Презентация "Хрестові походи" (6 класс) по истории – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21

Презентацию на тему "Хрестові походи" (6 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 21 слайд(ов).

Слайды презентации

Хрестові походи
Слайд 1

Хрестові походи

Хресто́ві похо́ди — військово-релігійні походи західно-європейського рицарства і цивільних осіб до країн Близького Сходу під гаслом боротьби за визволення Гробу Господнього і Святої Землі від «невірних». В них брали участь феодали, міщани, селяни, купці, навіть діти. Протягом майже двох століть, поч
Слайд 2

Хресто́ві похо́ди — військово-релігійні походи західно-європейського рицарства і цивільних осіб до країн Близького Сходу під гаслом боротьби за визволення Гробу Господнього і Святої Землі від «невірних». В них брали участь феодали, міщани, селяни, купці, навіть діти. Протягом майже двох століть, починаючи з 1095 до 1291, європейські християни здійснювали походи до Палестини, у Святу землю, де воювали за Гріб Господній. Благословляв їх на битви Папа Римський.

"Хрестові походи" -- це не лише одна із найвідоміших і найрозробленіших тем як в академічній історії середньовіччя, так і в популярному, масовому уявленні про цю добу. Привертає увагу масштабність і багатовимірність цього феномену. Хрестові походи були не просто військовими виправами, а й
Слайд 3

"Хрестові походи" -- це не лише одна із найвідоміших і найрозробленіших тем як в академічній історії середньовіччя, так і в популярному, масовому уявленні про цю добу. Привертає увагу масштабність і багатовимірність цього феномену. Хрестові походи були не просто військовими виправами, а й чи не першим великим "проривом" від часу падіння Західної Римської імперії у контактах - політичних, економічних, культурних — латинського Заходу із християнським та нехристиянським Сходом. Вперше відбулася помітна експансія могутності Заходу, яку супроводжувала міграція представників щонайрізноманітніших суспільних верств і заснування нових держав на Сході. Це дало змогу пожвавити і торгівельні зв'язки, і культурний обмін між цивілізаціями, які перед тим довго перебували у відносній ізоляції. Чимале значення мали хрестові походи і для самого латинського Заходу. Йдеться насамперед про усвідомлення власної культурної (зокрема релігійної) ідентичності перед лицем Іншого; про оновлення давніших і створення нових ідеологічних конструкцій; про намагання - хай і стихійні -до розв'язку назрілих суспільних проблем. Нарешті, не варто забувати й про ще одну цікаву (надто серед масової аудиторії) тему застосування військового мистецтва та його вдосконалення, зумовленого веденням війни у нових умовах.

Енциклопедичність Середньовічний письменник за роботою (15 століття) Настанова на вірогідність, тяжіння до універсальності, тобто енциклопедичність, пронизують у середні віки усе — науку, художню літературу, образотворче мистецтво. Це було прагнення «охопити світ у цілому, зрозуміти його як певну за
Слайд 4

Енциклопедичність Середньовічний письменник за роботою (15 століття) Настанова на вірогідність, тяжіння до універсальності, тобто енциклопедичність, пронизують у середні віки усе — науку, художню літературу, образотворче мистецтво. Це було прагнення «охопити світ у цілому, зрозуміти його як певну завершену всеєдність і в поетичних образах, в лініях та барвах, в наукових поняттях — висловити це розуміння» (П. М. Біціллі). Енциклопедичність носила умоглядний характер, була відірваною від емпірики. Показовою є легенда про дискусію двох провідних філософів середньовіччя Фоми Аквінського і Альберта Великого на тему «чи є у крота очі». Після кількагодинної суперечки садівник запропонував принести крота, щоб подивитись, але обоє категорично відмовились.

Наслідки Хрестових Походів. Х. п. мали важливі наслідки для всієї Європи. Несприятливим їхнім результатом було ослаблення східної імперії, що віддало її у владу турків, а також загибель незліченної кількості людей, занесення хрестоносцями в Західну Європу жорстоких східних покарань і грубих марновір
Слайд 5

Наслідки Хрестових Походів

Х. п. мали важливі наслідки для всієї Європи. Несприятливим їхнім результатом було ослаблення східної імперії, що віддало її у владу турків, а також загибель незліченної кількості людей, занесення хрестоносцями в Західну Європу жорстоких східних покарань і грубих марновірств, переслідування євреїв і т.п. Але набагато значніше були доброчинні наслідки для Європи. Для Сходу й ісламу Х. п. далеко не мали того значення, яке належить їм в історії Європи: вони змінили деяке в культурі мусу-льманських народів і в державному й суспільному їхньому ладі. Х. п. безсумнівно вплинули (чого, од-нак, не слід перебільшувати) на політичний і суспільний лад Західної Європи: вони сприяли падінню в ній середньовічних форм. Чисельне ослаблення лицарського класу, що було наслідком відливу лицарів на Схід, що тривав майже безупинно протягом двох сторіч, полегшувало королівської влади боротьбу із представниками, що залишилися на батьківщині, феодальної аристократії. Небувалий доти розвиток то-рговельних відносин сприяло збагаченню й посиленню міського класу, що у середні століття був опо-рою королівської влади й ворогом феодалів. Х. п. уперше з'єднали в одній справі всі суспільні класи й всі народи Європи й будили в них свідомість єдності. З іншого боку, приводячи в близьке зіткнення різ-ні народи Зах. Європи, Х. п. допомагали їм усвідомлювати свої національні особливості.

Привівши захі-дних християн у близьке зіткнення з іноплемінними й іновірними народами Сходу (греками, арабами, турками й т.д.), Х. п. сприяли ослабленню племінних і релігійних забобонів. Близько ознайомившись із культурою Сходу, з матеріальною обстановкою, вдачами й релігією мусульман, хрестоносці п
Слайд 6

Привівши захі-дних християн у близьке зіткнення з іноплемінними й іновірними народами Сходу (греками, арабами, турками й т.д.), Х. п. сприяли ослабленню племінних і релігійних забобонів. Близько ознайомившись із культурою Сходу, з матеріальною обстановкою, вдачами й релігією мусульман, хрестоносці починали цінувати й поважати своїх супротивників. Ті, кого вони спочатку вважали напівдикими варварами й грубими язичниками, виявлялися в культурних відносинах вище самих хрестоносців. Х. п. наклали не-згладимий відбиток на лицарський клас: війна, що служила раніше феодалам лише засобом до досяг-нення егоїстичних цілей, у Х. п. одержала новий характер: лицарі проливали свою кров через ідеальні, релігійні спонукання. Ідеал лицаря як борця за вищі інтереси, борця за правду й за релігію утворився саме під впливом Х. п. Найважливішим наслідком Х. п. був культурний вплив Сходу на Зах. Європу. Із зіткнення на Сході західноєвропейської культури з візантійської й особливо з мусульманської виникали надзвичайно доброчинні наслідки для першої. Мореплавання досягло під час Х. п. небувалого розвитку: більша час-тина хрестоносців відправлялася у Св. Землю морем; морським же шляхом велася й майже вся велика торгівля між Зах. Європою й Сходом.

Відносини зі Сходом приносили на Захід багато корисних предметів, доти або зовсім там невідомих, або ж колишніх рідкими й дорогими. Так були перенесені зі Сходу ріжкове дерево, шафран, абрикос, лимон, фісташки (самі слова, що позначають багато хто із цих рослин, - арабські). У великих розмірах став
Слайд 7

Відносини зі Сходом приносили на Захід багато корисних предметів, доти або зовсім там невідомих, або ж колишніх рідкими й дорогими. Так були перенесені зі Сходу ріжкове дерево, шафран, абрикос, лимон, фісташки (самі слова, що позначають багато хто із цих рослин, - арабські). У великих розмірах став ввозитися цу-кор, увійшли в широке вживання рис і маїс. У значній кількості ввозилися також добутки високо розви-тий східної промисловості - паперові матерії, ситець, серпанок, дорогі шовкові тканини (атлас, окса-мит), килими, ювелірні вироби, фарби й т.п. Знайомство із цими предметами й зі способом їхнього ви-готовлення повело до розвитку й на Заході подібних же галузей промисловості (у Франції тих, хто виготовляв килими по східних зразках, називали «сарацинами»). Зі Сходу було запозичено багато пред-метів одіяння й домашнього комфорту, які носять у самих назвах (арабських) докази свого походження (спідниця, бурнус, альков, софа), деякі предмети озброєння (арбалет) і т.п.

Значна кількість східних, пе-реважно арабських, слів, що ввійшли в епоху Х. п. у західні мови, указує звичайно на запозичення того, що позначається цими словами. Такі (крім зазначених вище) італ. dogana, франц. douane - митниця; ад-мірал, талісман і ін. Х. п. познайомили зах. учених з арабською й грецькою наукою (напр., з Арістоте-лем). Особливо багато придбань зробила в цей час географія: Захід близько ознайомився із цілим рядом країн, мало відомих раніше. Значні успіхи зробили тоді також математика, астрономія, науки природні, медицина, мовознавство, історія. У європейському мистецтві з епохи Х. п. зауважується відомий вплив мистецтва візантійського й мусульманського. Такі запозичення можна простежити в архітектурі (підко-вообразні й складні арки, арки у формі трилисника й гострі, плоскі дахи), у скульптурі («арабеський- сама назва вказує на запозичення від арабів), у художніх ремеслах.

Лицарські Романи. Центром лицарського світу була дама. Повніше всього лицарська література виражена у ліриці й романі, найраніше вона з'являється на півдні в Провансі й у Лангедоці, там складається стійкий лицарський ідеал. Трубадур (від «знаходити») - шукач рими, слова. За цими формальними пошуками
Слайд 8

Лицарські Романи

Центром лицарського світу була дама. Повніше всього лицарська література виражена у ліриці й романі, найраніше вона з'являється на півдні в Провансі й у Лангедоці, там складається стійкий лицарський ідеал. Трубадур (від «знаходити») - шукач рими, слова. За цими формальними пошуками стоять пошуки духовної досконалості. Виникає на межі 11 століття, в кінці 12 століття знищена хрестовими походами.

Куртуазна література занадто серйозна для церкви. Вона пов'язана з уявленнями катарів (середньовічної секти). Вони вважали, що у світі панували дві головні сили - бог і диявол, а людина стоїть між ними. Зіткнення ж – у людських душах. Катари давали людині більше волі й самостійності. Після розгрому секти і її твердинь Лангедок був розорений повністю. Але відразу на півночі Франції традицію підхоплюють трувери, у Німеччині - міннезінгери, а в Італії виникає «поезія нового солодкого стилю»

Жанри. Трубадури оспівували любов у куртуазній пісні кансоне. Носить сліди східного запозичення. Південь Провансу - на границі була східна академія образотворчих мистецтв. Кансона копіює східний заджаль. Пісня відсилалася або самій дамі, або своєму заступникові, мелодію теж писав трубадур. Сірвента
Слайд 9

Жанри. Трубадури оспівували любов у куртуазній пісні кансоне. Носить сліди східного запозичення. Південь Провансу - на границі була східна академія образотворчих мистецтв. Кансона копіює східний заджаль. Пісня відсилалася або самій дамі, або своєму заступникові, мелодію теж писав трубадур. Сірвента - пісня про питання релігії, моралі, політики, достоїнства і недоліки своїх заступників. Відомий автор – Бертран де Борн, що був васалом англійських королів. Вважається, що Бертрану належать кращі сірвенти. Різновид сірвенти - плач по померлій дамі або заступникові. Тенсона - пісня у формі діалогу. Трубадури сперечаються з різних питань, насамперед, про стиль. «Дебати про темний й ясний стиль» Гераут де Борнель (селянський син) за простоту, Райнбам Оранжський навпаки. Пастораль. Лицар, що утомився від куртуазної любові, на прогулянці бачить прекрасну пастушку. Пастушка може всерйоз сприйняти його наміри, але частіше кличе «рятуйте!» і лицаря лупцюють. Альба - лицар зі зброєносцем їде на побачення з коханою. Наступає ранок, зброєносець співає пісню, щоб попередити свого пана. Кохана говорить, що це соловей, але лицар стверджує, що жайворонок – тобто уже ранок. Усе завжди закінчується словами «зоря зійшла». Альба - зоря.

Трістан і Ізольда
Слайд 10

Трістан і Ізольда

Трубадури не тільки намітили основні напрямки європейської поезії, не тільки задали для неї форму, донині життєздатну, але і значною мірою визначили навіть моделі любовних переживань, які зберігаються дотепер. Головною темою стає любов до дами. Її називають куртуазною – прикметами були розробленість
Слайд 11

Трубадури не тільки намітили основні напрямки європейської поезії, не тільки задали для неї форму, донині життєздатну, але і значною мірою визначили навіть моделі любовних переживань, які зберігаються дотепер. Головною темою стає любов до дами. Її називають куртуазною – прикметами були розробленість, правила. Трубадур (неодружений) закоханий у даму (одружену), що стоїть вище нього на соціальних сходах. Оспівувати даму можна, але вона принципово недоступна. Проте прагнення трубадура (лицаря) нескінченні, це джерело самовдосконалення. Дама стає близькою до Мадонни, вона веде до добра, а церква виявляється ніби ні до чого, що їй зовсім не подобається.

Готичний стиль. Го́тика (від італ. gotico, буквально — готський, від назви німецького племені готів) — готичний стиль, художній стиль, що є заключним етапом у розвитку середньовічного мистецтва країн Західної, Центральної та частково Східної Європи (між серединою 12 і 15-16 ст.). Термін «Готика» був
Слайд 12

Готичний стиль

Го́тика (від італ. gotico, буквально — готський, від назви німецького племені готів) — готичний стиль, художній стиль, що є заключним етапом у розвитку середньовічного мистецтва країн Західної, Центральної та частково Східної Європи (між серединою 12 і 15-16 ст.). Термін «Готика» був введений теоретиком мистецтва і архітектором Джорджо Вазарі і далі поширений італійськими гуманістами епохи Відродження як принизливе означення всього середньовічного мистецтва, що виникло не без впливу активності германських племен, котрі вважалися «варварськими».

З початку 19 ст., коли для мистецтва 10-12 ст. прийняли термін «романський стиль», було обмежено хронологічні рамки готики, в якій, у свою чергу, почали виділяти ранню, зрілу (високу) та пізню фази. Готика як стиль привертає увагу пошуком синтезу між архітектурою, живописом і скульптурою. Майстри го
Слайд 13

З початку 19 ст., коли для мистецтва 10-12 ст. прийняли термін «романський стиль», було обмежено хронологічні рамки готики, в якій, у свою чергу, почали виділяти ранню, зрілу (високу) та пізню фази.

Готика як стиль привертає увагу пошуком синтезу між архітектурою, живописом і скульптурою. Майстри готики широко зверталися до образів народної фантазії. Водночас ,в готиці більше, ніж у романському стилі, відбився вплив раціонального сприймання світу,широке використання інженерних досягнень свого часу. Готичні майстри широки використовують башти,стрілчасті арки,пінаклі,скульптури. Всі елементи готичних соборів стрімко підносяться вгору, що надає готичним спорудам динамічності, величі.Фантастичної краси соборам готики надае використання вітражів, найдавніші зразки яких зберіглися у Великій Британії та Франції(вітражі Шартру).

Визначні пам”ятки
Слайд 14

Визначні пам”ятки

Мистецтво раннього середньовіччя несе відбиток перехідності, в ньому змішані язичницькі і християнські мотиви. З утратою античних досягнень основним стало декоративно-прикладне мистецтво. Про формування певного художнього стилю можна говорити приблизно з Х ст. Тоді вже виразно проступала особливість
Слайд 15

Мистецтво раннього середньовіччя несе відбиток перехідності, в ньому змішані язичницькі і християнські мотиви. З утратою античних досягнень основним стало декоративно-прикладне мистецтво. Про формування певного художнього стилю можна говорити приблизно з Х ст. Тоді вже виразно проступала особливість середньовічного мистецтва — провідна роль у ньому належить архітектурі. Саме вона відображає основні естетичні ідеї, диктує вигляд живопису, скульптури, є основою синтезу мистецтв.

Стиль західноєвропейського мистецтва Х — XII ст. отримав назву «романський». Він виник у монументальній кам'яній архітектурі, а в той час всі кам'яні споруди називалися римськими (Roma — Рим), на відміну від варварських — дерев'яних. На формування нового стилю вплинули і рівень будівельної техніки того часу (значний практичний досвід був накопичений, але складні інженерні прийоми не використовувалися), і реалії політичного життя (провідна роль церкви, зміцнення земельних володінь феодалів, безперервні війни).

Романський стиль. Романський стиль (від лат. romanus — римський) — повноцінно виявив себе передусім в архітектурі. Будови романського стилю різноманітні за типами, за конструктивними особливостями, за декором. Найбільша увага приділялася спорудженню храмів, монастирів, замків, які розташовані на під
Слайд 16

Романський стиль

Романський стиль (від лат. romanus — римський) — повноцінно виявив себе передусім в архітектурі. Будови романського стилю різноманітні за типами, за конструктивними особливостями, за декором. Найбільша увага приділялася спорудженню храмів, монастирів, замків, які розташовані на підвищених місцевостях. Романський стиль вирізнявся масивністю споруд. Основним будівельним матеріалом романської архітектури був камінь.

Покровителем наук і мистецтв вважався Кассіодор. Його основний твір “Варії” – традиції Риму. Світила медицини: Гіппократ, Гален та ін. Ієрарх католицької церкви говорив, що блаженний той, хто знаходить мудрість від Бога. Утворився жанр церковної літератури – агіографія, яка пояснює долю душі після с
Слайд 17

Покровителем наук і мистецтв вважався Кассіодор. Його основний твір “Варії” – традиції Риму. Світила медицини: Гіппократ, Гален та ін. Ієрарх католицької церкви говорив, що блаженний той, хто знаходить мудрість від Бога. Утворився жанр церковної літератури – агіографія, яка пояснює долю душі після смерті.

Кассіодор (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, біля 487, Калабрія — біля 578) — видатний римський письменник і учений, державний діяч під час правління Теодоріха Великого, короля остготів в Італії.

Іконопис. Головним жанром був іконопис. Ікони були засобом емоційного зв’язку з Богом для неписьменних мас. Ікони, що зображували Бога, святих мадонн, були глибоко символічними. Вони не повинні були збуджувати почуттєву, тілесну уяву. Зображення повинні були сприйматися як утілення Божественного, по
Слайд 18

Іконопис

Головним жанром був іконопис. Ікони були засобом емоційного зв’язку з Богом для неписьменних мас. Ікони, що зображували Бога, святих мадонн, були глибоко символічними. Вони не повинні були збуджувати почуттєву, тілесну уяву. Зображення повинні були сприйматися як утілення Божественного, показувати світову скорботу Бога про своїх грішних дітей. Головним у зображенні були очі (дзеркало душі), фігури часто були ніби відірваними від землі. Художники не надавали великого значення фону, тому із живопису на довгі роки зник пейзаж. Окрім ікон, важливе значення мало також монументальне мистецтво Середньовіччя – настінні розписи та мозаїки. Розписи вкривали стіни і склепіння храмів, скульптура була і в інтер’єрі, і ззовні.

Найвідоміш ікони. Перші ікони в Україні були візантійського походження, і найстарші ікони, які збереглися до нашого часу, датуються 11-12 століття. Серед іконописців України з цього часу найбільше славився Аліпій Печерський.
Слайд 19

Найвідоміш ікони

Перші ікони в Україні були візантійського походження, і найстарші ікони, які збереглися до нашого часу, датуються 11-12 століття. Серед іконописців України з цього часу найбільше славився Аліпій Печерський.

Школи епохи Середньовіччя. При монастирях організовувалися скрипторії — спеціальні майстерні для переписування книг. Рукописні книги виготовлялися з пергаменту — особливим чином обробленої телячої або овечої шкіри. Для виготовлення однієї Біблії великого формату було потрібно 300 овечих шкур, на її
Слайд 20

Школи епохи Середньовіччя

При монастирях організовувалися скрипторії — спеціальні майстерні для переписування книг. Рукописні книги виготовлялися з пергаменту — особливим чином обробленої телячої або овечої шкіри. Для виготовлення однієї Біблії великого формату було потрібно 300 овечих шкур, на її виконання йшло 2—3 роки. Коштували такі книги, природно, неймовірно дорого. При монастирях же звичайно існували бібліотеки. Крім Біблії, переписувалися книги християнських богословів, житія святих, уцілілі античні твори (без такого переписування до нас ці твори просто не дійшли б). Тут же складаються хроніки — описи поточних подій за роками. Школи протягом раннього середньовіччя відкривалися тільки при церквах і монастирях. Поступово складається шкільна програма. Вона не мінялася потім віками. До неї входили «сім вільних мистецтв»: три вступні дисципліни — «тривіум» — граматика, риторика (оволодіння ораторським мистецтвом), діалектика (тобто формальна логіка); чотири дисципліни вищого циклу — «квадріум» — арифметика, геометрія, астрономія, музика.

Школа семи мистецтв у Візантії
Слайд 21

Школа семи мистецтв у Візантії

Список похожих презентаций

Хрестові походи

Хрестові походи

Хресто́ві похо́ди — військово-релігійні походи західно-європейського лицарства і цивільних осіб до країн Близького Сходу під гаслом боротьби за визволення ...
Христовi походи

Христовi походи

Основні поняття. Єретик – це людина, яка заперечує основні положення церкви Інквізиція – церковний суд у справах єретиків “Чернечий орден” – організація ...
История государства и права Древнего мира и средневековья

История государства и права Древнего мира и средневековья

План лекций. Государство стран Древнего Востока Право стран Древнего Востока. Компетенции. Базовые компетенции : 1.информационная (способность искать, ...
Дальнейшие крестовые походы и их последствия

Дальнейшие крестовые походы и их последствия

Выберите правильный ответ-. Целью 1-го кресто- вого похода было ... Бедняки отправились в поход... Иерусалим был взят крестоносцами... Заботу о паломниках ...
Государственная символика России история и современность

Государственная символика России история и современность

Печать Ивана III. Герб России в XVII веке 1613 1699. Гербы в XIX веке. Герб России в XIX веке. Средний и Малый государственные гербы (XIXв.). Государственный ...
Имя Юрия Алексеевича Гагарина и история нашей школы

Имя Юрия Алексеевича Гагарина и история нашей школы

Творческое название Пионер – значит первый! Типология проекта. Категория учащихся: 5 класс. Предмет: история. Тип проекта: информационный. Аннотация. ...
День народного единства в России: история праздника

День народного единства в России: история праздника

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона. "О днях ...
Искусство и история Древнего Рима

Искусство и история Древнего Рима

По образцу какой древнеримской колонны была воздвигнута Александровская колонна в Петербурге? Александровская колонна архитектор О. Монферран Санкт-Петербург. ...
Западноевропейская история и финансы

Западноевропейская история и финансы

Цели курса:. Основная цель курса- формирование общего представления о развитии западноевропейской истории и месте финансов в ней, а также –формирование ...
Древняя история славян: расселение, занятия, религия и общественный строй

Древняя история славян: расселение, занятия, религия и общественный строй

1 вариант Цивилизация или первобытное общество? Выдели признаки. Раскопаны поселения из 10-15 домов в виде хижин-шлашей, которые стояли по кругу и ...
Древняя Эллада: политическая история

Древняя Эллада: политическая история

1. Античность. С. 52- выделите черты античности Период III тыс. до н.э. – V в.н.э. Средиземноморские цивилизации (Греция, Рим) Связь частной собственности ...
Древнейшая история края

Древнейшая история края

Заселение нашего края человеком началось в завершающий период древнего каменного века-палеолита. Около 10-12 тыс. лет назад наступил период мезолита(среднего ...
Древнейшая история Приамурья

Древнейшая история Приамурья

АРХАЙОС –древний ЛОГОС – слово, знание Греческий философ Платон IV в. до н. э. Б.С. Сапунов, А.П. Окладников, А.П. Деревянко. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ – слой ...
Всеобщая история

Всеобщая история

Тест складається з трьох частин:. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42). Приклад. Всесвітня історія. Епоха зрілого (високого) Середньовіччя ...
Всеобщая история

Всеобщая история

№1. Главное отличие человека от обезьяны а) умение говорить; б) умение пользоваться орудиями труда; в) умение ходить на двух ногах; г) умение рисовать; ...
Всеобщая история

Всеобщая история

10 Средние века. Новая история (19 в.). Новейшая история Фразы Искусство Древний мир 30 40 50. Новая история (15-18 вв.). Они управляли родовой общиной-…. ...
Ивановка - история далёкая и близкая

Ивановка - история далёкая и близкая

Село родное. По легенде старой и забытой Жил могучий богатырь Орслан. Совершил он подвигов немало, В его честь назвали речку Еруслан. Речка эта много ...
Военные походы фараонов

Военные походы фараонов

На уроке мы узнаем:. Зачем правители Египта совершали военные походы? Какой была армия египтян? Чем прославился фараон Тутмос III ? Как проходили ...
Заграничные походы русской армии

Заграничные походы русской армии

Тест. 1) Численное превосходство наполеоновской армии требовало пополнения русских войск. Александр 16 июля 1812 г. Издал манифест: 1) о новом рекрутском ...
Завоевательные походы Тимура

Завоевательные походы Тимура

Отправляемся в путешествие. №1 №3 №4. №5 №6 №7 №8. №1 На территории какого улуса был создан Могулистан? Вопросы. №2 Назовите основателя государства ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:10 июня 2019
Категория:История
Классы:
Содержит:21 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации