Bonnie and Slide

Презентация на тему Запаси

tapinapura
Рейтинг:
Категория: Экономика
Дата добавления: 10-07-2019
Содержит:28 слайдов

Презентацию на тему Запаси можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Экономика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 28 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Запаси
Слайд 1

МСБО 2 Запаси

Слайд 2: Презентация Запаси
Слайд 2

Сфера застосування

МСБО 2 не поширюється на: Будівельні контракти Фінансові інструменти Запаси продуктивної худоби, продукцію сільського господарства та лісництва, корисні копалини.

Слайд 3: Презентация Запаси
Слайд 3

Визначення

Актив ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, використання якого, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Запаси – активи, які: утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Слайд 4: Презентация Запаси
Слайд 4

Визначення (продовження)

Витрати (збитки) Визнаються зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшенням власного капіталу, за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками Чиста Вартість Реалізації Розрахункова ціна продажу за умов звичайної господарської діяльності мінус розрахункові витрати завершення виробництва та розрахункові витрати, потрібні для здійснення продажу.

Слайд 5: Презентация Запаси
Слайд 5

Оцінка

Запаси слід вимірювати за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації

Слайд 6: Презентация Запаси
Слайд 6

Правило визнання доходу

Лише у момент продажу задовольняються вимоги правила визнання доходу (МСБО 18.14) стосовно запасів За винятком певних галузей (МСБО 11), таких як будівельна промисловість, запаси не повинні визначатись за очікуваною ціною продажу, якщо вона перевищує собівартість У протилежному випадку визнання доходу буде передувати моменту продажу

Слайд 7: Презентация Запаси
Слайд 7

Визнання як витрати

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визначатись як витрата періоду, в якому визнається відповідний дохід відповідність витрат та доходів Сума списання запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватись як витрати періоду, у якому відбувається списання або збиток Сума сторнування списаних запасів повинна визнаватись як зменшення суми запасів, визнаних як витрати періоду сторнування

Слайд 8: Презентация Запаси
Слайд 8

Собівартість

Собівартість включає: витрати на придбання витрати на переробку / вартість виробництва інші витрати щодо доставки запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення в теперішній стан Витрати на придбання включають: ціну придбання імпортні мита та інші податки транспортування, навантаження та розвантаження інші витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням готової продукції, матеріалів та послуг Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання

Слайд 9: Презентация Запаси
Слайд 9

Собівартість (продовження)

Витрати на переробку включають: прямі витрати на матеріали прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати накладні витрати (постійні та змінні виробничі накладні витрати) Інші витрати, за винятком: наднормативних сум відходів матеріалів, оплати праці або інших виробничих витрат витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва адміністративні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведенням у теперішній стан витрати на продаж За окремих обставин витрати на позики включаються у собівартість запасів (альтернативний підхід МСБО 23 “Витрати на позики”)

Слайд 10: Презентация Запаси
Слайд 10

Практичне завдання 1: Собівартість запасів

Які з нижче наведених витрат повинні бути уключені до запасів? 1. Товарні одиниці, що придбані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом на кінець року 2. Продані товари, серед яких очікується велика кількість повернень 3. Плата за фрахт за придбані товари 4. Товари продані у розстрочку 5. Товарні одиниці, реалізовані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом та кінець року 6. Товари на консигнації, що знаходяться на території іншої компанії

Слайд 11: Презентация Запаси
Слайд 11

Практичне завдання 1: Собівартість товарів (продовження)

7. Витрати на рекламу 8. Матеріали на складі, які ще не пущені у виробництво 9. Одиниці утримувані на умовах консигнації, що належать іншій компанії 10. Процентні витрати по позиках стосовно запасів, процес виробництва яких є рутинним 11. Частково вироблені товари 12. Заробітна платня віце-президента з виробництва 13. Заробітна платня президента компанії

Слайд 12: Презентация Запаси
Слайд 12

Відповіді до практичного завдання 1: Собівартість запасів

1. Так 2. Ні 3. Так 4. Ні 5. Ні 6. Так

7. Ні 8. Так 9. Ні 10. Ні 11. Так 12. Так 13. Ні

Слайд 13: Презентация Запаси
Слайд 13

Формули собівартості

Собівартість одиниць запасів, які не є взаємозамінними, повинна визначатись шляхом використання конкретної ідентифікації їхньої індивідуальної собівартості Базовий підхід Перше надходження, перший видаток = FIFO, або Середньозважена вартість Дозволений альтернативний підхід Останнє надходження, перший видаток = LIFO Може використовуватись для зручності Метод роздрібних цін Метод стандартної собівартості

Слайд 14: Презентация Запаси
Слайд 14

Формули собівартості (продовження)

FIFO: запаси придбані (вироблені) першими продаються першими запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) останніми Середньозважений метод вимагає, щоб запаси на кінець періоду відображали середньозважену собівартість, базуючись на собівартості: товарів на складі на початок періоду та товарів придбаних (вироблених) протягом періоду Середній залишок запасів може визначатись: на періодичних основі з отриманням кожної додаткової партії товару LIFO: запаси придбані (вироблені) останніми продаються першими запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) першими

Слайд 15: Презентация Запаси
Слайд 15

ПКТ-1: Послідовність – Різні формули собівартості для запасів

Однакові формули собівартості для усіх запасів з подібними характеристиками та характером використання Різні формули собівартості можуть використовуватись для запасів, різних за сутністю та характером використання Підхід повинен застосовуватись послідовно після його вибору Дійсний для періодів починаючи з або після 1 січня 1999 року. Зміни в обліковій політиці у відповідності до МСБО 8.

Слайд 16: Презентация Запаси
Слайд 16

Практичне завдання 2: FIFO / Середньозваженої собівартості / LIFO

Компанія Аста застосовує періодичну систему обліку запасів. Наступна інформація відноситься до 2001: Дата Джерело Одиниці Вартість Загальна ($) одиниці ($) вартість ($) 1.1.01 Запаси 200 10 2,000 Лютий Закупівлі 50 11 550 Червень Закупівлі 400 12 4,800 Листопад Закупівлі 350 14 4,900 1,000 12,250 Запаси станом на 31.12.01: 400 одиниць Обчисліть кінцеву вартість запасів та собівартість реалізованої продукції, використовуючи наступні методи: a. FIFO б. Простої середньої вартості в. Середньозваженої собівартості г. LIFO

Слайд 17: Презентация Запаси
Слайд 17

Відповіді до практичного завдання 2: FIFO

Запаси за FIFO 31.12.01: 350 @ 14 = 4,900 50 @ 12 = 600 5,500 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 5,500 = 6,750

Слайд 18: Презентация Запаси
Слайд 18

Відповіді до практичного завдання 2: Проста середня вартість

Середня собівартість одиниці: (10+11+12+14)/4 =11.75 Вартість запасів на 31.12.01: 400 x 11.75 = 4,700 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 - 4,700 = 7,550

Слайд 19: Презентация Запаси
Слайд 19

Відповіді до практичного завдання 2: Метод середньозваженої собівартості

Середньозважена собівартість одиниці: 12,250 / 1,000 = 12.25 Середньозважена собівартість запасів на 31.12.01: 400 x 12.25 = 4,900 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,900 = 7,350

Слайд 20: Презентация Запаси
Слайд 20

Відповіді до практичного завдання 2: LIFO

Запаси за LIFO 31.12.01: 200 @ 10 = 2,000 50 @ 11 = 450 150 @ 12 = 1,800 4,350 Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,350 = 7,900

Слайд 21: Презентация Запаси
Слайд 21

Практичне завдання 3: Метод роздрібних цін

Дати Джерело Собівартість ($) Роздрібна ціна ($) 1.1.01 Запаси 6,250 8,000 Закупівлі 19,500 34,000 Зниження ціни 4,000 Продажі 22,500 31.12.01 Запаси за роздрібними цінами 14,000 a. Обчисліть середню балансову собівартість запасів використовуючи метод роздрібних цін б. Визначте собівартість природних збитків запасів за рік в. Опишіть як природні збитки запасів повинен відображатись у звіті про прибутки та збитки

Слайд 22: Презентация Запаси
Слайд 22

Відповіді до практичного завдання 3: Метод роздрібних цін

a. Товари на продаж за собівартістю: 6,250 + 19,500 = 25,750 Товари на продаж за роздрібними цінами: 8,000 + 34,000 - 4,000 = 38,000 25,750 / 38,000 = 68 % 14,000 x 68 % = 9,520 b. Запаси на кінець періоду за даними обліку (38,000-22,500) 15,500 Фактичні запаси на кінець періоду 14,000 Різниця за собівартістю (1,500 x 68 %) 1,020 c. Якщо природні втрати відповідають нормам підприємства, вони можуть відображатись як частина вартості реалізованої продукції

Слайд 23: Презентация Запаси
Слайд 23

Чиста вартість реалізації

Запаси оцінюються та відображаються в балансі за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації Чисту вартість реалізації доцільно використовувати, якщо собівартість запасів не може бути відшкодована Запаси, як правило списуються на індивідуальній основі За деяких обставин доцільне об’єднання одиниць, що належать до однієї групи, або взаємозв’язаних товарних одиниць

Слайд 24: Презентация Запаси
Слайд 24

Практичне завдання 4: Чиста вартість реалізації

Компанія Корпорація має наступні 4 види товарів у складі своїх кінцевих запасів Найменування Собівартість ($) Чиста вартість реалізації($) A 2,000 1,900 B 5,000 5,100 C 4,400 4,550 D 3,200 2,990 Загалом 14,600 14,540 Визначте найнижчу з собівартості та чистої вартості реалізації: a. на індивідуальній основі b. на груповій основі

Слайд 25: Презентация Запаси
Слайд 25

Відповіді до практичного завдання 4: Чиста вартість реалізації

На індивідуальній основі A 1,900 B 5,000 C 4,400 D 2,990 14,290 На груповій основі 14,540

Слайд 26: Презентация Запаси
Слайд 26

Розкриття

Облікова політика щодо оцінки запасів, включаючи формули собівартості Балансова вартість запасів та балансова вартість кожної групи, визначені підприємством Балансова вартість запасів, які обліковуються за чистою вартістю реалізації Сума сторнування будь-якого списання, що визнається як дохід Обставини або події що призвели до сторнування списання Балансова вартість запасів, що використовуються як застава під зобов'язання

Слайд 27: Презентация Запаси
Слайд 27

Розкриття (продовження)

При використанні формули LIFO, необхідне розкриття різниці між сумою запасів, що показана у балансі та однією із: нижчої із сум отриманої із застосуванням базового підходу (FIFO або середньозваженої вартості) та чистої вартості реалізації або нижчої з поточної вартості на дату складання балансу та чистої вартості реалізації Необхідне розкриття одного із: собівартості запасів, які були визнані як витрати протягом періоду, або операційних витрат, пов’язаних з доходом і визнаних як витрати протягом періоду та класифікованих за їх характером.

Слайд 28: Презентация Запаси
Слайд 28

Запаси МСБО 2 – Основні моменти

Оцінка Нижча з собівартості та чистої вартості реалізації Відповідність витрат та доходів Формули собівартості конкретна ідентифікація собівартості базовий підхід: FIFO або метод середньозваженої вартості послідовність (ПКТ-1)

Список похожих презентаций