- Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу

Презентация "Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21

Презентацию на тему "Програмно-методичне забезпечення варіативної складової освітньо-виховного процесу" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Иностранный язык. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 21 слайд(ов).

Слайды презентации

Семінар – практикум завідувачів з проблеми: “Програмно - методичне забезпечення варіативної складової освітньо - виховного процесу”
Слайд 1

Семінар – практикум завідувачів з проблеми: “Програмно - методичне забезпечення варіативної складової освітньо - виховного процесу”

«Дошкільна освіта як перша ланка освіти має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» Базовий компонент дошкільної освіти Ук
Слайд 2

«Дошкільна освіта як перша ланка освіти має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» Базовий компонент дошкільної освіти України

Основними положеннями Конституції України; Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Законом України «Про охорону дити
Слайд 3

Основними положеннями Конституції України; Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Законом України «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти; Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та іншими чинними актами вищих органів державної влади.

пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році є продовжувати спрямовувати освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. З огляду на це,
Слайд 4

пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році є продовжувати спрямовувати освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти.

З огляду на це,

Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
Слайд 5

Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю зміни знаннєвої орієнтації при організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти та визначає мінімум обов’язків змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкуван
Слайд 6

Інваріантна складова є обов’язковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти та визначає мінімум обов’язків змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності. Її систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини»; «Дитина в соціумі»; «Дитина в природному довкіллі»; «Дитина у світі культури»; «Гра дитини»; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»; «Мовлення дитини».

Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплексними і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють і окреслює орієнт
Слайд 7

Варіативна складова Базового компонента може бути реалізована за чинними комплексними і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють і окреслює орієнтовний додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми дошкільного віку не є обов’язковим і забезпечується на задоволення індивідуальних інтересів,бажань, здібностей через різні форми здобуття дошкільної освіти. Її складають освітні лінії «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

Вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за: режимними процесами; тематичними блоками; лініями розвитку; видами діяльності; формами дитячої активності з урахуванням освітніх ліній Базового компонента.
Слайд 8

Вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за: режимними процесами; тематичними блоками; лініями розвитку; видами діяльності; формами дитячої активності з урахуванням освітніх ліній Базового компонента.

Розроблення і затвердження програм регламентується: Законом України "Про дошкільну освіту"; чинним Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України ; інструктивно-методичним листом «Про розроблення прог
Слайд 9

Розроблення і затвердження програм регламентується:

Законом України "Про дошкільну освіту"; чинним Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України ; інструктивно-методичним листом «Про розроблення програм для дошкільної освіти» МОН молодьспорт від 28.02.13 № 1/9-152.

концептуальні засади укладання; особливості спрямування і змістового наповнення; призначення; рівень упровадження. Критеріями:
Слайд 10

концептуальні засади укладання; особливості спрямування і змістового наповнення; призначення; рівень упровадження.

Критеріями:

Концептуальні засади: традиційні; інноваційні; альтернативні програми.
Слайд 11

Концептуальні засади:

традиційні; інноваційні; альтернативні програми.

За спрямованістю: комплексні; парціальні.
Слайд 12

За спрямованістю:

комплексні; парціальні.

Комплексні програми: розробляються відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років; передбачають поступові ускладнення
Слайд 13

Комплексні програми:

розробляються відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років; передбачають поступові ускладнення програмового змісту на кожному віковому етапі.

Загальні, спеціальні, експериментальні програми. Загальні програми розробляються з метою реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту при наданні дошкільної освіти у навчальних закладах і групах загального розвитку. Спеціальні програми розробляються для ДНЗ і груп к
Слайд 14

Загальні, спеціальні, експериментальні програми

Загальні програми розробляються з метою реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту при наданні дошкільної освіти у навчальних закладах і групах загального розвитку. Спеціальні програми розробляються для ДНЗ і груп компенсуючого типу, діяльність яких організовується з урахуванням відповідної специфіки освітнього процесу з дітьми, що мають особливі потреби: ДНЗ (групи) спеціального типу; ДНЗ (групи) санаторного типу. Експериментальні програми розробляються, апробуються і використовуються в умовах дослідно-експериментальної та інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального рівнів чи рівня навчального закладу, які отримали статус експериментальних.

За рівнем упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні програми. Загальноукраїнські програми затверджені, рекомендовані або схвалені для використання у практиці дошкільної освіти по всій території України. Регіональні програми створюються на основі Базового компонента дошкільно
Слайд 15

За рівнем упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні програми.

Загальноукраїнські програми затверджені, рекомендовані або схвалені для використання у практиці дошкільної освіти по всій території України. Регіональні програми створюються на основі Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм загальноукраїнського рівня впровадження з метою повнішого задоволення потреб населення в освітніх послугах для дітей дошкільного віку певного регіону: однієї чи кількох сусідніх областей, району, мегаполісу, сільської місцевості, промислової, курортної, військової зони тощо. Локальні програми мають обмежене використання в окремих навчальних закладах. Їх застосовують за таких умов.

Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої варіанти системно освітніх завдань і шляхів їх вирішення у контексті базового інваріантного і/або варіативного компонента державного освітнього стандарту, тому, як правило, такими є комплексні та парціальні програми.
Слайд 16

Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої варіанти системно освітніх завдань і шляхів їх вирішення у контексті базового інваріантного і/або варіативного компонента державного освітнього стандарту, тому, як правило, такими є комплексні та парціальні програми.

У підґрунтя розроблення програм закладаються загально - наукові принципи: актуальності; науковості; доступності; відповідності програмового матеріалу віковим особливостям розвитку дітей; послідовності; систематичності; концентричності.
Слайд 17

У підґрунтя розроблення програм закладаються загально - наукові принципи: актуальності; науковості; доступності; відповідності програмового матеріалу віковим особливостям розвитку дітей; послідовності; систематичності; концентричності.

відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; єдності розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної освіти; доцільного поєднання наукової обґрунтованості й можливості практичного застосування; особистісно орієнтованої взаємодії дорослих і дітей; раціонального співвіднес
Слайд 18

відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; єдності розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної освіти; доцільного поєднання наукової обґрунтованості й можливості практичного застосування; особистісно орієнтованої взаємодії дорослих і дітей; раціонального співвіднесення організованої і самостійної, вільної діяльності у дитячому бутті; врахування провідних видів діяльності дітей; забезпечення індивідуального та диференційованого підходів у освітній роботі з дітьми; інтеграції змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання дошкільників та ін.

Специфічні принципи:

Програмам для ДНЗ надаються такі види грифів: «Затверджено Міністерством освіти і науки України»; «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; відмітка «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах».
Слайд 19

Програмам для ДНЗ надаються такі види грифів:

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»; «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»; відмітка «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах».

- Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua); - Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
Слайд 20

- Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua); - Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

В житті у кожної людини Є вибір, Богом дана мить: Сльозинку у очах дитини На світло радості змінить. Коли ми разом – ми могутні: Талант, любов, відкритий світ. Даруймо дітям це майбутнє! Вони – нашої країни цвіт!
Слайд 21

В житті у кожної людини Є вибір, Богом дана мить: Сльозинку у очах дитини На світло радості змінить. Коли ми разом – ми могутні: Талант, любов, відкритий світ. Даруймо дітям це майбутнє! Вони – нашої країни цвіт!

Список похожих презентаций

Английский язык для тинейджеров. Совершенствуй английский!

Английский язык для тинейджеров. Совершенствуй английский!

Весь мир говорит по-английски! Английский язык - один из самых распространенных языков мира: 1,5 миллиарда людей жителей Земли говорят по-английски ...
Английский язык для туристов

Английский язык для туристов

Начнем в алфавитном порядке: Австралия. Англия. Голландия. Дания. Ирландия. Канада. Мальта. Новая Зеландия. Норвегия. США. И далее до…. Ямайки! Английский ...
Английский язык в деловой и межкультурной сферах общения

Английский язык в деловой и межкультурной сферах общения

Цель: обучение основам делового общения в устной и письменной форме в типичных ситуациях (знакомство, разговор по телефону, корпоративная культура ...
Английский язык в фокусе

Английский язык в фокусе

Подготовительный период (3 недели) Распределяли команды, тянули жребий, определяли порядок выступления, номер модуля. Приветствие детей, жюри, гостей ...
Английский язык «Enjoy English»

Английский язык «Enjoy English»

Полностью завершен курс для 2-11 классов, который включает все компоненты и модули для обучения английскому языку на базовом уровне общеобразовательной ...
Английский язык в 1 классе

Английский язык в 1 классе

Актуальность темы:. Знание английского языка очень важно в современном обществе. Очень важно и продуктивно начинать обучение иностранному языку в ...
Английский язык

Английский язык

В последние годы в связи с расширением международных контактов в наше окружение проникает все больше элементов иностранной речи, особенно английской: ...
Английский язык

Английский язык

Определение Условные предложения НУЛЕВОГО типа Условные предложения ПЕРВОГО типа Условные предложения ВТОРОГО типа Условные предложения ТРЕТЬЕГО типа ...
Английский язык

Английский язык

REFLECTION: What have you remembered on the lesson today? What was new for you? What lexical material have you memorized today? What information was ...
Английский язык

Английский язык

Прогуляемся по Англии! 1 . Знаменитый магазин игрушек - Hamleys 2. Самая длинная река - Темза 3. Популярный парк - Hyde park 4. Самый старый мост ...
Английский - самый популярный язык

Английский - самый популярный язык

Вряд ли кто знает ! И вряд ли кто-то знает, и даже может себе представить, что когда то английский язык был языком для черни, даже в самой Великобритании. ...
Мой английский язык

Мой английский язык

LESSON 1 ПРИВЕТСТВИЕ. Hello! –Hi (Хэлоу! –Хай!) Здравствуй! – Привет! How are you? (Хау а ю?) Как дела? I am fine. Thank you. (Ай эм файн, сенк ю) ...
Английский язык Экологические проблемы

Английский язык Экологические проблемы

Аннотация Проект выполнен на английском языке, что способствует развитию и совершенствованию коммуникативных навыков учащихся. Работа над проектом ...
Мой английский язык

Мой английский язык

One, two, three, four, Mary at the cottage door, Five, six, seven, eight Eating cherries off a plate. Выучите считалочку. 1 2 3 4 5 6 7 8. Один, два, ...
Мой английский язык

Мой английский язык

Бегут спортсмены разных стран Бежать – запомни, будет run (ран). Шумит, ликует стадион При свете ярких ламп. Отлично прыгнул чемпион! А прыгать будет ...
Гранжеры.Английский язык

Гранжеры.Английский язык

One of the oldest subcultures is granžery, they emerged under the influence of the musical direction of grunge in the 1990-1991year. Its ancestor, ...
Зачем нужен английский язык

Зачем нужен английский язык

В настоящее время английский язык изучают многие, прекрасно понимая, что знание этого языка необходимо. Очевидно, что зачем нам нужен английский язык ...
Болгарский язык

Болгарский язык

Пред че, пред но,. пред който, какъвто,. където, когато,. запетайката е злато! Затова помни, дете,. къде се слагат те! Упр.1 Изберете подходящи думи, ...
Иностранный язык как настольная игра из бумаги

Иностранный язык как настольная игра из бумаги

Наиболее популярный способ пополнения словарного запаса при изучении иностранных языков – заучивание слов или фраз с помощью карточек – flashcards ...
Иностранный язык

Иностранный язык

“He who doesn’t know any language, doesn’t know his own one” Goeth. Научно-практическая конференция 23 мая 2008. Быть или не быть лингвистической ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:21 Января 2019
Содержит:21 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать напрямую
Смотреть советы по подготовке презентации