» » » Неорганічні речовини живих організмів

Презентация на тему Неорганічні речовини живих організмів

tapinapura

Презентацию на тему Неорганічні речовини живих організмів можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Химия. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 11 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 1

Неорганічні речовини живих організмів

Слайд 3: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 3

Всі молекули, що входять до живої речовини, є сполуками – складними речовинами. Прикладом є дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот,  який забезпечує зберігання, передачу з поко-ління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку і функціонування живих організмів.

Слайд 4: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 4

До складу живих систем не входять прості речови-ни, а тільки складні. Однак прості речовини відіграють ключову роль в життєдіяльності як окремих клітин, так і організму в цілому. До таких речовин належать кисень і озон

Слайд 5: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 5

Усі аеробні організми використовують кисень для дихання. Процес дихання – це не тільки потрапляння повітря до організму за допомогою органів дихальної системи, а, перш за все, окиснення різноманітних органічних сполук киснем на рівні клітини. Завдяки цьому організм отримує енергію, необхідну для підтримання життєдіяльності.

Слайд 6: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 6

- теж проста речовина, дуже сильний окисник, який про розкладі утворює вільні атоми Оксигену, що реагують з такими речовинами, з якими зазвичай двохатомний кисень практично не взаємодіє. У підвищеній концентрації озон згубно діє на клітини, тому його вважають отруйною речовиною. Озон використовують у медици- ні та харчовій промисловості для бо- ротьби з бактеріями та пліснявою.

Слайд 7: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 7

До неорганічних речовин, що входять до складу жи-вих клітин, належать вода та мінеральні речовини — солі Натрію, Калію, Кальцію, Магнію та ін. О Н Н Молекула води є диполем і має кутову форму

Слайд 8: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 8

Фізико-хімічні властивості та функції води: Метаболічна функція Завдяки тому, що в цілому нейтральна молекула води являє собою диполь, вона є полярним розчин-ником, середовищем для біохімічних реакцій і кін-цевим продуктом багатьох біохімічних реакцій, служить донором електронів при фотосинтезі. Ре-човини, розчинні у воді, називаються гідрофільними, нерозчинні у воді — гідрофобними. Диполь води

Слайд 9: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 9

Транспортна функція Вода забезпечує перенесення біологічних молекул усередині клітин, з клітин, до клітин, крізь клітини, є головним компонентом транспортної системи вищих рослин і кровоносної системи тварин. Це можливо за-вдяки тому, що вода — універсальний розчинник і має високий коефіцієнт поверхневого натягу.

Слайд 10: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 10

Механічна функція Оскільки вода практично нестискувана, вона за-безпечує пружний стан клітин і тканин рослин, є амортизатором при механічних впливах на організм, ослаблює тертя між дотичними поверхнями. Терморегуляторна функція Забезпечує рівномірний розподіл тепла, що виділяється при екзотермічних процесах усередині організму, а при випаровуванні з поверхні тіла тва-рин (потовиділення) або рослин (транспірація) охо-лоджує організм. Це забезпечується тим, що вода має високу питому теплопровідність і велику пито- му теплоту пароутворення.

Слайд 11: Презентация Неорганічні речовини живих організмів
Слайд 11

Висновок: Усі речовини між собою взаємозв'язані за походжен-ням і за реакціями як між простими речовинами, так і між простими і складними речовинами, між складни-ми речовинами — представниками різних класів, між речовинами взагалі. Існує підпорядкованість речовин та їх перетворень загальним законам. Знання взаємозв'язків між речови-нами потрібні людині для керування їх перетворення-ми, для добування нових сполук, потрібних у промис-ловому виробництві, сільському господарстві, побуті тощо.

Список похожих презентаций

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru