопылевом облаке, со временем сгустившемся, уплотнившемся и ставшем Землей, уже содержалась ...
Влияние веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, на живые организмы

Влияние веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, на живые организмы

Шумовое воздействие. Эрозия почвенного покрова. Опасность движения ДТП. Пары топлива из баков. Отторжение земель под дороги, станции, автопарки и ...
Влияние радиации на живые организмы

Влияние радиации на живые организмы

влияние радиации на живые организмы. Содержание Радиация Виды излучении Методы защиты барьеры дозиметрический контроль Пищевые добавки от радиации ...
Абиотические факторы среды. Влияние света и температуры на живые организмы

Абиотические факторы среды. Влияние света и температуры на живые организмы

Содержание: Понятие об экологических факторах, их классификация. Влияние экологических факторов на биосферу. Примеры абиотических факторов: свет. ...
Запахи. влияние запахов на живые организмы

Запахи. влияние запахов на живые организмы

Научный руководитель и консультант Оборина Галина Алексеевна учитель химии МОУ СОШ № 17 г. Благовещенска. Влияние запахов на живые организмы. Запахи. ...
Радиация и ее влияние на живые организмы

Радиация и ее влияние на живые организмы

Радиация окружает нас везде. Мы родились и живём в среде естественных и искусственных проникающих радиоактивных излучений. Обычно человек подвергается ...
Где живут организмы?

Где живут организмы?

Среда обитания организмов. Экологические факторы. Среда обитания живых организмов. Факторы среды обитания и их влияние на живые организмы. « Среда ...
Важная биология в икт

Важная биология в икт

Применение нашего компьютера:. моделирование биологических систем организация и хранение информации документооборот обучение экологические ГИС интернет-технологии. ...
Веселая биология

Веселая биология

Конкурсы. 1. Разминка «Биологические шарады» 2. Веселые загадки 3. Верните зверей в слова 4. Одни словом 5. Черный ящик 6. Ребусы. Биологические шарады. ...
Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом

Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом

Оборудование: Цель:. познакомиться с одноклеточным и многоклеточными организмами. микропрепараты, микроскоп, таблицы. Инструкция по технике безопасности. ...
Одноклеточные и многоклеточные организмы

Одноклеточные и многоклеточные организмы

Клетка – обязательная простейшая единица, которая лежит в основе строения, развития и всей жизнедеятельности живого организма. Клетки растений. Строение ...
Новая биология

Новая биология

Концепция курса. ИУМК “Новая биология” предназначен для 6-9 классов средней общеобразовательной школы. Содержание курса отличается от традиционного ...
Наука биология

Наука биология

Наука биология. О чем? Когда? Для чего? Биология. Биология – это учение о жизни, или наука о живой природе. логос" - учение биос" - жизнь. Разделы ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:7 февраля 2019
Категория:Биология
Содержит:11 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации