Bonnie and Slide
» » » Проблема сбалансированного природопользования

Презентация на тему Проблема сбалансированного природопользования

tapinapura
Рейтинг:
Категория: Биология
Класс: 6 класс
Дата добавления: 10-07-2019
Содержит:15 слайдов

Презентацию на тему Проблема сбалансированного природопользования можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Биология. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайдов.

скачать презентацию

Слайды презентации

Слайд 1: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 1

Співіснування людського суспільства і природи

Слайд 2: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 2

Зв'язок суспільства з природою полягає не тiльки в їх спiльному iснуваннi – вiн знаходить своє вiдображення в активнiй взаємодiї одне з одним.

Слайд 3: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 3
Слайд 4: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 4

Дає засоби для iснування

Слайд 5: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 5

Впливає на розмiщення продуктивних сил суспiльства та спецiалiзацiю економiки

Слайд 6: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 6

Прискорює або уповiльнює розвиток продуктивних сил

Слайд 7: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 7

Може знищити результати людської дiяльностi

Слайд 8: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 8

Впливає на формування та розвиток суспiльної свiдомостi

Слайд 9: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 9

Вплив суспільства на природу

Слайд 10: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 10

Розширює обсяг i кордони використання природного середовища

Слайд 11: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 11

Вивчає глибини природи

Слайд 12: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 12

Посилює iнтенсивнiсть використання природних ресурсiв

Слайд 13: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 13

Впливає на структуру навколишнього природного середовища

Слайд 14: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 14

Направляє свої зусилля на вiдтворення природи

Слайд 15: Презентация Проблема сбалансированного природопользования
Слайд 15

Проведений аналiз взаємозв'язку природи i суспiльства дає можливiсть зробити такі висновки. 1. Природа є необхiдною умовою матерiального життя суспільства, зокрема фізичного i духовного життя людини, джерелом ресурсiв, що використовуються у виробництвi, одночасно вона є i середовищем iснування суспiльства. Єдність суспiльства i природи обумовлюється процесом матерiального виробництва. 2. Процес взаємодiї природи i суспiльства вступив у нову фазу свого розвитку, яка, поряд з розширенням i прискоренням взаємозв'язку мiж природою i суспiльством, характеризується наявністю суперечностей мiж ними i появою значних екологiчних труднощiв. Це потребує корінних змiн у характерi i засобах впливу суспiльства на природу. 3. Складною i гострою проблемою системи “природа – суспiльство” є демографiчна проблема. Екологiя людини, забезпечення умов для вiдтворення генетично, фiзично i духовно здорової людини – завдання надзвичайно важливе, не менш важливе, нiж забезпечення умов для збереження навколишнього середовища.

Список похожих презентаций