- Грошова система та реформи у царській Росії

Презентация "Грошова система та реформи у царській Росії" (11 класс) по истории – проект, доклад

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Грошова система та реформи у царській Росії" (11 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Грошова система та реформи у царській Росії. Виконав : Сіренко Олександр Учень 11-Б класу
Слайд 1

Грошова система та реформи у царській Росії

Виконав : Сіренко Олександр Учень 11-Б класу

Грошова система 1769-1895. У Росії з 1769 по 1895 р. існував паперово-грошовий, переважно інфляційний обіг. Лише після реформи Канкріна у 1839—1843 рр. валюту вдалося стабілізувати. Але про це я розповім на наступному слайді…
Слайд 2

Грошова система 1769-1895

У Росії з 1769 по 1895 р. існував паперово-грошовий, переважно інфляційний обіг. Лише після реформи Канкріна у 1839—1843 рр. валюту вдалося стабілізувати. Але про це я розповім на наступному слайді…

Реформа Канкріна. Ця перша в Росії реформа полягала в девальвації асигнаційного рубля і встановленні срібного монометалізму. Грошовою одиницею став срібний рубль із вмістом в одному золотнику 2,1 частини чистого срібла. Асигнації стали допоміжними знаками з курсом 3 руб. 50 коп. за 1 рубль срібла. У
Слайд 3

Реформа Канкріна

Ця перша в Росії реформа полягала в девальвації асигнаційного рубля і встановленні срібного монометалізму. Грошовою одиницею став срібний рубль із вмістом в одному золотнику 2,1 частини чистого срібла. Асигнації стали допоміжними знаками з курсом 3 руб. 50 коп. за 1 рубль срібла. У 1841 р. було випущено нові грошові знаки — кредитні білети номінальною вартістю 50 руб. — розмінні на срібло.

Наступні кроки влади У другій половині XIX ст. розвиток промислового капіталізму в Ро­сії змусив царський уряд розпочати реорганізацію грошової системи, щоб згодом від інфляційного грошового обігу перейти до системи золотого монометалізму. Одним з основних заходів царського уря­ду в підготовці грошо
Слайд 4

Наступні кроки влади У другій половині XIX ст. розвиток промислового капіталізму в Ро­сії змусив царський уряд розпочати реорганізацію грошової системи, щоб згодом від інфляційного грошового обігу перейти до системи золотого монометалізму. Одним з основних заходів царського уря­ду в підготовці грошової реформи було нагромадження золотих за­пасів (посилилося у 1881 — 1897 рр.). З цією метою вживалися най­різноманітніші заходи для збільшення експорту сільськогосподар­ських продуктів за кордон (починаючи з відповідної системи побудови залізничних тарифів і закінчуючи посиленням податкового тиску на селян).

Політика С.Вітта. Політика накопичення золотого запасу. У роки перебування на посаді міністра фінансів С. Вітте на меті було залучити в Росію якнайбіль­ше іноземних капіталів і отримати позички за кордоном. Тільки в 1887—1897 рр. було отримано державних позичок за кордоном на суму 1050 млн руб. У ре
Слайд 5

Політика С.Вітта

Політика накопичення золотого запасу. У роки перебування на посаді міністра фінансів С. Вітте на меті було залучити в Росію якнайбіль­ше іноземних капіталів і отримати позички за кордоном. Тільки в 1887—1897 рр. було отримано державних позичок за кордоном на суму 1050 млн руб. У результаті реформи з 1895 р. дозволялися операції із золотом, був випущений півімперіал — 5-рубльова золота монета по 7 руб. 50 коп. кожна та імперіал — 10-рубльова монета, тобто було здій­снено девальвацію грошової одиниці на третину.

Росія

Благополучна країна!!!

Правила емісії кредитних білетів Державним банком. Згідно з новим статутом Державний банк мав право випускати кредитні білети під забезпечен­ня золотом у розмірі, суворо обмеженому нагальними потребами грошового обігу: до 600 млн руб. покривалося золотом не менше ніж наполовину; кредитні білети пона
Слайд 6

Правила емісії кредитних білетів Державним банком

Згідно з новим статутом Державний банк мав право випускати кредитні білети під забезпечен­ня золотом у розмірі, суворо обмеженому нагальними потребами грошового обігу: до 600 млн руб. покривалося золотом не менше ніж наполовину; кредитні білети понад 600 млн руб. повинні були забез­печуватися на 100 % золотом. Срібна монета була перетворена на до­поміжну. Випуск срібної монети встановлювався в розмірі 3 руб. на душу населення. Указом від 29 серпня 1897 р. було встановлено систему емісії бан­ківських білетів Держбанком. Цим законом емісійна діяльність Держбанку лімітувалася його запасами золота.

Нераціональність банківськой будови росії. З 1897 по 1914 р. насправді в Росії не було банкнотного обігу, а був обіг золотих сертифікатів. Держбанк фактично майже ніколи по­вністю не ви Про нераціональність будови грошової системи свідчить також ви­сока питома вага в обігу золота порівняно з кредитн
Слайд 7

Нераціональність банківськой будови росії

З 1897 по 1914 р. насправді в Росії не було банкнотного обігу, а був обіг золотих сертифікатів. Держбанк фактично майже ніколи по­вністю не ви Про нераціональність будови грошової системи свідчить також ви­сока питома вага в обігу золота порівняно з кредитними білетами, що збільшувало непродуктивні витрати обігу. Крім того, Держбанк зму­шений був утримувати непродуктивно понад мільярдний запас золота для забезпечення порівняно невеликої кількості кредитних білетів в обігу. користовував емісійне право. Детальніше

Державний банк Росії

Негативним явищем була також висока питома вага в обігу сріб­ної монети — понад 10 %. На 1 січня 1901 р. в обігу перебувало сріб­ної монети на 232,7 млн руб. Випускаючи в обіг таку велику кількість срібла, царський уряд намагався обмежити обіг золота, зберегти зо­лотий запас Держбанку, а також одерж
Слайд 8

Негативним явищем була також висока питома вага в обігу сріб­ної монети — понад 10 %. На 1 січня 1901 р. в обігу перебувало сріб­ної монети на 232,7 млн руб. Випускаючи в обіг таку велику кількість срібла, царський уряд намагався обмежити обіг золота, зберегти зо­лотий запас Держбанку, а також одержати дохід до скарбниці. Спро­би уряду впровадити в обіг якомога більшу кількість срібла (повне використання норми емісії срібла давало змогу випустити в обіг його майже на 400 млн руб.) не мали успіху. Срібна монета для здійснен­ня платежів була вкрай незручною. А оскільки в роздрібному обо­роті і для невеликих і середніх розмірів сум платежів її використову­вали найчастіше, то грошовий обіг був громіздким і незручним. Повернутися

Грошова маса. На 1 січня 1914 р. грошова маса в обігу стано­вила (відповідно у млн руб. і відсоток) [41, с. 143]: • кредитні білети — 1665 (65,2); • золоті монети — 494 (19,3); • срібні монети — 226 (8,8); • мідні монети — 18 (0,7); • казначейські білети — 150 (6).
Слайд 9

Грошова маса

На 1 січня 1914 р. грошова маса в обігу стано­вила (відповідно у млн руб. і відсоток) [41, с. 143]: • кредитні білети — 1665 (65,2); • золоті монети — 494 (19,3); • срібні монети — 226 (8,8); • мідні монети — 18 (0,7); • казначейські білети — 150 (6).

Кридитна система. У Російській імперії існувала трирівнева кредитна система, що склада­лась з таких ланок: • Державний банк; • банківський сектор, що складався здебільшого з комерційних і ощадних банків; • спеціалізовані кредитні інститути (страхові компанії, кредитні това­риства та ін.).
Слайд 10

Кридитна система

У Російській імперії існувала трирівнева кредитна система, що склада­лась з таких ланок: • Державний банк; • банківський сектор, що складався здебільшого з комерційних і ощадних банків; • спеціалізовані кредитні інститути (страхові компанії, кредитні това­риства та ін.).

Історія виникнення кридитної системи. У 1757 р. після прийняття Закону про заходи вексельного права між великими містами почали здійснюватися переказні операції для полегшення обігу металевих монет через заміну їх векселями. Поши­рилися також вкладні та кредитні операції. Почали створюватися перші п
Слайд 11

Історія виникнення кридитної системи

У 1757 р. після прийняття Закону про заходи вексельного права між великими містами почали здійснюватися переказні операції для полегшення обігу металевих монет через заміну їх векселями. Поши­рилися також вкладні та кредитні операції. Почали створюватися перші приватні банкірські доми — Соловйова, Руговикова, Пономарьова. Це були своєрідні агентства, що обслуго­вували зовнішню торгівлю і зовнішні операції уряду. Кредитуванням ко­мерційного обороту вони не займалися.

Виникнення Єдиного Державного банку. Єдиний Державний банк з відділеннями по всій країні успадкував функції ліквідованих банків і взяв на себе нові ко­мерційні функції: його важливим завданням стало сприяння розвит­ку виробництва і торгівлі. Відповідно до статуту на Банк покладалися такі функції: •
Слайд 12

Виникнення Єдиного Державного банку

Єдиний Державний банк з відділеннями по всій країні успадкував функції ліквідованих банків і взяв на себе нові ко­мерційні функції: його важливим завданням стало сприяння розвит­ку виробництва і торгівлі. Відповідно до статуту на Банк покладалися такі функції: • облік векселів та інших строкових паперів; • купівля та продаж золота і срібла; • отримання платежів за векселями та іншими строковими папе­рами на користь довірителів; • прийняття вкладів на зберігання і у вигляді поточних рахунків; • видача позичок; • купівля і продаж державних паперів за рахунок довірителів і за власний рахунок у межах власних капіталів. Фото

Грошова система та реформи у царській Росії Слайд: 13
Слайд 13
Ломбардні операції Російських банків. Ломбардні операції російських банків включають такі позики: а) позики під соло-векселі із забезпеченням. б) позики під заставу цінних паперів мали важливіше значення, хоча ця операція в останні роки існування імперії у всіх банках по­мітно скоротилася. в) позики
Слайд 14

Ломбардні операції Російських банків

Ломбардні операції російських банків включають такі позики: а) позики під соло-векселі із забезпеченням. б) позики під заставу цінних паперів мали важливіше значення, хоча ця операція в останні роки існування імперії у всіх банках по­мітно скоротилася. в) позики під товари і документи на них г)видача банком позик і відкриття кредитів під товари і товарні доку­менти були дозволені законом у розмірі до 80 % вартості забезпечення за умови надання цих позик і кредитів на строк не більше як на два місяці.

Дякую за увагу!
Слайд 15

Дякую за увагу!

Список похожих презентаций

Политическая система сталинизма

Политическая система сталинизма

Петухова М.Л. 09.06.2019 План урока. ВКП(б) – стержень советской политической системы. Массовые общественные организации. Репрессии и политические ...
Политическая система СССР в 30-е годы

Политическая система СССР в 30-е годы

Задачи:. рассмотреть виды политических режимов; определить политический режим, существовавший в СССР в 30-е годы; познакомиться с политической жизнью ...
Политическая система СССР в 30-е годы

Политическая система СССР в 30-е годы

1.Формирование тоталитарного режима. 2.Идеологизация общественной жизни. 3.Формирование культа личности Сталина. 4.Массовые репрессии. 5.Показательные ...
Политическая система Великобритании

Политическая система Великобритании

Phonetic drill. Read after me. reign, rule, represent, sign, bill, participate, charity, funds, concern, royal, guard, apartments, Buckingham palace, ...
Политическая система России

Политическая система России

Политическая деятельность. Территория Система права Гражданство Налоги и сборы. Монополия на применение силы. Суверенитет. Отделение публичной власти ...
Послевоенная система международных договоров

Послевоенная система международных договоров

1. Перечислите основные требования стран-победительниц. 2. Какие послевоенные конференции решали вопросы мирного урегулирования международных отношений? ...
Версальско-Вашингтонская система

Версальско-Вашингтонская система

Цели урока:. изучить систему мирных договоров между странами – победителями и побежденными в Первой мировой войне; раскрыть противоречивость Версальско ...
Курс истории России XX вв. как система учебных задач

Курс истории России XX вв. как система учебных задач

Учебная задача. - задача, решение которой позволяет проанализировать господствующую тенденцию развития в течение определенного периода, нацеливает ...
Мирное урегулирование. Версальско – Вашингтонская система

Мирное урегулирование. Версальско – Вашингтонская система

План урока. Версальский договор Лига Наций Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Непрочность Версальской системы. Версальский договор. Прочитайте ...
Гордость земли тверской: Вышневолоцкая водная система

Гордость земли тверской: Вышневолоцкая водная система

Постановка проблемы проекта (цель исследования) Тема проекта. Цель проекта. Задачи проекта. Гипотеза. План работы. Продукт проекта. Выводы (итог) ...
Комендантская система в Азербайджане

Комендантская система в Азербайджане

. Начиная с 1804 года Российское правительство создало на территории Северного Азербайджана военизированную систему правления, названную комендантской, ...
Версальско-вашингтонская система

Версальско-вашингтонская система

План урока. 1.Планы послевоенного устройства. 2.Парижская мирная конференция. 3.Версальская система. 4.Дипломатическое признание СССР. 5.Вашингтонская ...
Версальско-Вашингтонская система

Версальско-Вашингтонская система

Первая мировая война закончилась. Необходимо заключить мирные договоры между государствами-победителями и государствами-побеждёнными. С целью установления ...
Версальско-Вашингтонская система

Версальско-Вашингтонская система

Роза Люксембург ( ее последняя фотография). Берлин, 02 января 1919. Формирование «фрайкора». нем. Freikorps — свободный корпус, добровольческий корпус. ...
Политическая система сталинизма

Политическая система сталинизма

Советский тоталитаризм. Биография И.Сталина. Возвышение Сталина. Формирование культа личности. Репрессии (карательная политика) Итог. План урока:. ...
Мировая система социализма

Мировая система социализма

План уроков.
Мировая система социализма Этапы формирования мировой системы социализма Социалистические страны Страны социалистической ориентации ...
Политическая система сталинизма

Политическая система сталинизма

Тоталитаризм. Конституция победившего социализма 1936. Культ личности Сталина. Массовые репрессии 3,8 млн. 30-40 гг. Однопартийная политическая система. ...
Общество, как сложная система

Общество, как сложная система

Победа… Народ ждал ее четыре долгих года. Четыре страшных года он хоронил своих сыновей, павших смертью героев в жестоких боях с коварным и сильным ...
Хозяйственная система социализма после Второй мировой войны и её кризис

Хозяйственная система социализма после Второй мировой войны и её кризис

Складывание биполярного мира после Второй мировой войны. США Западная Европа Часть стран «третьего мира». СССР Страны мировой социалисти- ческой системы ...
Версальско-Вашингтонская система

Версальско-Вашингтонская система

США Вудро Вильсон. Италия Витторио Орландо. Великобритания Дэвид Ллойд Джордж. Франция Жорж Клемансо. Вторичные функции. Лига наций. Сохранение мира ...

Конспекты

Политическая система в СССР в 30-е годы XXв

Политическая система в СССР в 30-е годы XXв

Урок истории в 11 классе. Учитель Колованова Т.Н. Тема: «Политическая система в СССР в 30-е годы XXв». Цели:. Предметные. - определить особенности ...
Политическая система СССР в 1930-х гг.

Политическая система СССР в 1930-х гг.

. Конспекта урока на тему: «Политическая система СССР в 1930-х гг.». Цели:. Образовательные цели. :. . 1. На основе знаний. учащихся по истории ...
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Культура и искусство в предвоенное десятилетие

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Культура и искусство в предвоенное десятилетие

Путинцева Татьяна Николаевна. МКОУ Караяшниковская СОШ, Ольховатского района Воронежской области. Учитель истории и обществознания. Тема урока. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:19 сентября 2019
Категория:История
Классы:
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации