- Понятие дискриминации, ксенофобии, расизма, толерантности

Презентация "Понятие дискриминации, ксенофобии, расизма, толерантности" по обществознанию – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13

Презентацию на тему "Понятие дискриминации, ксенофобии, расизма, толерантности" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Обществознание. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 13 слайд(ов).

Слайды презентации

ПОНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ,КСЕНОФОБІЯ,РАСИЗМ,УПЕРЕДЖЕННЯ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Слайд 1

ПОНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ,КСЕНОФОБІЯ,РАСИЗМ,УПЕРЕДЖЕННЯ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Дискримінація — це порушення прав людини, заборонене цілою низкою обов'язкових для виконання документів в області прав людини. Термін «дискримінація» має точне визначення і стале значення в міжнародному праві. Комітет ООН з прав людини — незалежний експертний орган, що спостерігає за виконанням Міжн
Слайд 2

Дискримінація — це порушення прав людини, заборонене цілою низкою обов'язкових для виконання документів в області прав людини. Термін «дискримінація» має точне визначення і стале значення в міжнародному праві. Комітет ООН з прав людини — незалежний експертний орган, що спостерігає за виконанням Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, — роз'яснив, що в пакті цей термін включає: «будь-яку відмінність, виключення, обмеження або перевагу, за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, майнового положення, народження або іншої обставини, і яка має на меті або як наслідок, знищення або применшення визнання, використання або здійснення всіма особами, на рівних можливостях, всіх прав і свобод».

Ксенофобія є страх і презирство до того, що є іноземним або невідомим, особливо до незнайомих або іноземців. Це слово походить від грецьких слів ξένος (Xenos), що означає «іноземець», «чужий», і φόβος (Фобос), що означає "страх". Цей термін зазвичай використовується, щоб описати страх або
Слайд 4

Ксенофобія є страх і презирство до того, що є іноземним або невідомим, особливо до незнайомих або іноземців. Це слово походить від грецьких слів ξένος (Xenos), що означає «іноземець», «чужий», і φόβος (Фобос), що означає "страх". Цей термін зазвичай використовується, щоб описати страх або неприязнь до іноземців або взагалі до тих людей, які відрізняються від вас. <...> Як і всі фобії, при ксенофобії людина усвідомлює страх, і, отже, повинна вірити на певному рівні, що предмет її страху є насправді іноземцем. Це відрізняє ксенофобію від расизму. У різних контекстах термін "ксенофобія" і "расизм" за змістом дуже схожі, використовуються як синоніми. Хоча вони можуть мати абсолютно різні значення. Ксенофобія може бути заснована на різних аспектах. Расизм грунтується виключно на ознаці раси та походженні.

Шовінізм (походить від прізвища капрала наполеонівської армії Н.Шовена) — агресивна форма націоналізму, проповідь національної виключності, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації; схильність до розпалювання національної ворожнечі й ненависті.
Слайд 6

Шовінізм (походить від прізвища капрала наполеонівської армії Н.Шовена) — агресивна форма націоналізму, проповідь національної виключності, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації; схильність до розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Раси́зм — світогляд, а також політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на р
Слайд 8

Раси́зм — світогляд, а також політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на раси, і різному ставленні до людей та їхніх спільнот залежно від приналежності до цих груп (рас). Згідно з расистськими теоріями, люди різних рас розрізняються за соціально-біологічною поведінкою. Тобто, до зовнішніх ознак «прив'язуються» важливі психологічні, розумові та фізичні особливості, або робляться грубі узагальнення на зразок: «усі негри ліниві», «усі жиди жадібні» тощо. Ця різниця, як стверджують послідовники расистських теорій, зумовлена механізмами спадковості і не зникає повністю у результаті виховання, соціалізації і інших культурних процесів.

Упере́дження1 — хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.[1] Упере́дження2 — негативна, несправедлива думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.[1] У
Слайд 10

Упере́дження1 — хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.[1] Упере́дження2 — негативна, несправедлива думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.[1] Упередження частіше за все є процесом попередньої "оцінки" чого-небудь, висловлювання думки про що-небудь без достатніх на те підстав, або без прямого досвіду. Висловлення політично непопулярного некоректного погляду - саме по собі ще не є упередженням, але в той же час і політично популярні погляди не обов'язково є вільними від упередження. Стосовно соціальних груп, упередження загалом посилається на існуючі уяви по відношенню до членів таких груп, часто базованих на соціальних стереотипах. Найчастіше упередження стосуються уявлень, що розділяються чималою кількістю людей. Це можуть бути розповсюджені в масовій свідомості елементи існуючих або вже зниклих релігійних вірувань (різного роду забобони), застарілі наукові гіпотези («кит - риба»), наслідок дії пропаганди («в Україні переслідують російськомовних»), реклами («чим дорожче товар — тим він кращий»), культурні штампи («всі українці люблять сало», «всі німці — пунктуальні і законопокірні», «всі американці збожеволіли на грошах»). Упередження надзвичайно поширені. Понад усе вони характерні для тих областей людської діяльності, які пов'язані з предметами і обставинами, про яких немає (або в принципі не може бути) достатньо повної інформації, наприклад про релігію. Але й там, де, здавалося б, на перше місце ставиться точність, логічність і обґрунтованість (наприклад, в науці), існує велика кількість упереджень.

Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу жи
Слайд 12

Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовоюстабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Список похожих презентаций

Воспитание толерантности

Воспитание толерантности

Школа является своего рода центром сообщества. В школе происходит прогнозирование и планирование будущего, через школу сообщество формулирует и утверждает ...
Понятие международного частного права

Понятие международного частного права

1. Предмет МЧП. Предмет МЧП – частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. Центральное место – гражданские отношения: п. 1 ст. 2 ГК ...
Разговор о толерантности

Разговор о толерантности

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!». Толерантность (от лат. tolerantia — терпение): В испанском языке оно означает ...
Урок толерантности все мы разные

Урок толерантности все мы разные

Уникальный мир личности. Кто Я? Какой Я? Упражнение. «Сходства и различия». Задание. «Давайте пофантазируем». ДУША. Что делает МЕНЯ частью НАС? Учимся ...
Понятие право-концепции, признаки и мораль

Понятие право-концепции, признаки и мораль

Домашнее задание. Параграф 25 Стр 284 «Мысли мудрых эссе» на оценку! «Сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся ...
Понятие творчества

Понятие творчества

Творческий процесс. По мнению американского ученого П. Хилла, творчество- « это успешный полет мысли за пределы известного . Оно дополняет знания, ...
Понятие «Цивилизация»

Понятие «Цивилизация»

цивилизация. Определенная стадия в развитии локальных культур (О. Шпенглер). Синоним культуры (А. Тойнби). Ступень исторического развития (Л. Морган, ...
Понятие прав человека

Понятие прав человека

Права человека – категория комплексная и многогранная Совокупность политико-правовых, экономических и нравственно-духовных условий нормальной жизнедеятельности ...
О толерантности и о том, как выходить из конфликтной ситуации

О толерантности и о том, как выходить из конфликтной ситуации

Девиз классного часа. «Незнание закона не освобождает от ответственности». 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 1. Уголовная ответственность ...
Понятие “общество”

Понятие “общество”

Урок 1 ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО. План урока. Понятие “общество”. Взаимосвязь общества и природы. Сферы общественной жизни и их взаимодействие. Общественные ...
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния

Содержание Работа с понятиями добро, зло. О происхождении добра и зла с точки зрения разных религий. Понятие греха. Покаяние и спасение в религиях ...
Воспитание толерантности подростков в процессе межкультурного общения в образовательном пространстве

Воспитание толерантности подростков в процессе межкультурного общения в образовательном пространстве

ПРОБЛЕМА. Процесс глобализации культурных границ в современном мире, способствует расширению культурных границ, что приводит к возникновению социальных, ...
Воспитание толерантности

Воспитание толерантности

Толерантность (tolerantia) происходит от латинского глагола – переносить, выдерживать, терпеть. Это уважение, принятие и правильное понимание богатого ...
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Классификация профессий

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Классификация профессий

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. Выбор профессии ...
Понятие административного права

Понятие административного права

Методы административного права:. Источники административного права:. Субъекты административного права:. Субъект административного права - участник ...
Понятие опеки и попечительства.

Понятие опеки и попечительства.

Институты опеки и попечительства связаны с категорией дееспособности. Опека устанавливается над малолетними и недееспособными гражданами (ст. 32 ГК ...
Понятие безработицы, её виды

Понятие безработицы, её виды

Безработица – наличие в стране людей, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу. Безработный - человек , который не имеет работы, ...
Понятие права и его признаки

Понятие права и его признаки

Право — это система обязательных правил поведения (норм), формально определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых силой государственного ...
Понятие брака и порядок его заключения

Понятие брака и порядок его заключения

План лекции. 1. Понятие и юридические признаки брака. 2. Условия вступления в брак. 3. Препятствия к заключению брака. 4. Порядок и правовые последствия ...
Понятие сравнительного правоведения

Понятие сравнительного правоведения

Содержание лекции. 1. Цели и задачи учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» 2.    Природа сравнительного правоведения 3.    Предмет и объекты науки ...

Конспекты

Шаг к толерантности

Шаг к толерантности

. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. средняя общеобразовательная школа № 154. с углубленным изучением отдельных предметов. ...
Урок добра и толерантности

Урок добра и толерантности

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа №72». Ленинского района г. Саратова. ...
Понятие, сущность и организация государства

Понятие, сущность и организация государства

Конспект урока на тему. «Понятие, сущность и организация государства». МИКРОМОДУЛИ. (учебные элементы). 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ...
Понятие как форма мышления

Понятие как форма мышления

Понятие как форма мышления. . Класс:. 6 Номер урока:. 1. Тема урока:. Понятие как форма мышления. Дидактическая цель:. . дать представление ...
Понятие как форма мышления

Понятие как форма мышления

Конспект урока. Тема урока:. Понятие как форма мышления. (6 класс). Цели и задачи урока:. . обучающие. -. познакомить учащихся с логикой ...
Понятие и формы жестокого обращения с детьми

Понятие и формы жестокого обращения с детьми

. «Понятие и формы жестокого обращения с детьми». Жестокое обращение с детьми – любое действие (или бездействие) родителей, иных законных ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:11 января 2019
Категория:Обществознание
Содержит:13 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать напрямую
Смотреть советы по подготовке презентации