- Экологические проблемы луганской области

Презентация "Экологические проблемы луганской области" по биологии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13

Презентацию на тему "Экологические проблемы луганской области" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 13 слайд(ов).

Слайды презентации

Екологічні проблеми Луганської області
Слайд 1

Екологічні проблеми Луганської області

Луганщина - один з найбільш несприятливих за екологічними умовами регіонів України. На території області розташовано близько 1500 підприємств та організацій вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної та нафтохімічної промисловості, енергетики. 123 підприємства використовують у технологічному
Слайд 2

Луганщина - один з найбільш несприятливих за екологічними умовами регіонів України. На території області розташовано близько 1500 підприємств та організацій вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної та нафтохімічної промисловості, енергетики. 123 підприємства використовують у технологічному процесі близько сорока тис. тонн різноманітних сильнодіючих речовин. В атмосферу викидаються щорічно близько 700 тис. тонн забруднених речовин.

Стан природного середовища Луганської області визначається такими специфічними факторами: - Посушливий клімат і маловодність; - Інтенсивна урбанізація території, високий ступінь концентрації промисловості та розвитку сільського господарства; - Різноманіття хімічного забруднення природного середовища
Слайд 3

Стан природного середовища Луганської області визначається такими специфічними факторами: - Посушливий клімат і маловодність; - Інтенсивна урбанізація території, високий ступінь концентрації промисловості та розвитку сільського господарства; - Різноманіття хімічного забруднення природного середовища під впливом промислових, сільськогосподарських і господарсько-побутових викидів; - Відсутність комплексної системи природоохоронних заходів, залишковий принцип фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

Основні забруднювачі повітря на Луганщині - Алчевський металургійний комбінат, Рубіжанське ВАТ "Краситель", ВАТ "Лисичанська сода", сєверодонецьке ГПП "Об'єднання Азот", Стаханівський завод техвуглецю, Алчевський і Стахановський коксохімічні заводи. Пилегазочистильне об
Слайд 4

Основні забруднювачі повітря на Луганщині - Алчевський металургійний комбінат, Рубіжанське ВАТ "Краситель", ВАТ "Лисичанська сода", сєверодонецьке ГПП "Об'єднання Азот", Стаханівський завод техвуглецю, Алчевський і Стахановський коксохімічні заводи. Пилегазочистильне обладнання на них зношене або застаріло. Отруйні гази йдуть прямо в небо. Більшість підприємств не має необхідних санітарно-захисних зон (тобто люди не відселені з місць, де порушена екологія.

Луганськ входить в число міст з несприятливою екологічною обстановкою. Одним із забруднюючих елементів навколишнього середовища є солі важких металів, джерело яких, в основному - відходи гальванічного виробництва. У місті гальванічних ділянок і цехів близько 40, по області - більше 60. Небезпека, як
Слайд 5

Луганськ входить в число міст з несприятливою екологічною обстановкою. Одним із забруднюючих елементів навколишнього середовища є солі важких металів, джерело яких, в основному - відходи гальванічного виробництва. У місті гальванічних ділянок і цехів близько 40, по області - більше 60. Небезпека, яку представляють важкі метали для організму людини, залишає далеко позаду такі фактори, як радіоактивні, хімдобрива, розливи нафти.

Вплив різних видів промисловості: Металургійна промисловість є джерелом наступних викидів в атмосферу: діоксин сірки, пил, оксид азоту, оксид вуглецю, оксид свинцю, фториди, оксид миш’яку. Машинобудівна промисловість забруднює довкілля пилом, оксидами вуглецю, диоксидом азоту, сірчаною та соляною ки
Слайд 6

Вплив різних видів промисловості: Металургійна промисловість є джерелом наступних викидів в атмосферу: діоксин сірки, пил, оксид азоту, оксид вуглецю, оксид свинцю, фториди, оксид миш’яку. Машинобудівна промисловість забруднює довкілля пилом, оксидами вуглецю, диоксидом азоту, сірчаною та соляною кислотами, фтористим воднем, парами толуолу,ксилолу, бензолу, ацетону. Енергетична галузь – зола, пил, оксиди азоту, нафтопродукти, пропан, метан, мастила, органічні сполуки. Хімічна промисловість: аміак, пари азотної кислоти, оксиди азоту, соляна кислота, фосфорна кислота, толуол, ксилол, бензол, формальдегіди, фенол, етилацетат, ацетон, фториди, фосфати, хлориди і пил.

Екологічна ситуація в сільськогосподарських районах Луганської області Сільськогосподарська освоєність Луганської області значно вище, ніж в цілому по Україні і становить понад 80%. Це порушило екологічну рівновагу між окремими видами угідь - луками і пасовищами, ріллею, лісами, болотами і водними е
Слайд 7

Екологічна ситуація в сільськогосподарських районах Луганської області Сільськогосподарська освоєність Луганської області значно вище, ніж в цілому по Україні і становить понад 80%. Це порушило екологічну рівновагу між окремими видами угідь - луками і пасовищами, ріллею, лісами, болотами і водними екосистемами. Грунти в області схильні до водної та вітрової ерозії. Схили крутіше 3-х градусів ерозовані більш ніж на 80%. Масштабність проблеми необоротної деградації грунтів ставить під загрозу забезпечення населення продовольством. На зруйнованих грунтах, а їх на Луганщині більше половини, поступово знижується врожайність сільськогосподарських культур від 10 до 50 і більше%. У сільськогосподарських підприємствах області зберігається понад 100 тонн непридатних та невідомих хімічних засобів захисту рослин (в приміщеннях без дахів, на зернотоку). Найсприятливіші в економічному відношенні на Луганщині - Станічнолуганскій, Міловський і Біловодський райони. Вони ж - одні з найбільш сприятливих на Україні.

Екологічний стан водних ресурсів в області. За роки соціалістичного будівництва в Луганській області на річці Сіверський Донець побудували екологічно екологічно-небезпечні об'єкти, в числі яких і Рубіжанський "Краситель", і сєверодонецький "Азот", і лисичанські содовий і нафтопер
Слайд 8

Екологічний стан водних ресурсів в області

За роки соціалістичного будівництва в Луганській області на річці Сіверський Донець побудували екологічно екологічно-небезпечні об'єкти, в числі яких і Рубіжанський "Краситель", і сєверодонецький "Азот", і лисичанські содовий і нафтопереробний заводи. В результаті діяльності цих підприємств у цій головній водній артерії області багато риби скоротили свої ареали і чисельність, стали рідкісними або зовсім зникли. Нездоланною перешкодою на шляхах нерестових і зимувальних міграцій промислових та інших риб є побудована без урахування природоохоронних вимог, глуха, позбавлена ​​ефективних рибопропускних споруд гребля Луганської ГРЕС. Діяльність людини довела р. Лугань до згубного стану. Серйозною причиною падіння рівня річки є замулювання, поява мілин (в межах м. Зимогір'я - 7 таких штучних островів, на яких ростуть верби. Викиди ціанідів шахт "Слов'яносербська", "Черкаська", оксиду заліза з Дружківського заводу насичує р. Лугань отруйними речовинами. У річку летить весь побутове сміття, дошки, гілки, трупи померлих тварин. Сміття накопичується під залишками старого мосту через Лугань у м. Зимогір'я. Катострофічним є стан Пизінского ставка в Петровському. Через порушення берега вода почала йти в лісопосадку. Це стало причиною масової загибелі риби. Одна з найчистіших річок України - Айдар - за останні 40 років значно обміліла. Зникли сотні живильних джерел. На багатьох ділянках річки вирубані або висохші верби, а вони стримували розмивання берегів, молода поросль НЕ висаджується. Від змиву в річку отрутохімікатів зникли раки, збідніли рибні запаси. Проводиться розорювання земель під городи в 10-20 метрах від річки. У прибережній смузі здійснюється випас худоби та напування його в річці; організовані звалища сміття. Для порятунку річки необхідно закрити кар'єри з видобутку піску та глини у Айдара з рекультивацією землі.

Питна вода. Найскладніша ситуація в області - з питною водою. Основним джерелом господарського та питного водопостачання є підземні води. З розвіданих запасів прісної води ГОСТу "Питна вода" відповідають тільки 14%. Величезної шкоди водоймам завдає комунальне господарство. Тільки 8% стоків
Слайд 9

Питна вода

Найскладніша ситуація в області - з питною водою. Основним джерелом господарського та питного водопостачання є підземні води. З розвіданих запасів прісної води ГОСТу "Питна вода" відповідають тільки 14%. Величезної шкоди водоймам завдає комунальне господарство. Тільки 8% стоків можна вважати очищеними. Перевантаження очисних споруд може вивести з ладу 4-й водозабір, що живить м. Луганськ, що призведе до широкомасштабного екологічного лиха. Подача питної води за графіком внаслідок її дефіциту посилює загрозу її бактеріального забруднення. У водойми після дощів стікають отрутохімікати, які зберігаються в багатьох господарствах під відкритим небом, отруюючи все живе.

Проблеми природного середовища Луганської області: - Проблема лісових ресурсів (При цьому йде зміна цінних порід на менш цінні. Великі площі лісів гинуть в результаті дії водозаборів (знижується рівень грунтових вод); - Недостатня кількість заповідних територій; - Повністю порушений необхідний круго
Слайд 10

Проблеми природного середовища Луганської області: - Проблема лісових ресурсів (При цьому йде зміна цінних порід на менш цінні. Великі площі лісів гинуть в результаті дії водозаборів (знижується рівень грунтових вод); - Недостатня кількість заповідних територій; - Повністю порушений необхідний кругообіг речовин, особливо води; -Забруднення і руйнування грунтового покриву; - В промисловості - посилення забруднення повітряного і водного басейнів, перенасичення територій відходами.

Майбутнє природи – в наших руках!Цінуйте її!
Слайд 11

Майбутнє природи – в наших руках!Цінуйте її!

Дякую за увагу!!!
Слайд 12

Дякую за увагу!!!

Презентацію підготувала студентка 221 групи факультету біології,географії,екології Пуляєва Ольга
Слайд 13

Презентацію підготувала студентка 221 групи факультету біології,географії,екології Пуляєва Ольга

Список похожих презентаций

Экологические проблемы иркутской области

Экологические проблемы иркутской области

Спит могучий Байкал … Вековой тишины молчаливую гордость хранит… Зачарованный мир водяной глубины беспробудно таинственно спит… Видя бурю без туч, ...
Экологические проблемы человека

Экологические проблемы человека

Воздействие на окружающую среду. С первых шагов своего развития человек воздействовал на окружающую среду. Экологические проблемы территории Москвы ...
Экологические проблемы южного урала

Экологические проблемы южного урала

Урал - один из крупнейших старопромышленных районов мира. В 1990 г.- обострились старые и возникли новые проблемы района. Среди них проблема сбыта ...
Экологические проблемы, связанные с нефтью

Экологические проблемы, связанные с нефтью

Основные виды загрязнения. Связанные с добычей и переработкой: -нарушение биоценозов; -механическое нарушение слоев земли; -захоронение отходов; -выбросы ...
Экологические проблемы урала

Экологические проблемы урала

Они лидируют по общему выбросу вредных веществ в окружающую среду. Попавшие в атмосферу твердые и жидкие частицы оседают на почве, загрязняя территории ...
Экологические проблемы центрального черноземья

Экологические проблемы центрального черноземья

Содержание. 1 Введение. 2 Гидротехнические сооружения. 3 Исследовательская деятельность. 4 Результаты работы. 5 Вывода. 6 Перспективы работы. 7 Приложения. ...
Экологические проблемы тепловых двигателей

Экологические проблемы тепловых двигателей

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. Нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и угрожающие ...
Глобальные и региональные экологические проблемы

Глобальные и региональные экологические проблемы

Экологические проблемы. Экологическая проблема — это изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры ...
Экологические проблемы тихого океан

Экологические проблемы тихого океан

Тихий океан — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой ...
Экологические проблемы спасского района

Экологические проблемы спасского района

ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ ВРЕДОНОСНЫХ ГАЗОВ. Удельная оценка годовых выбросов вредных веществ в атмосферу в расчете на одного городского жителя в среднем ...
Экологические проблемы ставропольского края

Экологические проблемы ставропольского края

В настоящее время во всех развитых странах мира ширится движение людей за сохранение экологического качества окружающей среды, бережное расходование ...
Экологические проблемы россии и мира

Экологические проблемы россии и мира

Что такое экологические проблемы? Это изменение природной среды в результате деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и функционирования ...
Экологические проблемы современности

Экологические проблемы современности

Традиционные источники энергии. Нефть Угль Горючий газ Сланец Торф. Альтернативные источники энергии. Атомный Солнечный Морских приливов. Классификация ...
Экологические проблемы п. Хребтового

Экологические проблемы п. Хребтового

Наша малая родина Прекрасное Трагичное. Экологические проблемы посёлка. Экологические проблемы посёлка Хребтовый. Схема № 1 Вырубка лесов. Загрязнение ...
Экологические проблемы пермского края

Экологические проблемы пермского края

Дискуссия – дебаты: Экологические проблемы Пермского края. «Плоха та птица, которая загрязняет свое гнездо» Пословица. Словарь. Экология – наука об ...
Экологические проблемы мира

Экологические проблемы мира

Ещё в 40-х гг. академик Вернадский писал о том, что хозяйственная деятельность людей стала оказывать на географическую среду не менее сильное воздействие, ...
Экологические проблемы нашего края

Экологические проблемы нашего края

Цель и задачи проекта. Теоретически обосновать средства повышения эффективности воспитания экологического сознания учащихся на примере экологических ...
Экологические проблемы краснодарского края

Экологические проблемы краснодарского края

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство ...
Экологические проблемы мира

Экологические проблемы мира

СОДЕРЖАНИЕ. Экология. Экологические проблемы: - потепление климата. - озоновые дыры - водные ресурсы - гибель и вырубка лесов - опустынивание. Экология ...
Экологические проблемы использования тепловых машин

Экологические проблемы использования тепловых машин

Тепловые электростанции. Тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. ...

Конспекты

Вода. Экологические проблемы использования воды

Вода. Экологические проблемы использования воды

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. «Нижнесанарская средняя общеобразовательная школа». Троицкого муниципального района Челябинской ...
Экологические особенности пустынь Африки

Экологические особенности пустынь Африки

План – конспект. Бинарного урока по географии и экологии в 7 классе. . Тема урока:. Экологические особенности пустынь Африки. Тип урока. бинарный ...
Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека

Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека

Урок-путешествие по биологии в 7-м классе. по теме "Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека". Цель: сформировать ...
Перспективы развития, социально-этические проблемы молекулярной генетики и генной инженерии

Перспективы развития, социально-этические проблемы молекулярной генетики и генной инженерии

Урок-дискуссия на тему:. Перспективы развития, социально-этические проблемы. . молекулярной генетики и генной инженерии. . . 11-й класс. Удачкина ...
Наш край в XXI веке: проблемы роста и развития

Наш край в XXI веке: проблемы роста и развития

Управление образования Луховицкого района. . Московской области. . . МОУ Гимназия № 10. Конспект занятия по теме:. «. Наш ...
Мхи Тверской области

Мхи Тверской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение. МОУ « Рождественская средняя общеобразовательная школа»Тверская область, Калининский район, с. Рождествено. ...
Многообразие и хозяйственное значение розоцветных на примере типичных представителей Ярославской области

Многообразие и хозяйственное значение розоцветных на примере типичных представителей Ярославской области

Технологическая карта конструирования урока. 1. с использованием учебно-лабораторного оборудования. 2. ФИО учителя. Пелевина Людмила Николаевна-. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:6 января 2019
Категория:Биология
Содержит:13 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации