» » » Разработка научно-популярного журнала

Презентация на тему Разработка научно-популярного журнала

tapinapura
Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Рейтинг:
Дата добавления: 21-11-2018
Содержит:21 слайд

Презентацию на тему Разработка научно-популярного журнала можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Физическая культура. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 21 слайд.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 1

Київський университет імені Бориса Гринченка

ДИПЛОМНА РОБОТА з редагування навчальної та довідкової літератури на тему: «Промоція науково-популярного журналу (на прикладі журналу «Underflip». Випуск 2)»

Виконав: студент IV курсу ВСмс 1–11–4.Од групи Кучменко С.С. Керівник: Тишкевич К.І.

Слайд 2: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 2

Актуальність дослідження: в сучасних економічних відносинах засоби масової інформації шукають нестандартні шляхи відстоювання своїх інтересів, закріплення позиції на інформаційному ринку, рішуче змінюючи свої типологічні характеристики.

Мета даного дослідження полягає у виявленні сучасних ефективних технологій промоції українських видавництв.

Завдання дипломної роботи: -визначити роль промоції у видавничій діяльності; -проаналізувати принципи просування сучасних видавництв; -визначити ефективні технології маркетингу українських видавництв; -розробити та експериментально перевірити власну стратегію промоції нового молодіжного видання.

Слайд 3: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 3

Предметом дипломної роботи є стратегічні аспекти створення видавничого проекту, та його втілення у реаліях сучасного ринку. Об’єктом дослідження виступають специфічні особливості промоції у видавничої діяльності, її сценарії та стратегії.

Методи дослідження: аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, узагальнення, анкетування потенційних споживачів, розробка майбутнього видання.

Слайд 4: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 4

РОЗДІЛ І Промоція у видавничій діяльності. Просування періодичних видань на ринку. У видавничій діяльності з’являються всі можливості просування видання, так як газети і журнали знаходяться в постійній конкурентній боротьбі. Кожному виданню необхідно мати свою специфіку, схему просування, щоб вийти на інформаційний ринок і міцно зміцнити там свої позиції.

Слайд 5: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 5

Промоція - просування видання на інформаційний ринок, включає в себе комплекс різних організаційних, творчих, технічних і фінансових заходів: прийоми, методи і способи; і має в своєму арсеналі різноманітні засоби досягнення цілей: маркетингові дослідження, паблік рилейшнз (PR), рекламу і т. д.

Слайд 6: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 6

Промоція є найбільш важливою частиною видавничого бізнесу. Багато вітчизняних ЗМІ вже розглядають своє видання з точки зору "товару" на інформаційному ринку з метою "продажу" читачам, зберігаючи стабільність кола аудиторії та залучаючи нову. За допомогою промоції видання прагнуть переконати аудиторію продовжувати читати відомі їм або звертати увагу на нові, ще не відомі їм видання. Чітко структурований план та ​​професійно вибудувана структура здатні дати можливість не загубитися у величезному потоці друкованої продукції. Існує багато засобів промоції друкованої продукції, проте сьогодні на передній план виходить промоція в мережі інтернет, як найефективніша. Проте можливостями інтернету у просуванні видавничої продукції не можна перебільшувати. Часом інтернет-продажі себе не виправдовують через брак особистого спілкування продавця та покупця.

Слайд 7: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 7

Сьогодні у кожного періодичного видання виникає необхідність професійного просування видання, враховуючи всі наявні особливості. Одна з них - вимога комплексного підходу. Він полягає насамперед у розробці цілісної програми промоції, побудови сценарію просування та оцінці кожного елемента цієї програми з позиції відповідності мети. Відмінність сценаріїв у просуванні на ринок категорій різних видань є очевидною. Безумовно, кожне шукає індивідуальний підхід для залучення читачів, але основні підходи у кожній категорії видань однакові. Узагальнюючи засоби і методи промоушн трьох названих груп друкованих видань, можна виділити основні моменти в їх діяльності: дослідження, художні роботи, виробництво друкованної продукції та послуги з вибору засобів ЗМІ.

Слайд 8: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 8

РОЗДІЛ II Аналіз особливостей промоції науково-популярних видань. Промоція популярного журнального видання. Науково-популярними прийнято називати такі видання, які, як і наукові, містять результати теоретичних чи експериментальних досліджень у галузях науки, культури, мистецтва і техніки, однак матеріал у яких викладений у доступній для читача-неспеціаліста формі. Основне призначення таких видань - популярно подати нефахівцям з даної проблематики певні наукові знання. На початку підготовки до друку кожного такого видання важливо уявити коло потенційних читачів (покупців, споживачів) нового видавничого продукту. Як правило, це неспеціалісти із тієї галузі знань, якій присвячена книга. Коло таких читачів-неспеціалістів може бути надзвичайно широке як за віковими категоріями, так і рівнем професійної підготовки.

Слайд 9: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 9

Промоція у видавничій діяльності має свої характерні особливості, відповідно до яких відбувається розробка стратегії діяльності видавництва на ринку друкованої продукції. По-перше, це визначення потреб потенційних споживачів, на основі чого видавництво буде формувати власний асортимент видавничої продукції. По-друге, розробка цінової політики видавництва, відповідно до результатів дослідження платоспроможності цільової аудиторії видання. По-третє, важливим аспектом є стратегія видавництва, яка вибудовується спочатку завдяки визначенню шансів та ризиків успішності видання на ринку. Гнучка стратегія на ринку дає більше переваг у конкурентному середовищі, особливо, якщо обирається стратегія просування нового видання. Це дозволяє враховувати зміни на ринку та нівелювати їх негативний вплив для отримання максимальної вигоди та стабільного прибутку.

Слайд 10: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 10

Промо-стратегія авторського популярного журнального видання «Underflip»

На ринку було вибрано стратегію «нішера». Це зумовлено відсутністю прямих конкурентів та аналогів нашій видавничій продукції, тому ми прийняли рішення закріпити власні позиції в конкретній ніші ринку.

Слайд 11: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 11

Цінова політика, як важливий чинник конкурентоспроможності видання, зумовила перехід на електронний тип видання через можливу збитковість друкованого варіанту, що підтвердило проведене анкетування цільової аудиторії потенційних споживачів. Це в жодному разі не означає повну відмову від матеріального вигляду нашого видання, проте на даному етапі такий варіант є нерентабельним. Також електронна версія видання значно спрощує доступність великій кількості потенційних споживачів, розширюючи географію поширення завдяки соціальним мережам.

Слайд 12: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 12

РОЗДІЛ 3 Обґрунтування практичної роботи

«Underflip» – це науково-популярне видання, яке покликане інформувати, заохочувати та стимулювати розвиток скейтбордингу у молоді України. Формат видання – А4 (297x210 мм). Обсяг видання становить 35 сторінок (з обкладинкою).

Слайд 13: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 13

Розробка художньо-технічного оформлення зумовлене особливим баченням молоді та людей, котрі цікавляться скейтбордингом. Використовуються світлі відтінки помаранчевого, блакитного, жовтого, червоного, окрім 1 розвороту у чорно-білому варіанті. Якщо детально розглядати журнал, то, наприклад, фотографія на обкладинці та малюнки на розворотах "Індустрії" розроблені спеціально для "Андерфліпу" фотографом та художником, котрі також займаються скейтбордингом. В огляді ключових подій розташовані фотографії старих, розірваних кросівок, що є досить символічно для скейтерів. Розворотні зображення використовуються майже завжди, будь-яка стаття і навіть реклама заповнює розворот. Зображення кольорові, високої якості, влучно поєднані зі стилем усього видання. Реклама розміщена в журналі тільки від вітчизняних брендів, таких як «PEACEDATE», «КиївРампБув», «Griptapeart», «Boomerang Boardshop» .

Слайд 14: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 14

За основу першої сторінки обкладинки видання була взята фотографія київського скейтера Саркіса Оганесяна. Фотографія зроблена на плівковий фотоапарат. На ній зображений скейтер Максим Білоус виконуючий трюк під назвою "Indie".

Слайд 15: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 15

Наше видання має досить малий обсяг, тим самим дає читачу змогу швидко ознайомитися зі змістом видання і не буде відлякувати їх, бо не забере багато часу. Оскільки скейтбординг в Україні не зовсім добре розповсюджений і дуже рідко відбуваються різноманітні заходи, то такий обсяг є виправданим. В зарубіжних виданнях про скейтбординг зазвичай досить великий обсяг сторінок, тому що випускається рідко. Зазвичай мінімальний термін випуску – 1 раз на місяць, не частіше. Більшість з них – 1 випуск на 3 місяці.

Слайд 16: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 16

Читацька аудиторія видання складається з молоді, котра займається скейтбордингом або цікавиться цим екстремальним видом спорту. Також до читацької аудиторії можна віднести людей, які цікавляться нестандартними молодіжними течіями, субкультурами і скейтборд-тусовкою. Розповсюдження даного видання може здійснюватися у скейт-шопах, магазинах одягу, у скейтпарках та електронна версія в мережі інтернет.

Слайд 17: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 17

При роботі над виданням були використані програми Microsoft Word, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Microsoft Word використовувався на початковій стадії роботи, при аналізі, технічному та літературному редагуванні текстового матеріалу видання. Було використано саме цю програму, оскільки вона є зручним текстовим редактором, має зрозуміле і просте керування, функцію перевірки правопису та рецензування, що полегшує роботу редактора. Програму Adobe Photoshop було використано при підготовці та редагуванні ілюстративного матеріалу. Програма є оптимальною для редагування ілюстрацій, має багато необхідних функцій, зручна у користуванні. Цей графічний редактор входить до пакету Adobe і синхронізується з іншими програмами пакету, такими як Adobe InDesign. Це полегшує роботу над версткою видання, дає можливість редагування ілюстрацій у процесі верстання. Adobe InDesign – це професійна програма для верстки та макетування, яка може використовуватися для створення постерів, флаєрів, брошур, журналів, газет та книг. Adobe InDesign зручний у користуванні, багатофункціональний.

Слайд 20: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 20

ВИСНОВКИ На основі аналізу теорії та практики з проблеми дослідження нами були вивчені основні тенденції у видавничій справі, стратегії та сценарії видавництва щодо просування на ринку видавничої продукції. Ми визначили, що промоція є найбільш важливою частиною видавничого бізнесу. За допомогою промоції видання прагнуть переконати аудиторію продовжувати читати відомі їм або звертати увагу на нові, ще не відомі їм видання. Чітко структурований план та ​​професійно вибудувана структура здатні дати можливість не загубитися у величезному потоці друкованої продукції. Існує багато засобів промоції друкованої продукції, проте сьогодні на передній план виходить промоція в мережі Інтернет, як найефективніша.

Слайд 21: Презентация Разработка научно-популярного журнала
Слайд 21

Сьогодні у кожного періодичного видання виникає необхідність професійного просування видання, враховуючи всі наявні особливості. Одна з них - вимога комплексного підходу. Він полягає насамперед у розробці цілісної програми промоції, побудови сценарію просування та оцінці кожного елемента цієї програми з позиції відповідності мети. Відмінність сценаріїв у просуванні на ринок категорій різних видань є очевидною. Безумовно, кожне шукає індивідуальний підхід для залучення читачів, але основні підходи у кожній категорії видань однакові. Узагальнюючи засоби і методи промоції трьох названих груп друкованих видань, можна виділити основні моменти в їх діяльності: дослідження, художні роботи, виробництво друкованної продукції та послуги з вибору засобів ЗМІ.

Список похожих презентаций