» » » Живі організми як особливе середовище існування
Живі організми як особливе середовище існування

Презентация на тему Живі організми як особливе середовище існування


Презентацию на тему Живі організми як особливе середовище існування можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Биология. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайдов.

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 1

Студентки групи П-113 МПК

Живі організми як особливе середовище існування

Слайд 2: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 2

Організми як середовище життя за своїми властивостями істотно відрізняються від усіх інших. На організми, які живуть на поверхні інших, чинники довкілля впливають безпосередньо, а на тих, що мешкають усередині організму іншого виду, — лише опосередковано, через організм хазяїна.

Слайд 3: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 3
Симбіоз

Усі форми співіснування різних видів називають симбіозом, а кожний з видів, які співіснують,симбіонтом. Симбіоз може ґрунтуватись на харчових (коли організм одного із симбіонтів, продукти його життєдіяльності або залишки їжі слугують для живлення іншого) або просторих (оселення одного організму всередині або на поверхні іншого чи спільне використання певних місцеперебувань: гнізд, нір, черепашок тощо) взаємозв'язках. Симбіоз може бути обов’язковим або необов’язковим.

Слайд 4: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 4

У першому випадку існування обох симбіонтів чи одного з них неможливе без іншого (наприклад, гриби, що входить до складу лишайників, стьожкові черви - паразити хребетних тварин і людини тощо). У другому випадку організми можуть існувати як разом, так і окремо один від одного. Залежно від характеру взаємозв’язків між партнерами розрізняють такі основні типи симбіозу: паразитизм, коменсалізм і мутуалізм.

Слайд 5: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 5
Паразитизм

Паразитизм - тип симбіозу, за якого один вид (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище життя, частково чи повністю покладаючи на нього регуляцію своїх взаємозв'язків з довкіллям. Паразитизм розвинений серед різних груп організмів: тварин, бактерій, грибів і навіть рослини . Усі віруси — внутрішньоклітинні паразити.

Слайд 6: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 6

Одні види паразитів мешкають на поверхні організму хазяїна (воші, пір’яні кліщі тощо), інші - всередині його (стьожкові та круглі черви, сисуни, личинки шлункових оводів та ін.).

Слайд 7: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 7

Існування в такому специфічному середовищі, як організм хазяїна, зумовлює наявність у паразитів особливих пристосувань. У них часто спрощені або повністю відсутні певні органи (наприклад, органи чуттів) та системи органів (як-от, травна система у стьожкових червів). Натомість бувають добре розвинені засоби прикріплення до органів хазяїна та статева система.

Слайд 8: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 8

Ймовірність зараження нових особин хазяїв низька, і більшість особин паразитів гине ще до проникнення в організм хазяїна. Тому більшості паразитичних видів притаманна значна плодючість. Наприклад, самка людської аскариди продукує до 240 000 яєць за добу, а бичачий ціп’як протягом свого життя (до 18 років) - понад 10 000 000 000. Багатьом видам притаманні складні життєві цикли, які можуть супроводжуватись зміною поколінь, хазяїв і середовищ життя.

Слайд 9: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 9

Роль паразитів у біогеоценозах полягає в тому, що одні з них, мало шкідливі для місцевих видів, спричиняють важкі захворювання особин видів, невластивих даному біоценозу, тобто захищають біоценоз від вторгнень невластивих йому видів.

Слайд 10: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 10

Наприклад, одноклітинна тварина трипаносома мешкає в крові антилоп, не призводячи до помітних негативних наслідків; але коли в місця поширення антилоп потрапляє людина чи велика рогата худоба, у них паразит спричинює смертельну сонну хворобу. Інші паразити, шкідливі для місцевих видів, запобігають надмірному зростанню густоти популяцій цих організмів (збудник чуми в поселеннях бабаків та інших гризунів).

Слайд 11: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 11

Коменсалізм - це такий вид взаємозв'язків різних видів, за якого один з них (коменсал) використовує залишки їжі, продукти життєдіяльності чи житло іншого (хазяїна), не завдаючи йому помітної шкоди. Проте і користі віл коменсалів організмам хазяїв ніякої.

Коменсалізм може проявлятись у формах квартирантства або нахлібництва. Квартирантство — використання коменсалом для оселення організму хазяїна або частини його середовища життя. Нахлібництво — споживання залишків їжі або продуктів життєдіяльності хазяїна.

Слайд 12: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 12

Мутуалізм - різновид співіснування особин різних видів, від якого вони отримують взаємну користь . Часто види, які перебувають у мутуалістичних взаємозв’язках, не можуть існувати окремо. Наприклад, деякі одноклітинні джгутикові найпростіші постійно мешкають у кишечнику комах (тарганів, термітів тощо).

Слайд 13: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 13

Джгутикові виробляють ферменти, які розщеплюють целюлозу до простих вуглеводів, що легко засвоюються організмом комахи. Отже, вони «готують» хазяїну поживні речовини, а самі знаходять у його кишечнику їжу та захист від несприятливих умов довкілля. Якщо комах штучно позбавити симбіотичних джгутикових, вони загинуть від голоду навіть за достатньої кількості їжі, оскільки самі розщеплювати целюлозу не здатні.

Слайд 14: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 14

Інші приклади — співіснування водорості та гриба в лишайнику, з яких лише водорість може існувати окремо; рака-самітника та актинії, які обидва здатні до самостійного життя; бульбочкових бактерій на корінні бобових рослин.

Слайд 15: Презентация Живі організми як особливе середовище існування
Слайд 15
Дякую за увагу!

Другие презентации по биологии  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru