Презентация на тему Австралія


Здесь Вы можете скачать готовую презентацию на тему Австралія. Предмет презентации: География. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 11 слайдов.

Слайды презентации

Слайд 1
Презентац Презентац ія ія з географії з географії на тему “Австралія” на тему “Австралія” Підготувала Підготувала Учениця 10- Б класу Учениця 10- Б класу Ємченко Юлія Ємченко Юлія
Слайд 2
М М і і с с ц ц е е у у с с в в і і т т і і т т а а р р о о з з т т а а ш ш у у в в а а н н н н я я   • А А в в с с т т р р а а л л і і я я — — є є д д и и н н а а к к р р а а ї ї н н а а , , я я к к а а з з а а й й м м а а є є ц ц і і л л и и й й к к о о н н т т и и н н е е н н т т . . Р Р а а з з о о м м з з о о с с т т р р о о в в о о м м Т Т а а с с м м а а н н і і я я у у т т в в о о р р ю ю є є А А в в с с т т р р а а л л і і й й с с ь ь к к и и й й С С о о ю ю з з . . Н Н а а п п і і в в н н о о ч ч і і о о м м и и в в а а є є т т ь ь с с я я м м о о р р я я м м и и Т Т і і м м о о р р , , А А р р а а ф ф у у р р с с ь ь к к и и м м і і п п р р о о т т о о к к о о ю ю Т Т о о р р р р е е с с а а , , н н а а с с х х о о д д і і — — К К о о р р а а л л о о в в и и м м і і Т Т а а с с м м а а н н о о в в и и м м м м о о р р я я м м и и , , н н а а п п і і в в д д н н і і — — п п р р о о т т о о к к о о ю ю Б Б а а с с с с а а і і І І н н д д і і й й с с ь ь к к и и м м о о к к е е а а н н о о м м , , н н а а з з а а х х о о д д і і — — І І н н д д і і й й с с ь ь к к и и м м о о к к е е а а н н о о м м . . С С о о ю ю з з у у н н а а л л е е ж ж а а т т ь ь т т а а к к о о ж ж о о с с т т р р о о в в и и К К а а р р т т ь ь е е , , А А ш ш . . • Г Г л л а а в в а а д д е е р р ж ж а а в в и и . . К К о о р р о о л л е е в в а а В В е е л л и и к к о о б б р р и и т т а а н н і і ї ї , , п п р р е е д д с с т т а а в в л л е е н н а а г г е е н н е е р р а а л л - - г г у у б б е е р р н н а а т т о о р р о о м м . . Н Н а а й й в в и и щ щ и и й й з з а а к к о о н н о о д д а а в в ч ч и и й й о о р р г г а а н н . . П П а а р р л л а а м м е е н н т т ( ( С С е е н н а а т т і і П П а а л л а а т т а а п п р р е е д д с с т т а а в в н н и и к к і і в в ) ) . . Н Н а а й й в в и и щ щ и и й й в в и и к к о о н н а а в в ч ч и и й й о о р р г г а а н н . . У У р р я я д д . . К К р р у у п п н н і і м м і і с с т т а а . . С С і і д д н н е е й й , , М М е е л л ь ь б б у у р р н н , , Б Б р р і і с с б б е е н н , , П П е е р р т т , , А А д д е е л л а а ї ї д д а а . . Д Д е е р р ж ж а а в в н н а а м м о о в в а а . . А А н н г г л л і і й й с с ь ь к к а а . . Р Р е е л л і і г г і і я я . . 2 2 6 6 % % — — а а н н г г л л і і к к а а н н ц ц і і , , 2 2 6 6 % % — — к к а а т т о о л л и и к к и и , , 2 2 4 4 % % — — п п о о с с л л і і д д о о в в н н и и к к и и і і н н ш ш и и х х х х р р и и с с т т и и я я н н с с ь ь к к и и х х к к о о н н ф ф е е с с і і й й . . Е Е т т н н і і ч ч н н и и й й с с к к л л а а д д . . 9 9 2 2 % % — — є є в в р р о о п п е е й й ц ц і і , , 7 7 % % — — а а з з і і а а т т и и , , 1 1 % % — — а а б б о о р р и и г г е е н н и и . . В В а а л л ю ю т т а а . . А А в в с с т т р р а а л л і і й й с с ь ь к к и и й й д д о о л л а а р р = = 1 1 0 0 0 0 ц ц е е н н т т а а м м . .
Слайд 3
А А в в с с т т р р а а л л і і я я • АВСТРАЛІЯ, Австралійський Союз - АВСТРАЛІЯ, Австралійський Союз -  країна в Південній півкулі, що  країна в Південній півкулі, що займає займає однойменний материк, о. Тасманія однойменний материк, о. Тасманія і численні дрібні острови поблизу і численні дрібні острови поблизу • них них (Фліндерс, Кінг, Кенгуру, Норфолк, (Фліндерс, Кінг, Кенгуру, Норфолк, Кокосові, Різдва та ін.) Із Кокосові, Різдва та ін.) Із заходу, півдня і заходу, півдня і півночі омивається водами Індійсько півночі омивається водами Індійсько го, а на сході - го, а на сході -  морями Тихого океану. До  морями Тихого океану. До відкриття Південного материка відкриття Південного материка мандрівники вважали, що в цьому ра мандрівники вважали, що в цьому ра йоні йоні існує існує гіпотетична частина суші - гіпотетична частина суші - "невідома "невідома південна земля» («Терра південна земля» («Терра Інкогніта Інкогніта аустрал аустрал і і с»). Голландці, що с»). Голландці, що відкрили материк на відкрили материк на поч. 17 ст., назвали його Новою поч. 17 ст., назвали його Новою Голландією, але в 1- Голландією, але в 1- й чв. 19 ст. за ним закріпилася й чв. 19 ст. за ним закріпилася назва «Терра Австраліс» абопросто назва «Терра Австраліс» абопросто «Австралія». «Австралія».
Слайд 4
Р Р и и ф ф и и • Уздовж північно- Уздовж північно- східного узбережжя Австралії східного узбережжя Австралії витягнувся Великий Бар'єрний витягнувся Великий Бар'єрний риф довж. 2300 км і шир. від 2 км (у риф довж. 2300 км і шир. від 2 км (у північній частині) до 150 км (у північній частині) до 150 км (у південній), що складається з південній), що складається з підводних і підводних і надводних коралових рифів і надводних коралових рифів і островів (їх островів (їх 25 500), міжякими є бл. 20 проходів 25 500), міжякими є бл. 20 проходів з боку океану. В з боку океану. В даний час існує небезпека знищення даний час існує небезпека знищення коралових рифів, пов'язана зі коралових рифів, пов'язана зі збільшенням рекреаційного збільшенням рекреаційного навантаження на навантаження на природне середовище природне середовище і забрудненням морської води і забрудненням морської води нафтопродуктами, що призводить до нафтопродуктами, що призводить до руйнування рифів. На півдні в матер руйнування рифів. На півдні в матер ик  вдається Велика ик  вдається Велика Австралійська затока з невеликими б Австралійська затока з невеликими б ухтами Спенсер і Сент- ухтами Спенсер і Сент- Вінсент, між якими знаходяться п- Вінсент, між якими знаходяться п- ова Ейр і Йорк. На південний ова Ейр і Йорк. На південний схід від материка розташований схід від материка розташований о.Тасманія (пл. 68 о.Тасманія (пл. 68 332 кв. км), відокремлений від нього 332 кв. км), відокремлений від нього  Бассовим протокою (шир.224 км).  Бассовим протокою (шир.224 км).
Слайд 5
Територія Територія • Територія материка ділиться на три орографічні зони: Західно- Територія материка ділиться на три орографічні зони: Західно- Австралійське плоскогір'я, Центральну низовину і Східно- Австралійське плоскогір'я, Центральну низовину і Східно- Австралійські гори середньої висоти.Західно- Австралійські гори середньої висоти.Західно- Австралійське плоскогір'я (з висотами 400-500 м) має Австралійське плоскогір'я (з висотами 400-500 м) має багато озерних багато озерних западин і сухих руслових долин; на заході воно обгороджено западин і сухих руслових долин; на заході воно обгороджено невисокими невисокими гірськими хребтами Хамерслі і Офталмія, на південно-заході - гірськими хребтами Хамерслі і Офталмія, на південно-заході -  хребтом Дарлінг,на сході - хребтами Макдоннелл і  хребтом Дарлінг,на сході - хребтами Макдоннелл і Масгрейв, на півночі - горами Кімберлі.Південна частина Західно- Масгрейв, на півночі - горами Кімберлі.Південна частина Західно- Австралійського плоскогір'я виходить до берега Австралійського плоскогір'я виходить до берега Великого Австралійського затоки у вигляді рівнини Налларбор з Великого Австралійського затоки у вигляді рівнини Налларбор з карстовими карстовими формами рельєфу. Північ і південь плоскогір'я займають піщані формами рельєфу. Північ і південь плоскогір'я займають піщані пустелі - Велика Піщана і Велика пустеля Вікторія, у центрі - пустелі - Велика Піщана і Велика пустеля Вікторія, у центрі -  кам'яниста пустеля Гібсона.  кам'яниста пустеля Гібсона.
Слайд 6
Природно-ресурсний потенціал Природно-ресурсний потенціал •   Австралія розташована в   Австралія розташована в субекваторіальному, тропічному, субекваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному субтропічному і помірному поясах. Більша її частина - це поясах. Більша її частина - це пустелі і на­півпустелі. Проте пустелі і на­півпустелі. Проте територія з достатньою територія з достатньою кількістю опадав становить 1/3 кількістю опадав становить 1/3 площі. «Зе­лена Австралія» - це площі. «Зе­лена Австралія» - це 2,5 млн км:. У посушливих 2,5 млн км:. У посушливих районах значними є запаси районах значними є запаси підзем­них вод. За площею підзем­них вод. За площею природних пасовищ Австралія природних пасовищ Австралія не має конкурентів на Землі. не має конкурентів на Землі. • Площа - 7,7 млн км2. Площа - 7,7 млн км2. • Населення - 18 млн чоловік. Населення - 18 млн чоловік. • Столиця - Канберра. Столиця - Канберра.
Слайд 7
Населення Населення Австралія - найменш Австралія - найменш заселений континент світі, заселений континент світі, пересічна густота населення пересічна густота населення становить тільки 2,3 чол. на становить тільки 2,3 чол. на 1 км:, Понад 4/5 населення 1 км:, Понад 4/5 населення зосереджено на найспри­ зосереджено на найспри­ ятливішому для життя ятливішому для життя південно-східному узбережжі південно-східному узбережжі і ще 1/10 - на узбережжі і ще 1/10 - на узбережжі південного заходу. південного заходу. Австралійці традиційно є Австралійці традиційно є жителями міст. Австралійські жителями міст. Австралійські міста мають привабливий і міста мають привабливий і охайний вигляд. У центрах - охайний вигляд. У центрах - забудова висотна, передмістя забудова висотна, передмістя -одноповерхові. Головним -одноповерхові. Головним засобом пересування жителів засобом пересування жителів є власна автомашина. є власна автомашина.
Слайд 8
Господарство Господарство • В історичному й економічному розвитку Австралії багато В історичному й економічному розвитку Австралії багато спільних рис з Канадою. Австралія - розвинута країна. Рівень спільних рис з Канадою. Австралія - розвинута країна. Рівень життя населення, якщо не брати до уваги аборигенів, є високим. життя населення, якщо не брати до уваги аборигенів, є високим. Провідне місце в матеріальному виробництві належить обробній Провідне місце в матеріальному виробництві належить обробній промисловості. Вона включає чорну металургію, промисловості. Вона включає чорну металургію, машинобудування, хімічну, харчову та інші галузі. Особливий машинобудування, хімічну, харчову та інші галузі. Особливий розвиток дістало автомобілебудування. Головна промислова розвиток дістало автомобілебудування. Головна промислова зона склалась на південно-східному узбережжі, Центрами й е зона склалась на південно-східному узбережжі, Центрами й е Сідней і Мельбурн з їх найближчим оточен­ням. Більш чи менш Сідней і Мельбурн з їх найближчим оточен­ням. Більш чи менш розвинуті в промисловому відношенні й інші столиці штатів. розвинуті в промисловому відношенні й інші столиці штатів. Обробна промисловість повністю не задовольняє потреби Обробна промисловість повністю не задовольняє потреби країни. Імпортують промис­лове обладнання, наукоємні вироби і країни. Імпортують промис­лове обладнання, наукоємні вироби і споживчі товари. споживчі товари.
Слайд 9
Експорт Експорт • У міжнародному поділі праці Австралія має аграрно-сировинну У міжнародному поділі праці Австралія має аграрно-сировинну спеціалізацію. За кордон вивозиться 1/2 продукції сільського спеціалізацію. За кордон вивозиться 1/2 продукції сільського господарства і 3/4 продукції добув­ної промисловості. Разом це господарства і 3/4 продукції добув­ної промисловості. Разом це становить 3/4 вартості експорту країни. З продуктів тваринництва становить 3/4 вартості експорту країни. З продуктів тваринництва експортують вовну, м'ясо, масло і сир, шкіри, в тому числі шкури експортують вовну, м'ясо, масло і сир, шкіри, в тому числі шкури кенгуру і кролів, з продуктів рослин­ництва - зерно, тростинний цукор і кенгуру і кролів, з продуктів рослин­ництва - зерно, тростинний цукор і фрукти. За поголів'ям овець (150-180 млн голів), настригом вовни та її фрукти. За поголів'ям овець (150-180 млн голів), настригом вовни та її експортом Австралія не знає рівних у світі. Значна роль ЇЇ в постачанні експортом Австралія не знає рівних у світі. Значна роль ЇЇ в постачанні на світовий ринок м'яса, пшениці і цукру. Основою вівчарства є на світовий ринок м'яса, пшениці і цукру. Основою вівчарства є величезні просто­ри цілорічних природних пасовищ у південно-східній і величезні просто­ри цілорічних природних пасовищ у південно-східній і менше в південно-західній частинах материка. Обидва ареали менше в південно-західній частинах материка. Обидва ареали знаходяться на південь від тропіка. В кожному а них чим далі вглиб знаходяться на південь від тропіка. В кожному а них чим далі вглиб материка, тим менше опадів, якість па­совищ погіршується, і для материка, тим менше опадів, якість па­совищ погіршується, і для утримання кожної тварини треба все більше землі. Вівцеферми, як утримання кожної тварини треба все більше землі. Вівцеферми, як правило, - великі (мал). На них використовують дротяні ого­рожі і правило, - великі (мал). На них використовують дротяні ого­рожі і собак-пастухів. Проблема обводнення пасовищ розв'язана за собак-пастухів. Проблема обводнення пасовищ розв'язана за допомогою ар­тезіанських колодязів. Велику рогату худобу м'ясного допомогою ар­тезіанських колодязів. Велику рогату худобу м'ясного напряму розводять у саванах на північ від південного тропіка. напряму розводять у саванах на північ від південного тропіка. Пшеницю вирощують у тих же районах, де роз­водять овець, але тільки Пшеницю вирощують у тих же районах, де роз­водять овець, але тільки там, де опади і грунти сприятливіші. Цукрова тростина - культура там, де опади і грунти сприятливіші. Цукрова тростина - культура тропічного поясу. Вона займає невеликі розрізнені між собою площі на тропічного поясу. Вона займає невеликі розрізнені між собою площі на східному узбережжі материка. Неподалік побудовані цукрові заводи. східному узбережжі материка. Неподалік побудовані цукрові заводи. Поголів'я овець і великої рогатої худоби, збір зерна і його врожайність Поголів'я овець і великої рогатої худоби, збір зерна і його врожайність можуть різко колива­тися з року в рік, Це залежить як від погодних можуть різко колива­тися з року в рік, Це залежить як від погодних умов, так і від цін на світовому рин­ку. Цукрову тростині вирощують умов, так і від цін на світовому рин­ку. Цукрову тростині вирощують інтенсивними методами, вихід цукру з гектара посівів найвищий у інтенсивними методами, вихід цукру з гектара посівів найвищий у світі. Для сільського господарства Австралії характерна висо­ка світі. Для сільського господарства Австралії характерна висо­ка продуктивність праці, в ньому дуже мало зайнятих. продуктивність праці, в ньому дуже мало зайнятих.
Слайд 10
Транспортна система Транспортна система • Добре розвинута транспортна система. Найбільш густою є вона Добре розвинута транспортна система. Найбільш густою є вона в заселених районах. Особливе значення належить в заселених районах. Особливе значення належить трансконтинентальним залізницям і шосей­ним дорогам, а також трансконтинентальним залізницям і шосей­ним дорогам, а також внутрішньому і зовнішньому повітряному транспорту. Голов­ними внутрішньому і зовнішньому повітряному транспорту. Голов­ними аеропортами і морськими портами є Сідней і Мельбурн. Як аеропортами і морськими портами є Сідней і Мельбурн. Як проміжний аеро­порт виділяється Дарвін. Характерною рисою проміжний аеро­порт виділяється Дарвін. Характерною рисою країни стало використання сучасних видів транспорту та зв'язку країни стало використання сучасних видів транспорту та зв'язку для обслуговування віддалених ферм і невеликих посе­лень, які для обслуговування віддалених ферм і невеликих посе­лень, які розкидані на просторах внутрішньої Австралії. Є школи, учні розкидані на просторах внутрішньої Австралії. Є школи, учні яких вчать­ся вдома і спілкуються з учителями за допомогою яких вчать­ся вдома і спілкуються з учителями за допомогою радіо, телевізора чи відео. Є служ­би «літаючий лікар», «літаюча радіо, телевізора чи відео. Є служ­би «літаючий лікар», «літаюча пошта» тощо. пошта» тощо.
Слайд 11
О О т т ж ж е е . . . . . .   • А А в в с с т т р р а а л л і і я я — — є є д д и и н н а а к к р р а а ї ї н н а а , , я я к к а а з з а а й й м м а а є є ц ц і і л л и и й й к к о о н н т т и и н н е е н н т т . . Р Р о о з з т т а а ш ш о о в в а а н н а а н н а а п п і і в в д д е е н н н н о о м м у у с с х х о о д д і і с с х х і і д д н н о о ї ї п п і і в в к к у у л л і і З З е е м м л л і і . . • А А в в с с т т р р а а л л і і я я б б у у л л а а в в і і д д к к р р и и т т а а в в п п е е р р і і о о д д к к а а м м п п а а н н і і ї ї п п о о п п о о ш ш у у к к у у н н о о в в и и х х т т е е р р и и т т о о р р і і й й . . П П е е р р ш ш и и м м ї ї ї ї о о п п и и с с а а в в Д Д ж ж е е й й м м с с К К у у к к , , в в і і н н ж ж е е с с к к л л а а в в п п е е р р ш ш у у к к а а р р т т у у і і о о г г о о л л о о с с и и в в ц ц і і з з е е м м л л і і в в л л а а с с н н і і с с т т ю ю Ї Ї ї ї К К о о р р о о л л і і в в с с ь ь к к о о ї ї В В е е л л и и ч ч н н о о с с т т і і . .

Не нашли нужной презентации? Закажите ее у наших партнеров. Ответ получите через 5 минут.

Другие презентации по географии  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru